Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

thông báo kết luận cuộc họp tháng 7

thông báo kết luận cuộc họp tháng 7

kế hoạch tháng 7

kế hoạch tháng 7

quyết định số : 2194/QQđ-UBND ngày 01/7/2019

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

quyết định sô : 1740/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

về việc công bố danh mục thur tục hành chính lĩnh vực thương binh xã hội

quyết định số : 1947/UBND ngày 17/6/2019

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã

Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Sim tháng 5/2019

Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Sim tháng 5/2019

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về công bố danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về công bố danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QUYẾT ĐỊNH SÔ : 1678/QĐ-UBND NGÀY 31/5/2019

vê việc ban hành quy chế quản trị , cập nhật các phân hệ cơ sở dữ liệu thuộc trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh khánh hòa.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1702/QĐ-UBND NGÀY 03/6/2019

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp cận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/21/2019 3:54:10 AM

^ Về đầu trang