Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa; cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa; cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIÊU NẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIÊU NẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Quyết định Ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Quyết định về việc ban hành tài liệu của Hệ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Ninh Sim

Quyết định về việc ban hành tài liệu của Hệ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Ninh Sim

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÃ NINH SIM NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÃ NINH SIM NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÃ NINH SIM NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÃ NINH SIM NĂM 2021

Công tác tư pháp xã Ninh Sim năm 2021

Công tác tư pháp xã Ninh Sim năm 2021

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ NINH SIM NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ NINH SIM NĂM 2021
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/26/2021 7:20:14 AM

 
 
Thiết kế website      
 
 
^ Về đầu trang