Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư

Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư

Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn 2030

Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn 2030

Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của UBND xã Ninh Sim năm 2022

Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của UBND xã Ninh Sim năm 2022

Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2021, triển khai CHương trình CCHC thị xã giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch CCHC thị xã năm 2022.

Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2021, triển khai CHương trình CCHC thị xã giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch CCHC thị xã năm 2022.

Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 và triển khai Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2022

Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 và triển khai Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2022

Quyết định Về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính xã Ninh Sim giai đoạn 2021 – 2030

Quyết định Về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính xã Ninh Sim giai đoạn 2021 – 2030

Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Sim năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Sim năm 2022

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính xã Ninh Sim năm 2022

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính xã Ninh Sim năm 2022
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/27/2023 5:47:17 AM

^ Về đầu trang