Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

DANH MỤC NIÊM YẾT

Ban hành quy chế quản lý, vận hành và hoạt động Cổng thông tin điện tử UBND xã Ninh Sim

Ban hành quy chế quản lý, vận hành và hoạt động Cổng thông tin điện tử UBND xã Ninh Sim

Về việc Thành lập Ban biên tập Công thông tin điện tử của UBND xã Ninh Sim

Về việc Thành lập Ban biên tập Công thông tin điện tử của UBND xã Ninh Sim

V/v phân công công chức phụ trách về ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan xã Ninh Sim

V/v phân công công chức phụ trách về ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan xã Ninh Sim

Niêm yết công khai hộ kinh doanh đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ theo quy định (Đợt 2)

Niêm yết công khai hộ kinh doanh đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ theo quy định (Đợt 2)

Niêm yết công khai hộ kinh doanh đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ theo quy định (Đợt 2)

Niêm yết công khai hộ kinh doanh đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ theo quy định (Đợt 2)

Về việc niêm yết bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của xã Ninh Sim, tỉnh Khánh Hòa

Về việc niêm yết bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của xã Ninh Sim, tỉnh Khánh Hòa

Về việc niêm yết danh sách cử tri

Về việc niêm yết danh sách cử tri

THÔNG BÁO Niêm yết công khai lần hai

THÔNG BÁO Niêm yết công khai lần hai

Niêm yết công khai hộ kinh doanh đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ theo quy định

Niêm yết công khai hộ kinh doanh đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ theo quy định

Về việc niêm yết danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị tạm dừng hoặt động hoặc bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đề nghị hỗ trợ (Đợt 1)

Về việc niêm yết danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị tạm dừng hoặt động hoặc bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đề nghị hỗ trợ (Đợt 1)
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/21/2022 4:21:57 PM

^ Về đầu trang