Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

DANH MỤC NIÊM YẾT

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-XD-04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-XD-04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-XD-03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-XD-03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-XD-02 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận về thực trạng nhà ở và lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-XD-02 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận về thực trạng nhà ở và lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-XD-01 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định cho phép thi công tiếp hoặc đưa vào sử dụng sau khi đã khắc phục sự cố thuộc thẩm quyền của UBND c

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-XD-01 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định cho phép thi công tiếp hoặc đưa vào sử dụng sau khi đã khắc phục sự cố thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-35 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-35 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-34 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục Chi trả tiền bồi thường

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-34 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục Chi trả tiền bồi thường

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-33 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục chuyển giao giải quyết bồi thường

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-33 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục chuyển giao giải quyết bồi thường

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-32 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-32 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-11 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: QUY TRÌNH Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-11 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: QUY TRÌNH Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-10 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-10 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/27/2023 3:55:54 AM

^ Về đầu trang