Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

DANH MỤC NIÊM YẾT

QUYẾT ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2025

QUYẾT ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2025

Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phi đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phi đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Ninh Sim

Ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Ninh Sim

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Ninh Sim năm 2021

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Ninh Sim năm 2021

Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan Nhà nước xã Ninh Sim giai đoạn 2021-2025

Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan Nhà nước xã Ninh Sim giai đoạn 2021-2025

Về việc phân công công lãnh đạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan UBND xã Ninh Sim.

Về việc phân công công lãnh đạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan UBND xã Ninh Sim.

Ban hành quy chế quản lý, vận hành và hoạt động Cổng thông tin điện tử UBND xã Ninh Sim

Ban hành quy chế quản lý, vận hành và hoạt động Cổng thông tin điện tử UBND xã Ninh Sim

Về việc Thành lập Ban biên tập Công thông tin điện tử của UBND xã Ninh Sim

Về việc Thành lập Ban biên tập Công thông tin điện tử của UBND xã Ninh Sim

V/v phân công công chức phụ trách về ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan xã Ninh Sim

V/v phân công công chức phụ trách về ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan xã Ninh Sim

Niêm yết công khai hộ kinh doanh đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ theo quy định (Đợt 2)

Niêm yết công khai hộ kinh doanh đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ theo quy định (Đợt 2)
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/27/2023 4:48:18 AM

^ Về đầu trang