Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Danh mục Thủ tục hành chính

Quyết định Ban hành Nội quy làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Tra kết quả thuộc UBND thị xã Ninh Hòa

Quyết định Ban hành Nội quy làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Tra kết quả thuộc UBND thị xã Ninh Hòa

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Quyết định về ban hành Danh mục hồ sơ của UBND xã Ninh Sim năm 2022

Quyết định về ban hành Danh mục hồ sơ của UBND xã Ninh Sim năm 2022

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÃ NINH SIM NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÃ NINH SIM NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH số : 3251/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

về việ công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

quyết định số : 3185/QĐ-UBND ngày 15 /10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

về việ công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

quyết định 2826/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh khánh hòa về việc "Bãi bỏ đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú" Ban hành kèm theo quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của chủ tịch UBND tỉnh khánh hòa

quyết định 2826/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh khánh hòa về việc "Bãi bỏ đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú" Ban hành kèm theo quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của chủ tịch UBND tỉnh khánh hòa

quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 06/8/2019

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/2/2023 2:25:46 AM

^ Về đầu trang