Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Danh mục Thủ tục hành chính

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÃ NINH SIM NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÃ NINH SIM NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH số : 3251/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

về việ công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

quyết định số : 3185/QĐ-UBND ngày 15 /10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

về việ công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

quyết định 2826/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh khánh hòa về việc "Bãi bỏ đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú" Ban hành kèm theo quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của chủ tịch UBND tỉnh khánh hòa

quyết định 2826/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh khánh hòa về việc "Bãi bỏ đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú" Ban hành kèm theo quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của chủ tịch UBND tỉnh khánh hòa

quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 06/8/2019

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã

quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy bna nhân dân cấp xã

quyết định số : 2194/QQđ-UBND ngày 01/7/2019

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/26/2021 6:34:27 AM

 
 
 
Thiết kế website  
 
 
^ Về đầu trang