Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Xã Hội

DANH SÁCH ĐẠT GĐVH NĂM 2016 THÔN ĐỐNG ĐA

DANH SÁCH ĐẠT GĐVH NĂM 2016 THÔN ĐỐNG ĐA
THÔN ĐỐNG ĐA

STT

 

HOÏ VAØ TEÂN

NÔI CÖ TRUÙ

Thôn chấm

Năm thứ

Ghi chú

 1.  

Cao Thị

Hòa

Cm 1 Tổ 1

Đạt

3

 

 1.  

Nguyễn Quốc

Trọng

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn

Sơn

 

‘’

3

 

 1.  

Võ Thanh

Long

 

‘’

15

 

 1.  

Lê Ngọc

Ân

 

‘’

15

 

 1.  

Đinh

Sáu

 

‘’

13

 

 1.  

Đinh Phi

Hùng

 

‘’

12

 

 1.  

Trần Thị

Dợt

 

‘’

7

 

 1.  

Lê Ngọc

Lập

 

‘’

6

 

 1.  

Dương Văn

Nghi

 

‘’

4

 

 1.  

Thái Văn

Phương

 

‘’

5

 

 1.  

Nguyễn Tấn

Sáng

 

‘’

5

 

13. 

Trần Văn

Hường

 

‘’

15

 

14. 

Nguyễn Thanh

Trúc

 

‘’

12

 

15. 

Trần Thanh

Hùng

 

‘’

15

 

16. 

Trần Văn

Tùng

 

‘’

6

 

17. 

Nguyễn Bá

Qúy

 

‘’

15

 

18. 

Trương Tấn

Hữu

 

‘’

4

 

19. 

Nguyễn

Bi

 

‘’

18

 

20. 

Bùi Nhật

Quang

 

‘’

8

 

21. 

Nguyễn

Thở

 

‘’

10

 

22. 

Đỗ

Lộc

 

‘’

5

 

23. 

Võ Đình

Qúy

 

‘’

13

 

24. 

Trần Văn

Khánh

 

‘’

12

 

25. 

Trần Văn

Khương

 

‘’

4

 

26. 

Trần Văn

Quốc

 

‘’

12

 

27. 

Nguyễn Thị

 

‘’

15

 

28. 

Dương Văn

Hùng

 

‘’

15

 

29. 

Nguyễn Quang

Y

 

‘’

13

 

30. 

Dương Thị

Hải

 

‘’

6

 

31. 

Nguyễn

Sanh

 

‘’

17

 

32. 

Hoàng

Diệm

 

‘’

12

 

33. 

Nguyễn Văn

Đông

 

‘’

12

 

34. 

Lê Ngọc

Thân

 

‘’

2

 

35. 

Phan

Thảo

 

‘’

2

 

36. 

Trần Thị Kim

Mẫu

 

‘’

2

 

37. 

Nguyễn Thị

Nhung

 

‘’

2

 

38. 

Nguyễn Văn

Thu

 

‘’

1

 

39. 

Phạm Tú

Chi

 

‘’

1

 

40. 

Trần Văn

Thành

 

‘’

1

 

41. 

Phạm

Thuận

Tổ 2

‘’

4

 

42. 

Nguyễn Văn

Nguyên

 

‘’

4

 

43. 

Lê Mỹ Anh

 

‘’

4

 

44. 

Hồ Đình

Bảo

 

‘’

4

 

45. 

Lê Thanh

Bình

 

‘’

3

 

46. 

Trần Thị

Ngọc

 

‘’

10

 

47. 

Thạch Hoàng

Tuấn

 

‘’

4

 

48. 

Lê Viết Hoàng

Anh

 

‘’

15

 

49. 

Lộc Như

Thành

 

‘’

4

 

50. 

Thị

Xựng

 

‘’

10

 

51. 

Nguyễn Văn

Hùng

 

‘’

10

 

52. 

Trần

Bích

 

‘’

18

 

53. 

Hoàng Thị

Thẩu

 

‘’

11

 

54. 

Trần Văn

Thành

 

‘’

15

 

55. 

Trần Văn

Thọ

 

‘’

10

 

56. 

Trần Hữu

Trí

 

‘’

4

 

57. 

Đỗ Văn

Phú

 

‘’

15

 

58. 

Trần Văn

Qua

 

‘’

15

 

59. 

Phạm Văn

Xuân

 

‘’

13

 

60. 

Trần Minh

Thái

 

‘’

5

 

61. 

Trần Minh

Sơn

 

‘’

4

 

62. 

Trần Thị Minh

Thủy

 

‘’

4

 

63. 

Nguyễn Văn

Nhân

 

‘’

5

 

64. 

Tống Viết

Hoàng

 

‘’

8

 

65. 

Nguyễn Thị

Liên

 

‘’

6

 

66. 

Trần Kim

Ánh

 

‘’

15

 

67. 

Nguyễn Văn

 

‘’

4

 

68. 

Nguyễn Văn

Lâm

 

‘’

4

 

69. 

Trần

Kiên

 

‘’

5

 

70. 

Bùi Văn

Hiệp

 

‘’

3

 

71. 

Lộc Như

 

‘’

3

 

72. 

Nguyễn Trọng

Tân

 

‘’

2

 

73. 

Đoàn Văn

Luận

 

‘’

2

 

74. 

Trần Minh

Hoàng

 

‘’

2

 

75. 

Trần Thị Ngọc

Châu

 

‘’

2

 

76. 

Nguyễn Văn

Bình

 

‘’

2

 

77. 

Lê Thị

Lang

 

‘’

2

 

78. 

Lê Hùng

Cường

 

‘’

2

 

79. 

Phạm Minh

Đạt

 

‘’

1

 

80. 

Vũ Thị

Thu

 

‘’

1

 

81. 

Lê Thị Thu

 

‘’

1

 

82. 

Nguyễn Thị

Ty

 

‘’

1

 

83. 

Lê Thuận

Hòa

Tổ 3

‘’

3

 

84. 

Trương Hùng

Vinh

 

‘’

3

 

85. 

Nguyễn Thanh

Sơn

 

‘’

8

 

86. 

Hoàng Minh

Dũng

 

‘’

4

 

87. 

Lộc Thị  Như

Hồ

 

‘’

6

 

88. 

Nguyễn Văn

Bộ

 

‘’

10

 

89. 

Nguyễn Văn

Xuân

 

‘’

6

 

90. 

Võ Thị

Hồng

 

‘’

4

 

91. 

Nguyễn Văn

Mai

 

‘’

10

 

92. 

Nguyễn

Hùng

 

‘’

4

 

93. 

Nguyễn Ngọc

Chương

 

‘’

17

 

94. 

Võ Tấn

Ca

 

‘’

7

 

95. 

Nguyễn Văn

Sơn

 

‘’

9

 

96. 

Phạm Thanh

Nam

 

‘’

4

 

97. 

Trần Văn

Tiết

 

‘’

4

 

98. 

Nguyễn Vấn

Hoàng

 

‘’

4

 

99. 

Nguyễn Vấn

Hương

 

‘’

7

 

100. 

Lê Thanh

Quang

 

‘’

13

 

101. 

Mai Văn

Trung

 

‘’

10

 

102. 

Trần Văn

Xuân

 

‘’

5

 

103. 

Nguyễn

Tùng

 

‘’

20

 

104. 

Nguyễn Duy

Linh

 

‘’

3

 

105. 

Nguyễn Thị

Hương

 

‘’

2

 

106. 

Lê Văn

Đoán

 

‘’

2

 

107. 

Võ tấn

Sơn

 

‘’

2

 

108. 

Nguyễn Thị Mộng

Thu

 

‘’

2

 

109. 

Ngô

Hạn

 

‘’

1

 

110. 

Nguyễn Ngọc

Kính

 

‘’

1

 

111. 

Nguyễn Văn

Thành

Cụm 2

Tổ 4

‘’

4

 

112. 

Nguyễn Đình

Lộc

 

‘’

3

 

113. 

Nguyễn Văn

Nay

 

‘’

3

 

114. 

Huỳnh Tấn

 

‘’

3

 

115. 

Trần Công

Ngôn

 

‘’

3

 

116. 

Nguyễn

Luyến

 

‘’

3

 

117. 

Đỗ Phi

Hoàng

 

‘’

3

 

118. 

Lê Thị

Loan

 

‘’

3

 

119. 

Lê Việt

Hùng

 

‘’

3

 

120. 

Bùi Văn

Thành

 

‘’

3

 

121. 

Nguyễn Cường

Dũng

 

‘’

3

 

122. 

Nguyễn Phi

Công

 

‘’

3

 

123. 

Bùi Văn

Hòa

 

‘’

3

 

124. 

Bùi Phi

Hùng

 

‘’

3

 

125. 

Đỗ Thị

Sương

 

‘’

3

 

126. 

Thạch Thị

Dên

 

‘’

3

 

127. 

Nguyễn Phi

Toàn

 

‘’

3

 

128. 

Võ Thị

Mai

 

‘’

3

 

129. 

Nguyễn Duy

Tuấn

 

‘’

3

 

130. 

Võ Đoàn

Ngọc

 

‘’

3

 

131. 

Tô Minh

Cử

 

‘’

3

 

132. 

Nguyễn ngọc

Tuấn

 

‘’

3

 

133. 

Nguyễn Văn

Truyền

 

‘’

4

 

134. 

Bùi Thị

Cho

 

‘’

6

 

135. 

Lê Viết

Hải

 

‘’

4

 

136. 

Nguyễn

Kỳ

 

‘’

6

 

137. 

Nguyễn Ngọc

Thông

 

‘’

7

 

138. 

Nguyễn Văn

Trinh

 

‘’

12

 

139. 

Đỗ Văn

Cường

 

‘’

6

 

140. 

Trần

Mầu

 

‘’

12

 

141. 

Lê Thanh

Phong

 

‘’

4

 

142. 

Lộc Như

Kiếm

 

‘’

11

 

143. 

Lộc Như

Phương

 

‘’

6

 

144. 

Lê Văn

Mỹ

 

‘’

10

 

145. 

Lê Thị

Lai

 

‘’

4

 

146. 

Đỗ

Thạnh

 

‘’

4

 

147. 

Hoàng

Thành

 

‘’

6

 

148. 

Nguyễn Tâm

Thành

 

‘’

4

 

149. 

Nguyễn Văn

Tiến

 

‘’

5

 

150. 

Nguyễn Văn

Sỹ

 

‘’

5

 

151. 

Nguyễn Phi

Hải

 

‘’

4

 

152. 

Nguyễn Văn

Bình

 

‘’

4

 

153. 

Tôn Văn

Vinh

 

‘’

5

 

154. 

Nguyễn

Anh

 

‘’

7

 

155. 

Nguyễn Trọng

Hùng

 

‘’

7

 

156. 

Trần Văn

Chung

 

‘’

6

 

157. 

Trần Văn

Phương

 

‘’

7

 

158. 

Trịnh Đình

Mười

 

‘’

6

 

159. 

Nguyễn Văn

Tám

 

‘’

9

 

160. 

Thái  Ngọc

Lợi

 

‘’

4

 

161. 

Huỳnh Văn

Ngà

 

‘’

2

 

162. 

Trần Thị Thanh

Tuyền

 

‘’

2

 

163. 

Mai Văn

Lưu

 

‘’

2

 

164. 

Lộc Như

Hải

 

‘’

2

 

165. 

Nguyễn Văn

Ninh

 

‘’

2

 

166. 

Trần Hoàng

An

 

‘’

2

 

167. 

Nguyễn Văn

Anh

 

‘’

2

 

168. 

Lê Út

Hậu

 

‘’

1

 

169. 

Nguyễn Văn

Đức

 

‘’

2

 

170. 

Nguyễn Thị

Thơ

 

‘’

2

 

171. 

Nguyễn Lâm

Thủy

 

‘’

2

 

172. 

Nguyễn Văn

Bi

 

‘’

1

 

173. 

Trần Quang

Trung

 

‘’

1

 

174. 

Nguyễn Ngọc

Thống

 

‘’

1

 

175. 

Nguyễn Ngọc

Sơn

Tổ 5

‘’

3

 

176. 

Bùi Minh

Dũng

 

‘’

3

 

177. 

Nguyễn Văn Huy

 

‘’

3

 

178. 

Nguyễn Thị Lệ

Thu

 

‘’

3

 

179. 

Hùng

 

‘’

3

 

180. 

Trần Xuân

Qúy

 

‘’

4

 

181. 

Lê Thanh

Sơn

 

‘’

3

 

182. 

Nguyễn Kim

Hoàng

 

‘’

4

 

183. 

Nguyễn Ngọc

Ánh

 

‘’

5

 

184. 

Bùi Minh

Hoàng

 

‘’

6

 

185. 

Bùi Minh

Anh

 

‘’

6

 

186. 

Nguyễn Văn

Tiến

 

‘’

1

 

187. 

Bùi Ngọc

Tựu

 

‘’

5

 

188. 

Nguyễn Chí

Hiếu

 

‘’

5

 

189. 

Lữ Anh Ngọc

Long

 

‘’

7

 

190. 

Nguyễn Lê Uy

 

‘’

17

 

191. 

Nguyễn Văn

Tường

 

‘’

11

 

192. 

Nguyễn Thị

Cảnh

 

‘’

11

 

193. 

Nguyễn Hoàng

Lâm

 

‘’

5

 

194. 

Nguyễn Văn

Lang

 

‘’

10

 

195. 

Trương Tấn

Hiến

 

‘’

4

 

196. 

Đinh Văn

Thắng

 

‘’

6

 

197. 

Đinh Thị

Hiền

 

‘’

4

 

198. 

Nguyễn Thị Thảo

 

‘’

9

 

199. 

Nguyễn Thị Thảo

Hạnh

 

‘’

6

 

200. 

Nguyễn

Hùng

 

‘’

8

 

201. 

Nguyễn Tiến

Trọng

 

‘’

8

 

202. 

Nguyễn Thị

Mới

 

‘’

4

 

203. 

Mai Thị

Bảy

 

‘’

7

 

204. 

Trần Minh

Trường

 

‘’

4

 

205. 

Nguyễn Thị

Riêng

 

‘’

11

 

206. 

 

‘’

6

 

207. 

Đặng Thị

Luông

 

‘’

6

 

208. 

Phạm

Lúc

 

‘’

4

 

209. 

Phạm Văn

Lâm

 

‘’

4

 

210. 

Đỗ Ngọc

Tiến

 

‘’

9

 

211. 

Phan Văn

Qúy

 

‘’

5

 

212. 

Sói

 

‘’

4

 

213. 

Trần

Chở

 

‘’

16

 

214. 

Trần

Dũng

 

‘’

9

 

215. 

Trần Hữu

Trí

 

‘’

14

 

216. 

Nguyễn Văn

Út

 

‘’

11

 

217. 

Trần Đình

Phước

 

‘’

8

 

218. 

Lê Quốc

Tâm

 

‘’

7

 

219. 

Ngô Phi

Tuấn

 

‘’

6

 

220. 

Phạm Thanh

Mỹ

 

‘’

12

 

221. 

Trần Thái

Đệ

 

‘’

6

 

222. 

Trần Thị

Biển

 

‘’

3

 

223. 

Trần Minh

Sương

 

‘’

3

 

224. 

Phạm Thị

Tuyết

 

‘’

2

 

225. 

Trần Minh

Trí

 

‘’

2

 

226. 

Nguyễn Thị Kim

Châu

 

‘’

2

 

227. 

Nguyễn Thị

Mỹ

 

‘’

2

 

228. 

Nguyễn Thị

Chúc

 

‘’

2

 

229. 

Hồ Viết

Cường

 

‘’

2

 

230. 

Lê Văn

Bình

 

‘’

1

 

231. 

Trần Xuân

Thanh

 

‘’

1

 

232. 

Trần Hoàng

Khôi

 

‘’

1

 

233. 

Lê Văn

Trường

 

‘’

1

 

234. 

Võ Văn

Minh

 

‘’

1

 

235. 

Trần Thị

Phi

Cụm số 3 Tổ 6

‘’

3

 

236. 

Ngô Thị Tuyết

Mai

 

‘’

3

 

237. 

Trần Thị

Sữa

 

‘’

3

 

238. 

Nguyễn Văn

 

‘’

3

 

239. 

Nguyễn

Thảo

 

‘’

3

 

240. 

Lữ Thị Thu

 

‘’

3

 

241. 

Phạm Minh

Hùng

 

‘’

14

 

242. 

Hồ Thanh

Hiền

 

‘’

3

 

243. 

Nguyễn

Mai

 

‘’

3

 

244. 

Phận

 

‘’

9

 

245. 

Lê Hữu

Bờm

 

‘’

9

 

246. 

Nguyễn Thị

Bảy

 

‘’

3

 

247. 

Nguyễn

Thành

 

‘’

4

 

248. 

Nguyễn Thị

Trưu

 

‘’

5

 

249. 

Nguyễn Thị

Hương

 

‘’

4

 

250. 

Nguyễn

Trai

 

‘’

4

 

251. 

Nguyễn

Chi

 

‘’

18

 

252. 

Hồ Quốc

Thuận

 

‘’

4

 

253. 

Hồ Quốc

Nguyên

 

‘’

4

 

254. 

Trương Quang

Thiết

 

‘’

4

 

255. 

Lê Thị

Nên

 

15

 

256. 

Vũ Thị

Thái

 

‘’

11

 

257. 

Nguyễn Văn

Muôn

 

‘’

9

 

258. 

Nguyễn Thị

Dưỡng

 

‘’

13

 

259. 

Nguyễn Ngọc

Lương

 

‘’

14

 

260. 

Nguyễn Thị

Lành

 

‘’

5

 

261. 

Nguyễn Thi Xuân

Mai

 

‘’

14

 

262. 

Trần Thị

 

‘’

20

 

263. 

Lê Thị

Diện

 

‘’

14

 

264. 

Hồ Thị Mộng

Huyền

 

‘’

4

 

265. 

Nguyễn Thiện

Mỹ

 

‘’

8

 

266. 

Lưu

Thành

 

‘’

5

 

267. 

Đặng Thị Hòa

Mỹ

 

‘’

8

 

268. 

Trần Thị

Hồng

 

‘’

4

 

269. 

Nguyễn Ngoc

Bình

 

‘’

4

 

270. 

Nguyễn Ngoc

Thông

 

‘’

7

 

271. 

Nguyễn Ngọc

Thường

 

‘’

4

 

272. 

Phạm Minh

Cường

 

‘’

14

 

273. 

Hồ Thanh

Trung

 

‘’

8

 

274. 

Phạm Minh

Hải

 

‘’

6

 

275. 

Nguyễn Văn

Luân

 

‘’

12

 

276. 

Nguyễn Thị

Minh

 

‘’

5

 

277. 

Hồ Thị

Phượng

 

‘’

5

 

278. 

Võ Thị

Lâm

 

‘’

13

 

279. 

Nguyễn Văn

Hạnh

 

‘’

3

 

280. 

Nguyễn Thị

Gái

 

‘’

2

 

281. 

Nguyễn Thị

Quốc

 

‘’

2

 

282. 

Nguyễn Trường

Hân

 

‘’

2

 

283. 

Hồ Thị

Hòa

 

‘’

2

 

284. 

Nguyễn

Bơi

 

‘’

2

 

285. 

Nguyễn Văn

Phúc

 

‘’

1

 

286. 

Võ Thị

Nuôi

Tổ 7

‘’

3

 

287. 

Trương Thị

Hường

 

‘’

3

 

288. 

Nguyễn Diệu

Cầu

 

‘’

3

 

289. 

Hồ Thị

Ngọc

 

‘’

3

 

290. 

Bùi Thị

Luy

 

‘’

3

 

291. 

Nguyễn

Phương

 

‘’

3

 

292. 

Hồ Văn

Điền

 

‘’

3

 

293. 

Tô Thị

Chưởng

 

‘’

3

 

294. 

Lữ Thị

Soa

 

‘’

3

 

295. 

Mai Xuân

Hải

 

‘’

4

 

296. 

Hồ

Tiến

 

‘’

14

 

297. 

Nguyễn Tiến

Đạt

 

‘’

6

 

298. 

Hồ Văn

Cho

 

‘’

4

 

299. 

Phạm Minh

Quang

 

‘’

6

 

300. 

Hồ

Ta

 

‘’

20

 

301. 

Phạm Thị

Duyên

 

‘’

3

 

302. 

Đỗ Văn

Thắm

 

‘’

6

 

303. 

Huỳnh Tấn

Hùng

 

‘’

15

 

304. 

Nguyễn Thị

Huệ

 

‘’

15

 

305. 

Nguyễn văn

Điệp

 

‘’

16

 

306. 

Nguyễn

Đông

 

‘’

16

 

307. 

Hồ Thị

Nghi

 

‘’

6

 

308. 

Nguyễn Văn

Hoàng

 

‘’

8

 

309. 

Bùi Hữu

Thọ

 

‘’

17

 

310. 

Nguyễn Thành

Tâm

 

‘’

6

 

311. 

Trần Ngọc

Quân

 

‘’

15

 

312. 

Nguyễn Thành

Long

 

‘’

4

 

313. 

Lê Thị

Tuyết

 

‘’

16

 

314. 

Hồ Thị

Chung

 

‘’

15

 

315. 

Hồ Văn

Qúy

 

‘’

6

 

316. 

Lữ Thanh

Tuấn

 

‘’

2

 

317. 

Trần Thị

Tuyết

 

‘’

13

 

318. 

Hồ Văn

Thạch

 

‘’

8

 

319. 

Hồ Quốc

 

‘’

12

 

320. 

Hồ Văn

Hồng

 

‘’

10

 

321. 

Trương

Quyến

 

‘’

4

 

322. 

Nguyễn Văn

Tuyết

 

‘’

2

 

323. 

Vũ Hồng

Hưng

 

‘’

2

 

324. 

Hồ Thanh

Hiếu

 

‘’

2

 

325. 

Nguyễn Văn

Thanh

 

‘’

1

 

326. 

Nguyễn Bá

Hòa

Tổ 8

‘’

3

 

327. 

Nguyễn Văn

Hùng

 

‘’

3

 

328. 

Nguyễn Thị

Đen

 

‘’

3

 

329. 

Nguyễn Hoàng

Anh

 

‘’

3

 

330. 

Nguyễn

Luyến

 

‘’

3

 

331. 

Trần Thị

Sáu

 

‘’

3

 

332. 

Bùi Tấn

Sơn

 

‘’

3

 

333. 

Nguyễn Ngọc

Thụy

 

‘’

3

 

334. 

Nguyễn Ngọc

Huệ

 

‘’

3

 

335. 

Nguyễn Văn

Lâm

 

‘’

3

 

336. 

Lê Hữu

Long

 

‘’

3

 

337. 

Nguyễn Thị

Tiên

 

‘’

3

 

338. 

Nguyễn Thị

Năng

 

‘’

3

 

339. 

Nông Thị

Đẩu

 

‘’

7

 

340. 

Nguyễn Thái

Sơn

 

‘’

6

 

341. 

Tôn Thất

Dũng

 

‘’

15

 

342. 

Nguyễn Ngọc

An

 

‘’

8

 

343. 

Nguyễn Thị

Ngô

 

‘’

7

 

344. 

Trương Công

Thắng

 

‘’

5

 

345. 

Nguyễn

Tông

 

‘’

7

 

346. 

Nguyễn Văn

Cường

 

‘’

4

 

347. 

Nguyễn Ngọc

Quang

 

‘’

4

 

348. 

Lê Thị

Trâm

 

‘’

4

 

349. 

Nguyễn Quang

Đảng

 

‘’

4

 

350. 

 Nguyễn Bá

Lộc

 

‘’

4

 

351. 

Trần Thị Lệ

Ba

 

‘’

12

 

352. 

Hà Văn

Long

 

‘’

4

 

353. 

Bùi Tấn

Sang

 

‘’

6

 

354. 

Lê Thị

Diệu

 

‘’

16

 

355. 

Lê Kim

Thành

 

‘’

4

 

356. 

Nguyễn Thị

Quyên

 

‘’

10

 

357. 

Nguyễn Thị

Nga

 

‘’

4

 

358. 

Hà Văn

 

‘’

9

 

359. 

Nguyễn Văn

 

‘’

3

 

360. 

Nguyễn Văn

Chung

 

‘’

16

 

361. 

Nguyễn Ngọc

Hoàng

 

‘’

15

 

362. 

Trương Thị

Sương

 

‘’

4

 

363. 

Hồ Thị

Tâm

 

‘’

2

 

364. 

Nguyễn Văn

Trọng

 

‘’

2

 

365. 

Nguyễn Văn

Minh

 

‘’

2

 

366. 

Nguyễn Bá

Thọ

 

‘’

1

 

367. 

Nguyễn Chí

Công

 

‘’

1

 

368. 

Nguyễn Trọng

Ngột

 

‘’

1

 

369. 

Nguyễn Ngọc

Quyên

 

‘’

1

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/29/2020 8:50:50 AM

^ Về đầu trang