Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Xã Hội

DANH SÁCH ĐẠT GĐVH NĂM 2016 THÔN LAM SƠN

DANH SÁCH ĐẠT GĐVH NĂM 2016 THÔN LAM SƠN
THÔN LAM SƠN

STT

HOÏ VAØ TEÂN

Địa chỉ

Thôn xét

Năm thứ

Ghi chú

1. 

Đỗ Đức

Hùng

Cụm 1

 

Đạt

11

 

2. 

Nguyễn Đức

Diên

 

Đạt

12

 

3. 

Lê Bá

Toản

 

Đạt

8

 

4. 

Võ Văn

Hùng

 

Đạt

7

 

5. 

Nguyễn Thị Thanh

Nga

 

‘'

3

 

6. 

Nguyễn Đình

Tiến

 

‘'

8

 

7. 

Hồ Trọng

Nghĩa

 

‘'

4

 

8. 

Mạc Thị Mỹ

Liên

 

‘'

6

 

9. 

Mai Hữu

Thọ

 

‘'

6

 

10. 

Nguyễn Thị Thanh

Hoa

 

‘'

6

 

11. 

Lê Thị

Khanh

 

‘'

8

 

12. 

Nguyễn Thị

Mỹ

 

‘'

6

 

13. 

Ngô

Sáu

 

‘'

10

 

14. 

Lê Văn

Hảo

 

‘'

3

 

15. 

Lê Văn

Hậu

 

‘'

2

 

16. 

Hoàng Văn

Sinh

 

‘'

16

 

17. 

Trần

Sáu

 

‘'

15

 

18. 

Mai

 

‘'

16

 

19. 

Huỳnh Văn

Nuôi

 

‘'

2

 

20. 

Thái Ngọc

Ấn

 

‘'

16

 

21. 

Lê Văn

Thừa

 

‘'

14

 

22. 

Đỗ Văn

Thuận

 

‘'

2

 

23. 

Phạm Văn

Lộc

 

‘'

9

 

24. 

Bùi Văn

Đài

 

‘'

4

 

25. 

Trần

 

‘'

13

 

26. 

Nguyễn Thị

Hường

 

‘'

2

 

27. 

Nguyễn Tấn

Hùng

 

‘'

11

 

28. 

Nguyễn Thị

Đi

 

‘'

5

 

29. 

Lê Thị

Bông

 

‘'

2

 

30. 

Phạm Văn

Ngọc

 

‘'

5

 

31. 

Trần Thị

Bích

 

‘'

4

 

32. 

Nguyễn Hữu

Tâm

 

‘'

4

 

33. 

Lê Thành

Tâm

 

‘'

7

 

34. 

Nguyễn Tấn

Cường

 

‘'

3

 

35. 

Nguyễn Xuân

Quang

 

‘'

8

 

36. 

Phạm Hồng

Chí

 

‘'

6

 

37. 

Trần

Giỏi

 

‘'

4

 

38. 

Nguyễn

Rành

 

‘'

15

 

39. 

Nguyễn Tiến

Sơn

 

‘'

10

 

40. 

Phùng Thị Tuyết

Vân

 

‘'

9

 

41. 

Phùng Văn

Hướng

 

‘'

7

 

42. 

Nguyễn Thị

Phượng

 

‘'

3

 

43. 

Nguyễn Văn

Quang

 

‘'

6

 

44. 

Nguyễn Thị

Hiền

 

‘'

7

 

45. 

Bùi Văn

Chư

 

‘'

2

 

46. 

Nguyễn Đình

Vinh

 

‘'

4

 

47. 

Nguyễn Đình

Hoàng

 

‘'

7

 

48. 

Nguyễn Thanh

Hải

 

‘'

7

 

49. 

Nguyễn Minh

Nam

 

‘'

12

 

50. 

Nguyễn

Năm

 

‘'

7

 

51. 

Nguyễn

Tám

 

‘'

9

 

52. 

Nguyễn

Chín  

 

‘'

5

 

53. 

Ngô

Bảy

 

‘'

3

 

54. 

Trần Văn

Hương

 

‘'

2

 

55. 

Lâm Xuất

Anh

 

‘'

4

 

56. 

Nguyễn Văn

Bộ

 

‘'

6

 

57. 

Ngô

Cảnh

 

‘'

2

 

58. 

Trịnh Lệ

Cầm

 

‘'

6

 

59. 

Trần Công

 

‘'

2

 

60. 

Phạm Hồng

Sơn

 

‘'

3

 

61. 

Hoàng Văn

Phú

 

‘'

2

 

62. 

Nguyễn Văn

Thanh

 

‘'

7

 

63. 

Nguyễn Thị Kim

Phượng

 

‘'

12

 

64. 

Nguyễn Văn

Hoàng

 

‘'

2

 

65. 

Lê Thị

Mai

 

‘'

2

 

66. 

Trần A

Qùa

 

‘'

16

 

67. 

Trần A

Dần

 

‘'

10

 

68. 

Nguyễn Trọng

Biên

Cụm 2

‘'

10

 

69. 

Nguyễn Thị

Phương

 

‘'

7

 

70. 

Nguyễn Văn

Dương

 

‘'

2

 

71. 

Cao Thị

Lệ

 

‘'

2

 

72. 

Đinh Xuân

Thành

 

‘'

5

 

73. 

Nguyễn Trọng

Lệ

 

‘'

15

 

74. 

Trần Thị Xuân

Thu

 

‘'

11

 

75. 

Nguyễn Ngọc

Hồng

 

‘'

2

 

76. 

Nguyễn Thị

Dự

 

‘'

7

 

77. 

Lê Hữu

Đước

 

‘'

13

 

78. 

Trần Doãn

Hoàng

 

‘'

9

 

79. 

Lê Thanh

Long

 

‘'

9

 

80. 

Phan Việt

Dũng

 

‘'

6

 

81. 

Nguyễn Thế

Trung

 

‘'

5

 

82. 

Nguyễn Thế

Ấn

 

‘'

17

 

83. 

Lê Văn

Thanh

 

‘'

17

 

84. 

Lê Thị Hoa

Đào

 

‘'

2

 

85. 

Nguyễn Hà

Trung

 

‘'

14

 

86. 

Hà Văn

Khánh

 

‘'

13

 

87. 

Nguyễn Thị

Tươi

 

‘'

10

 

88. 

Lương Thị Hồng

Vân

 

‘'

8

 

89. 

Ngô Trí

Long

 

‘'

8

 

90. 

Cao Văn

Ngô

 

‘'

5

 

91. 

Nguyễn

Bốn

 

‘'

12

 

92. 

Đỗ Thị

Bông

 

‘'

2

 

93. 

Đỗ Thị

Mai

 

‘'

6

 

94. 

Hoàng Văn

Anh

 

‘'

10

 

95. 

Phan Văn

Mẫn

 

‘'

8

 

96. 

Nguyễn Ngọc

Thạch

 

‘'

3

 

97. 

Lê Thị Tường

Vân

 

‘'

3

 

98. 

Nguyễn Thị

Loan

 

‘'

3

 

99. 

Trần Công

Ngọc

 

‘'

8

 

100. 

Trần Công

Tám

 

‘'

14

 

101. 

Huỳnh Thị

 

‘'

8

 

102. 

Hồ Thái

Hùng

 

‘'

14

 

103. 

Tô Thiên

Hương

 

‘'

16

 

104. 

Lê Thị

Thảo

 

‘'

4

 

105. 

Nguyễn Kim

Hoa

 

‘'

4

 

106. 

Lê Đình

Rong

 

‘'

12

 

107. 

Nguyễn

Trung

 

‘'

4

 

108. 

Nguyễn Văn

Châu

 

‘'

4

 

109. 

Nguyễn Thị

Lợi

 

‘'

4

 

110. 

Nguyễn Văn

Khoa

 

‘'

16

 

111. 

Nguyễn Thọ

Thiện

 

‘'

10

 

112. 

Vũ Văn

Doanh

 

‘'

6

 

113. 

Bùi Thị

 

‘'

6

 

114. 

Nguyễn Diên

Lam

 

‘'

14

 

115. 

Đỗ Văn

Thìn

 

‘'

3

 

116. 

Nguyễn Thành

Công

 

‘'

16

 

117. 

Đặng Nam

Anh

 

‘'

12

 

118. 

Nguyễn Thị

Tuyết

 

‘'

9

 

119. 

Nguyễn Văn

Tấn

 

‘'

13

 

120. 

Phạm Thúc

Đàn

 

‘'

18

 

121. 

Phạm Thị

Ảo

 

‘'

2

 

122. 

Đinh Sỹ

Hoạt

 

‘'

7

 

123. 

Đỗ Thị

Thu

 

‘'

6

 

124. 

Lê Mạnh

Hùng

 

‘'

11

 

125. 

Đinh Quang

Hùng

 

‘'

4

 

126. 

Cao Thị

Bông

 

‘'

4

 

127. 

Trần Xuân

Chương

 

‘'

7

 

128. 

Nguyễn Văn

Khanh

 

‘'

8

 

129. 

Nguyễn Đình

Huề

 

‘'

6

 

130. 

Nguyễn Văn

Thắng

 

‘'

4

 

131. 

Nguyễn Văn

Khoa

 

‘'

9

 

132. 

Cao Thị Kim

Hiền

 

‘'

6

 

133. 

Đinh Xuân

Hòa

 

‘'

3

 

134. 

Nguyễn Phước

Trường

 

‘'

3

 

135. 

Nguyễn Phước

Tồn

 

‘'

4

 

136. 

Võ Văn

Minh

 

‘'

8

 

137. 

Nguyễn Phước

Mỹ

 

‘'

7

 

138. 

Nguyễn

 

‘'

12

 

139. 

Nguyễn Thị

Chiến

 

‘'

6

 

140. 

Nguyễn Thị

Thương

 

‘'

7

 

141. 

Nguyễn Thị

Hạnh

 

‘'

3

 

142. 

Huỳnh Tấn

Thành

 

‘'

6

 

143. 

Đặng

Giáp

 

‘'

10

 

144. 

Đoàn Đình

Đảo

 

‘'

7

 

145. 

Nguyễn Văn

Trung

 

‘'

7

 

146. 

Võ Thị

Hòa

 

‘'

2

 

147. 

Nguyễn Thị

Phượng

 

‘'

2

 

148. 

Nguyễn Thị

Nở

 

‘'

2

 

149. 

Trần Thị

Xuân

 

‘'

6

 

150. 

Huỳnh Văn

Sơn

 

‘'

8

 

151. 

Trần Thị

Sáu

 

‘'

12

 

152. 

Đỗ Văn

Bình

 

‘'

6

 

153. 

Nguyễn Thị Tường

Vi

 

‘'

7

 

154. 

Nguyễn

Dương

 

‘'

10

 

155. 

Thạnh

 

‘'

2

 

156. 

Lê Thị

Cảnh

 

‘'

11

 

157. 

Thái Văn

Hạnh

 

‘'

15

 

158. 

Huỳnh

Anh

 

‘'

10

 

159. 

Phan Văn

Lộc

 

‘'

10

 

160. 

Võ Thị

Thu

 

‘'

8

 

161. 

Nguyễn Hữu

Phước

 

‘'

8

 

162. 

Liên

 

‘'

4

 

163. 

Võ Minh

Quang

 

‘'

3

 

164. 

Nguyễn Văn

Tài

 

‘'

11

 

165. 

Phạm Ngọc

Hùng

 

‘'

9

 

166. 

Nguyễn Thị

Biên

 

‘'

5

 

167. 

Phạm Văn

Vinh

 

‘'

7

 

168. 

Nguyễn Minh

Phương

 

‘'

9

 

169. 

Lâm Thúy

Điệp

 

‘'

2

 

170. 

Nguyễn Tuấn

Sơn

 

‘'

2

 

171. 

Khúc Văn

Nguyện

 

‘'

10

 

172. 

Phùng Xuân

Phú

 

‘'

9

 

173. 

Lương Công

Phúc

 

‘'

2

 

174. 

Vũ Thị

Huê

 

‘'

10

 

175. 

Lương Văn

Tây

 

‘'

2

 

176. 

Đinh Văn

Thành

 

‘'

7

 

177. 

Nguyễn Long

Biên

 

‘'

10

 

178. 

Phạm Văn

Cấn

 

‘'

8

 

179. 

Trương Lâm Thế

Công

 

‘'

2

 

180. 

Nguyễn

Rưng

 

‘'

2

 

181. 

Nguyễn Thanh

Hải

 

‘'

2

 

182. 

Lê Thị

Xuân

 

‘'

2

 

183. 

Phạm

Liền

 

‘'

7

 

184. 

Đỗ Thị Bích

Vân

 

‘'

10

 

185. 

Nguyễn Thị

Thơm

 

‘'

1

 

186. 

Cao Văn

Thế

 

‘'

1

 

187. 

Từ Thị Thu

Hồng

 

‘'

1

 

188. 

Võ Văn

Đồng

 

‘'

1

 

189. 

Bùi Minh

Hảo

 

‘'

1

 

190. 

Đỗ Thị

Mai

 

‘'

1

 

191. 

Nguyễn Minh Hồng

Loan

 

‘'

1

 

192. 

Nguyễn Ngọc

Ánh

Cụm 3

‘'

16

 

193. 

Nguyễn Thanh

Tâm

 

‘'

12

 

194. 

Nguyễn Văn

Hoàng

 

‘'

10

 

195. 

Trần Thị

Danh

 

‘'

8

 

196. 

Trần Thị Thu

 

‘'

4

 

197. 

Nguyễn Thị

Thanh

 

‘'

4

 

198. 

Mai Xuân

Thành

 

‘'

5

 

199. 

Đỗ Tấn

Chơn

 

‘'

2

 

200. 

Phạm Thị Kim

Vinh

 

‘'

2

 

201. 

Trần Quang

Đức

 

‘'

14

 

202. 

Đỗ Văn

Tiếp

 

‘'

3

 

203. 

Trần Thị Kim

Hồng

 

‘'

2

 

204. 

Trần Ngọc

Hùng

 

‘'

5

 

205. 

Phùng Tuấn

Uyên

 

‘'

4

 

206. 

Nguyễn Văn

Quỳnh

 

‘'

6

 

207. 

 

‘'

3

 

208. 

Võ Văn

Chức

 

‘'

10

 

209. 

Nguyễn Thị

Những

 

‘'

20

 

210. 

Nguyễn

Tân

 

‘'

5

 

211. 

Nguyễn

Nhầm

 

‘'

20

 

212. 

Nguyễn

Hòa

 

‘'

3

 

213. 

Phan Dư

Xuân

 

‘'

13

 

214. 

Trần Minh

Thiệt

 

‘'

11

 

215. 

Nguyễn Thanh

Tâm

 

‘'

12

 

216. 

Nguyễn Văn

Nhĩ

 

‘'

3

 

217. 

Trần

Phước

 

‘'

4

 

218. 

Trương Thị

 

‘'

2

 

219. 

Lê Văn

Đại

 

‘'

15

 

220. 

Phạm Xuân

Hiền

 

‘'

18

 

221. 

Bế Văn

Bình

 

‘'

20

 

222. 

Võ Thị

Lượng

 

‘'

12

 

223. 

Huỳnh Thị

Bông

 

‘'

11

 

224. 

Nguyễn Thị

Mít

 

‘'

4

 

225. 

Trần

Khoa

 

‘'

9

 

226. 

Lê Thị

Phương

 

‘'

8

 

227. 

Nguyễn Thị

Hạnh

 

‘'

3

 

228. 

Võ Thị Lệ

Thủy

 

‘'

9

 

229. 

Võ Thị

 

‘'

7

 

230. 

Huỳnh Thị

Nhi

 

‘'

9

 

231. 

Huỳnh

Giã

 

‘'

3

 

232. 

Trần Minh

Thành

 

‘'

16

 

233. 

Đỗ Văn

Tịnh

 

‘'

6

 

234. 

Đỗ Thị

Kia

 

‘'

6

 

235. 

Huỳnh

Trung

 

‘'

10

 

236. 

Nguyễn Thị

Trực

 

‘'

10

 

237. 

Trần

Lực

 

‘'

4

 

238. 

Trần Văn

Hào

 

‘'

5

 

239. 

Nguyễn Văn

Nền

 

‘'

9

 

240. 

Nguyễn Thị

Đào

 

‘'

9

 

241. 

Lê Thanh

Liêm

 

‘'

7

 

242. 

Lê Hồng

Sơn

 

‘'

2

 

243. 

Phạm Văn

Phương

 

‘'

2

 

244. 

Trần Thái

Sơn

 

‘'

4

 

245. 

Lê Văn

Tân

 

‘'

2

 

246. 

Lưu Thị

Thiết

 

‘'

9

 

  1.  

Phan Thị Phương

Lan

 

‘'

6

 

248. 

Lê Thanh

Du

 

‘'

8

 

249. 

Phạm Khắc

Huy

 

‘'

8

 

250. 

Lưu Xuân

Hương

 

‘'

16

 

251. 

Lê Văn

Hiếu

 

‘'

2

 

252. 

Nguyễn Ngọc

Thạch

 

‘'

8

 

253. 

Nguyễn Văn

Tuấn

 

‘'

2

 

254. 

Nguyễn Thị

Ngọc

 

‘'

5

 

255. 

Nguyễn

 

‘'

9

 

256. 

Lê Quốc

Đức

 

‘'

7

 

257. 

Trần

Quế

 

‘'

6

 

258. 

Đỗ Văn

Minh

 

‘'

4

 

259. 

Võ Văn

Tụy

 

‘'

2

 

260. 

Đỗ Văn

Đức

 

‘'

7

 

261. 

Nguyễn

Thinh

 

‘'

9

 

262. 

Đường Thị

Thân

 

‘'

2

 

263. 

Nguyễn  Văn

Trung

 

‘'

3

 

264. 

Nguyễn Văn

Tất

 

‘'

13

 

265. 

Nguyễn

Ray

 

‘'

14

 

266. 

Cao Văn

Nhàn

 

‘'

3

 

267. 

Trần Kim

Lai

 

‘'

13

 

268. 

Trần Kim

Hùng

 

‘'

9

 

269. 

Lương Thị Ngọc

Mỹ

 

‘'

8

 

270. 

Nguyễn Hùng

Sơn

 

‘'

19

 

271. 

Lương Văn

Thường

 

‘'

8

 

272. 

Nguyễn Thị Bích

Loan

 

‘'

3

 

273. 

Nguyễn Thị Bích

Lệ

 

‘'

3

 

274. 

Nguyễn Thị

Hằng

 

‘'

3

 

275. 

Trần Quang

Thái

 

‘'

12

 

276. 

Nguyễn

Hân

 

‘'

17

 

277. 

Nguyễn Chí

Chỉ

 

‘'

16

 

278. 

Nguyễn Văn

Thạnh

 

‘'

17

 

279. 

Nguyễn

Tín

 

‘'

2

 

280. 

Thân Văn

Vinh

 

‘'

2

 

281. 

Trần Thị

Hiền

 

‘'

3

 

282. 

Phan

Cân

 

‘'

3

 

283. 

Nguyễn Trọng

Vương

 

‘'

9

 

284. 

Trần Thanh

Châu

 

‘'

6

 

285. 

Lê Văn

Tùng

 

‘'

6

 

286. 

Lê Văn

 

‘'

13

 

287. 

Lê Thị

Xinh

 

‘'

2

 

288. 

Đặng Văn

Huy

 

‘'

3

 

289. 

Nguyễn Minh

Ngôn

 

‘'

4

 

290. 

Nguyễn Văn

Hùng

 

‘'

3

 

291. 

Nguyễn Văn

Thế

 

‘'

7

 

292. 

Lê Văn

Tuyến

 

‘'

8

 

293. 

Trần Văn

Hồng

 

‘'

6

 

294. 

Phạm

Thái

 

‘'

7

 

295. 

Lý Thanh

Hùng

 

‘'

7

 

296. 

Nguyễn Văn

Thán

 

‘'

14

 

297. 

Bùi Tấn

Minh

 

‘'

13

 

298. 

Đinh Xuân

Hiền

 

‘'

9

 

299. 

Nguyễn Thị Mai

Như

 

‘'

2

 

300. 

Nguyễn Minh

Nghiệp

 

‘'

12

 

301. 

Đỗ Văn

Quang

 

‘'

9

 

302. 

Vũ Thị

Khanh

 

‘'

5

 

303. 

Phạm Thị

Thuận

 

‘'

15

 

304. 

Nguyễn Thị

Chiền

 

‘'

11

 

305. 

Phạm Văn

Ngọc

 

‘'

2

 

306. 

Nguyễn Ngọc Châu

 

‘'

16

 

307. 

Đinh Văn

Luận

 

‘'

15

 

308. 

Nguyễn Tấn

Sang

 

‘'

6

 

309. 

Bùi Văn

Địa

 

‘'

16

 

310. 

Bùi Văn

Mạnh

 

‘'

9

 

311. 

Trần Thanh

Bạch

 

‘'

10

 

312. 

Nguyễn Văn

Thuận

 

‘'

10

 

313. 

Lê Đình

Hợi

 

‘'

14

 

314. 

Nguyễn Văn

Nghiêm

 

‘'

10

 

315. 

Dương

Tuyên

 

‘'

11

 

316. 

Trần Doãn

Nghị

 

‘'

15

 

317. 

Thái Văn

Tuấn

 

‘'

15

 

318. 

Kiều Thị

Vui

 

‘'

6

 

319. 

Phạm Văn

Đợi

 

‘'

2

 

320. 

Nguyễn Minh

Hải

 

‘'

11

 

321. 

Nguyễn Đình

Ngọc

 

‘'

10

 

322. 

Đinh Xuân

Hường

 

‘'

6

 

323. 

Trần Văn

Hoan

 

‘'

6

 

324. 

Nguyễn Văn

Thắng

 

‘'

9

 

325. 

Nguyễn Văn

Quảng

 

‘'

12

 

326. 

Văn Trung

Sơn

 

‘'

11

 

327. 

Dương Hồng

Nga

 

‘'

9

 

328. 

Nguyễn Văn

Thìn

 

‘'

5

 

329. 

Lê Thế

Hân

 

‘'

2

 

330. 

Lê Thị Tường

Vy

 

‘'

20

 

331. 

Nguyễn Tiến

Văn

 

‘'

1

 

332. 

Ngô Thanh

Tấn

 

‘'

1

 

333. 

Nguyễn Văn

Đức

 

‘'

1

 

334. 

Nguyễn

Hòa

 

‘'

1

 

335. 

Nguyễn Thị

Mai

 

‘'

1

 

336. 

Phan Thị Phương

Chi

 

‘'

1

 

337. 

Nguyễn Minh Ngọc

 

‘'

1

 

338. 

Thái Hồng

Cẩm

 

‘'

1

 

339. 

Trần Minh

Qúa

 

‘'

1

 

340. 

Đinh Văn

Phước

Cụm 4

‘'

10

 

341. 

Lê Ngọc

Hoàng

 

‘'

4

 

342. 

Nguyễn Phúc

Tấn

 

‘'

2

 

343. 

Giỏi

 

‘'

11

 

344. 

Võ Văn

Lục

 

‘'

3

 

345. 

Đặng Ngọc

Minh

 

‘'

8

 

346. 

Trịnh Thị

Hoa

 

‘'

8

 

347. 

Nguyễn Ngọc

 

‘'

11

 

348. 

Nguyễn Đức

Hạnh

 

‘'

5

 

349. 

Nguyễn Thúc

Sinh

 

‘'

9

 

350. 

Nguyễn Quang

Vinh

 

‘'

8

 

351. 

Nguyễn Thị

Hoa

 

‘'

5

 

352. 

Hoàng Quốc

Thành

 

‘'

6

 

353. 

Lê Thị

Nghĩa

 

‘'

6

 

354. 

Nguyễn Thanh

Cần

 

‘'

15

 

355. 

Nguyễn Quốc

Thắng

 

‘'

8

 

356. 

Nguyễn Trọng

Lễ

 

‘'

6

 

357. 

Trần Thị

Ba

 

‘'

6

 

358. 

Lê Hùng

Anh

 

‘'

8

 

359. 

Nguyễn Thị

Sen

 

‘'

4

 

360. 

Phạm

Tuấn

 

‘'

8

 

361. 

Phạm Thành

Long

 

‘'

6

 

362. 

Phạm Thị Mỹ

Nhung

 

‘'

2

 

363. 

Trần Thanh

Mỹ

 

‘'

5

 

364. 

Nguyễn Ngọc

Tuấn

 

‘'

6

 

365. 

Phạm

Tía

 

‘'

12

 

366. 

Kính

 

‘'

9

 

367. 

Lê Ngọc

Phúc

 

‘'

2

 

368. 

Nguyễn

Đích

 

‘'

2

 

369. 

Nguyễn Hữu

Tuấn

 

‘'

3

 

370. 

Trần

Thống

 

‘'

10

 

371. 

Trần Thanh

Lai

 

‘'

2

 

372. 

Trần Thanh

Hậu

 

‘'

2

 

373. 

Nguyễn Trọng

Hiếu

 

‘'

9

 

374. 

Phan Nhật

Thiên

 

‘'

7

 

375. 

Trần Thị

 

‘'

6

 

376. 

Bùi Xuân

Hoàng

 

‘'

8

 

377. 

Võ Văn

Thừa

 

‘'

3

 

378. 

Nguyễn Tất

Thành

 

‘'

2

 

379. 

Dương Thị

Xuân

 

‘'

2

 

380. 

Nguyễn Văn

Luận

 

‘'

2

 

381. 

Trần Thanh

Hiền

 

‘'

2

 

382. 

Nguyễn Thị

Ngầy

 

‘'

20

 

383. 

Lê Thanh

Quang

 

‘'

2

 

384. 

Đinh Quang

Hoàng

 

‘'

2

 

385. 

Ngô Đình

Hoành

 

‘'

10

 

386. 

Phùng Thị Kim

Sen

 

‘'

1

 

387. 

Hồ Văn

Khánh

 

‘'

11

 

388. 

Nguyễn Sơn

Hương

 

‘'

8

 

389. 

Nguyễn Thị

Hờn

 

‘'

2

 

390. 

Phan Thế

Lâm

 

‘'

15

 

391. 

Phan Thị Lam

Giang

 

‘'

9

 

392. 

Phan Văn

Thanh

 

‘'

5

 

393. 

Phan Văn

Nam

 

‘'

5

 

394. 

Nguyễn Văn

Nho

 

‘'

19

 

395. 

Nguyễn Thị

Mười

 

‘'

3

 

396. 

Lâm Xú

 

‘'

5

 

397. 

Nguyễn Thị

Hoạch

 

‘'

5

 

398. 

Hồ Văn

Thi

 

‘'

4

 

399. 

Hoàng

Minh

 

‘'

16

 

400. 

Nguyễn Thanh

Hòa

 

‘'

4

 

401. 

Nguyễn Thanh

Hiệp

 

‘'

4

 

402. 

Nguyễn Xuân

Hùng

 

‘'

15

 

403. 

Nguyễn Thị

Ngầy

 

‘'

3

 

404. 

Trần Thị

Xinh

 

‘'

5

 

405. 

Trần Xuân

Phong

 

‘'

2

 

406. 

Cao Văn

Cảnh

 

‘'

6

 

407. 

Đỗ Đức

Hùng

 

‘'

12

 

408. 

Nguyễn

Lai

 

‘'

19

 

409. 

Nguyễn

Ngỡ

 

‘'

20

 

410. 

Lê Thị Bích

Vân

 

‘'

4

 

411. 

Nguyễn Thị Ngọc

Liên

 

‘'

8

 

412. 

Phan Văn

Thảo

 

‘'

3

 

413. 

Phan Văn

Thọ

 

‘'

5

 

414. 

Côi

 

‘'

5

 

415. 

Nguyễn

Liêm

 

‘'

7

 

416. 

Nguyễn Văn

Vân

 

‘'

15

 

417. 

Lương Công

Bước

 

‘'

14

 

418. 

Nguyễn Đắc

Lãnh

 

‘'

1

 

419. 

Lê Văn

Thơ

 

‘'

11

 

420. 

Tuyến

 

‘'

13

 

421. 

Trần Hữu

 

‘'

10

 

422. 

Trần Như

Hòa

 

‘'

18

 

423. 

Nguyễn Thị

 

‘'

2

 

424. 

Nguyễn Văn

Thành

 

‘'

8

 

425. 

Đinh Kim

Tiền

 

‘'

3

 

426. 

Lê Kim

Hưng

 

‘'

5

 

427. 

Trần Đình

Hòa

 

‘'

1

 

428. 

Phạm

Sơn

 

‘'

1

 

429. 

Đinh Duy

Thoại

 

‘'

1

 

430. 

Nguyễn Trọng

Hải

 

‘'

1

 

431. 

Võ Ngọc

Chung

 

‘'

1

 

432. 

Võ Thành

Chung

 

‘'

1

 

433. 

Nguyễn Hữu

 

‘'

1

 

434. 

Lê Ngọc

Phúc

 

‘'

1

 

435. 

Nguyễn Thanh

 

‘'

1

 

436. 

Trần Thị

 

‘'

1

 

437. 

Võ Thị

Kiến

 

‘'

1

 

438. 

Lê Văn

Phát

Cụm 5

‘'

11

 

439. 

Nguyễn Thị Thanh

Hoa

 

‘'

4

 

440. 

Phạm Ngọc

Diệm

 

‘'

9

 

441. 

Của

 

‘'

19

 

442. 

Nguyễn Thị

Hương

 

‘'

14

 

443. 

Trần Văn

Hùng

 

‘'

6

 

444. 

Trần Thị

Nhàn

 

‘'

6

 

445. 

Hồ

Bậm

 

‘'

9

 

446. 

Nguyễn Thị

Mai

 

‘'

3

 

447. 

Nguyễn Thành

Đạo

 

‘'

9

 

448. 

Nguyễn Mai

Hiên

 

‘'

10

 

449. 

Trần Thị

Quý

 

‘'

11

 

450. 

Hồ Tùng

Thiện

 

‘'

13

 

451. 

Trương Thị Thu

Nguyệt

 

‘'

6

 

452. 

Nguyễn

Phe

 

‘'

16

 

453. 

Nguyễn

Trung

 

‘'

14

 

454. 

Nguyễn Ngọc

Phấn

 

‘'

11

 

455. 

Nguyễn Thị

Đắc

 

‘'

11

 

456. 

Phạm Ngọc Minh

Hoàng

 

‘'

5

 

457. 

Bùi Văn

Thành

 

‘'

8

 

458. 

Lý Ngọc

Thạch

 

‘'

9

 

459. 

Ngô Phi

Mỹ

 

‘'

7

 

460. 

Nguyễn

Bình

 

‘'

9

 

461. 

Nguyễn Thị

Thành

 

‘'

15

 

462. 

Huỳnh Văn

Phát

 

‘'

6

 

463. 

Phạm Thị

Phát

 

‘'

6

 

464. 

Nguyễn

Phát

 

‘'

7

 

465. 

Nguyễn Thị

Ly

 

‘'

4

 

466. 

Trương Văn

Sang

 

‘'

6

 

467. 

Lê Thị Minh

Tâm

 

‘'

5

 

468. 

Hoàng Văn

Hòa

 

‘'

6

 

469. 

Đặng Thị Ngọc

Lan

 

‘'

7

 

470. 

Nguyễn Văn

Lộc

 

‘'

9

 

471. 

Phạm Thị Thiên

Trang

 

‘'

7

 

472. 

Trương Thị

Nhung

 

‘'

7

 

473. 

Đinh Văn

Hưng

 

‘'

4

 

474. 

Huỳnh Thành

Sơn

 

‘'

9

 

475. 

Đào Thanh

Mỹ

 

‘'

12

 

476. 

Nguyễn Thị

Thu

 

‘'

2

 

477. 

Nguyễn Cao

Quảng

 

‘'

16

 

478. 

Trần Thị

Cúc

 

‘'

13

 

479. 

Nguyễn Tấn

An

 

‘'

11

 

480. 

Trần Đình

Phương

 

‘'

18

 

481. 

Đinh Văn

Thuận

 

‘'

15

 

482. 

Đặng Công

Hồng

 

‘'

2

 

483. 

Đặng Công

Mỹ

 

‘'

7

 

484. 

Trần Thị

Huệ

 

‘'

14

 

485. 

Nguyễn

 

‘'

9

 

486. 

Nguyễn Bá

Ngọc

 

‘'

17

 

487. 

Nguyễn

Bình

 

‘'

15

 

488. 

Văn Thị

Thể

 

‘'

8

 

489. 

Trần Văn

 

‘'

14

 

490. 

Nguyễn Hữu

 

‘'

8

 

491. 

Nguyễn Trọng

Nho

 

‘'

16

 

492. 

Bạch Ngọc

Thuận

 

‘'

11

 

493. 

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

 

‘'

2

 

494. 

Nguyễn Thị

Mai

 

‘'

5

 

495. 

Lê Văn

Đẳng

 

‘'

13

 

496. 

Vương Thị

Nga

 

‘'

11

 

497. 

Lê Thành

Long

 

‘'

11

 

498. 

Lê Thị

Liên

 

‘'

9

 

499. 

Trần Thị Minh

Niềm

 

‘'

6

 

500. 

Nguyễn Thị

Rầu

 

‘'

12

 

501. 

Đinh Văn

Hiệp

 

‘'

13

 

502. 

Nguyễn Thanh

Cần

 

‘'

10

 

503. 

Văn Thị

Chiểu

 

‘'

8

 

504.V

Phan Đình

Đại

 

‘'

4

 

505. 

Nguyễn Thị Bạch

Yến

 

‘'

11

 

506. 

Kim

Hùng

 

‘'

5

 

507. 

Nguyễn Như

Hương

 

‘'

2

 

508. 

Nguyễn Trọng

Đạt

 

‘'

2

 

509. 

Nguyễn Thị

Kiếm

 

‘'

1

 

510. 

Nguyễn Thị Kim

Phượng

 

‘'

1

 

511. 

Hoàng Công

Vinh

 

‘'

1

 

512. 

Nguyễn Thanh

Sơn

 

‘'

1

 

513. 

Lê Văn

Cường

 

‘'

1

 

514. 

Lê Văn

Tuấn

 

‘'

1

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/29/2020 8:22:36 AM

^ Về đầu trang