Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Xã Hội

DANH SÁCH ĐẠT GĐVH NĂM 2016 THÔN NÔNG TRƯỜNG

DANH SÁCH ĐẠT GĐVH NĂM 2016 THÔN NÔNG TRƯỜNG
THÔN NÔNG TRƯỜNG

STT

 HOÏ VAØ TEÂN

TOÅ

Năm thứ

Ghi chú

1. 

Nguyễn

Bình

 

2

 

2. 

Trương Công

Thành

Tổ 1

11

 

3. 

Đinh Thị

Chín

 

6

 

4. 

Trương Thị Bích

Thủy

 

9

 

5. 

Trương Công

Nghiệp

 

7

 

6. 

Huỳnh Ngọc

Văn

 

5

 

7. 

Nguyễn Hữu

Thi

 

6

 

8. 

Nguyễn Dũng

Qúy

 

7

 

9. 

Nguyễn Thị

Hoa

 

13

 

10. 

Nguyễn Thị

Kít

 

5

 

11. 

Trần Đình

Phước

 

5

 

12. 

Nguyễn Thành

Long

 

5

 

13. 

Nguyễn Văn

Minh

 

6

 

14. 

Trương Công

Tho

 

6

 

15. 

Đinh Thị Kim

Anh

 

6

 

16. 

Nguyễn Thanh

Hùng

 

7

 

17. 

Đỗ Thị

Thắng

 

15

 

18. 

Nguyễn Văn

Thành

 

15

 

19. 

Nguyễn Sỹ

Tuấn

 

11

 

20. 

Nguyễn Trọng

Quyển

 

10

 

21. 

Đỗ Duy

Đức

 

2

 

22. 

Lê Xuân

Khoa

 

15

 

23. 

Nguyễn Văn

Hòa

 

7

 

24. 

Nguyễn Văn

An

 

7

 

25. 

Đào Thị Phương

Thúy

 

7

 

26. 

Bùi Thị

Khỏa

 

11

 

27. 

Nguyễn Minh

Hải

 

2

 

28. 

Đỗ Văn

Thịnh

 

2

 

29. 

Phùng

Thông

Tổ 2

11

 

30. 

Đặng

Đa

 

7

 

31. 

Nguyễn Văn

Hiến

 

2

 

32. 

Phan Thị

Trâm

 

2

 

33. 

Phùng Thị Minh

Hiền

 

6

 

34. 

Trần Văn

Phú

 

7

 

35. 

Huỳnh

Siêng

 

15

 

36. 

Võ Thị Mỹ

Lệ

 

8

 

37. 

Trần Đình

Xáng

 

14

 

38. 

Trần Văn

Toàn

 

5

 

39. 

Nguyễn Hồng

Thạch

 

8

 

40. 

Nguyễn Xuân

Tình

 

15

 

41. 

Nguyễn Hồng

Cẩm

 

8

 

42. 

Nguyễn Văn

Chương

 

7

 

43. 

Hà Hữu

Ban

 

13

 

44. 

Đỗ Đăng

Phong

 

15

 

45. 

Trần Thanh

Hải

 

11

 

46. 

Hoàng Văn

Kế

 

5

 

47. 

Đinh Quang

Ngọc

 

9

 

48. 

Bùi Phúc

Thân

 

2

 

49. 

Lê Thị

Nga

 

2

 

50. 

Bùi

Tám

 

12

 

51. 

Ninh Văn

Lợi

 

8

 

52. 

Nguyễn

Cang

 

7

 

53. 

Xe

 

7

 

54. 

Phạm

Phú

 

7

 

55. 

Phùng

Song

 

12

 

56. 

Vào

 

12

 

57. 

Phạm Duy

Thảo

 

5

 

58. 

Bùi Thanh

Tuấn

 

2

 

59. 

Phạm Ngọc

Phước

 

1

 

60. 

Nguyễn Tấn

Đạt

Tổ 3

11

 

61. 

Nguyễn Tấn

Phát

 

3

 

62. 

Lê Thế

Trường

 

2

 

63. 

Hà Hữu

Tám

 

2

 

64. 

Nguyễn Thị

Hằng

 

3

 

65. 

Phùng văn

Phán

 

3

 

66. 

Nguyễn Thị

Quế

 

3

 

67. 

Phan Văn

Xuân

 

3

 

68. 

Nguyễn Văn

Lai

 

8

 

69. 

Nguyễn Trọng

Thiết

 

7

 

70. 

Nguyễn Văn

Lưu

 

4

 

71. 

Nguyễn Văn

Tường

 

7

 

72. 

Nguyễn Tiến

Thanh

 

10

 

73. 

Nguyễn

 

11

 

74. 

Lê Văn

Thạo

 

12

 

75. 

Lê Sỹ

Thái

 

10

 

76. 

Hà Hữu

Toán

 

4

 

77. 

Hà Hữu

Dũng

 

15

 

78. 

Phạm Đình

Lam

 

6

 

79. 

Trần Văn

Thi

 

12

 

80. 

Trần Văn

Phúc

 

8

 

81. 

Đặng Thị

Liệu

 

7

 

82. 

Đào Xuân

Liêu

 

7

 

83. 

Phạm Thị

Văng

 

5

 

84. 

Nguyễn Xuân

Trường

 

15

 

85. 

Nguyễn Văn

Bình

 

4

 

86. 

Nguyễn Hữu

Lương

 

8

 

87. 

Lê Sỷ

Bình

 

4

 

88. 

Phạm Ngọc

Dũng

 

3

 

89. 

Phạm Ngọc

Sử

 

1

 

90. 

Đường Văn

Bích

Tổ 4

3

 

91. 

Nguyễn Thị Lệ

Hằng

 

3

 

92. 

Vũ Xuân

Trường

 

3

 

93. 

Trần Văn

Đức

 

3

 

94. 

Lê Quốc

Hoạt

 

3

 

95. 

Lê Quốc

Cường

 

3

 

96. 

Võ Thị

Huệ

 

3

 

97. 

Đào Thị

Tẹo

 

3

 

98. 

Lê Văn

Mùi

 

3

 

99. 

Trần Đình

Chiến

 

3

 

100. 

Trần Ngọc

Huynh

 

5

 

101. 

Lê Văn

Sơn

 

5

 

102. 

Lê Thị

Thanh

 

5

 

103. 

Lê Hòa

Cước

 

5

 

104. 

Hùng

 

8

 

105. 

Lê Ngọc

Phụng

 

12

 

106. 

Lê Thị

Nga

 

5

 

107. 

Nguyễn Văn

Quyền

 

10

 

108. 

Xỉnh

 

15

 

109. 

Nguyễn Văn

Tạo

 

7

 

110. 

Nguyễn Gia

Cương

 

12

 

111. 

Phan Đình

Danh

 

2

 

112. 

Phạm Xuân

Dũng

 

10

 

113. 

Nguyễn Thị Kim

Khánh

 

1

 

114. 

Võ Thị

Long

 

4

 

115. 

Dương Hữu

Lam

 

4

 

116. 

Vũ Trọng

Vững

 

5

 

117. 

Vũ Trọng

Gia

 

14

 

118. 

Nguyễn Xuân

An

 

14

 

119. 

Nguyễn Văn

Hoàng

 

12

 

120. 

Trần Xuân

Hải

 

5

 

121. 

Trần Xuân

Hiển

 

6

 

122. 

Nguyễn Đức

Thành

 

8

 

123. 

Nguyễn Văn

Đàn

 

2

 

124. 

Đường Văn

Ngọc

 

1

 

125. 

Hồ

Tài

 

1

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/29/2020 8:06:08 AM

^ Về đầu trang