Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Xã Hội

DANH SÁCH ĐẠT GĐVH NĂM 2016 THÔN TÂN KHÁNH 2

DANH SÁCH ĐẠT GĐVH NĂM 2016 THÔN TÂN KHÁNH 2
THÔN TÂN KHÁNH 2

STT

HOÏ VAØ TEÂN

Nơi cư trú

Năm thứ

Ghi chú

1. 

Vũ Hoàng Thuận

 Cụm Tổ 1

19

 

2. 

Lê Thị Sách

 

13

 

3. 

Ngô Văn Ngọc

 

16

 

4. 

Đoàn Khanh

 

13

 

5. 

Đỗ Thị Huyền Anh

 

2

 

6. 

Đặng Văn Hòa

 

6

 

7. 

Vũ Thị Hương

 

2

 

8. 

Nguyễn Xuân Đỉnh

 

9

 

9. 

Lê Ngọc Quang

 

10

 

10. 

Vũ Thị Bích Hà

 

7

 

11. 

Trần Thị Nam

 

4

 

12. 

Nguyễn Hữu Tri Lễ

 

6

 

13. 

Nguyễn Chuẩn

 

4

 

14. 

Lâm Tấn Hạ

 

4

 

15. 

Nguyễn Ngọc Anh

 

6

 

16. 

Nguyễn Văn Xuân

 

8

 

17. 

Nguyễn Khiêm

 

7

 

18. 

Đoàn Lượng

 

7

 

19. 

Đỗ Lê

 

16

 

20. 

Đỗ Bá Hải

 

6

 

21. 

Lê Xuân Nhân

 

4

 

22. 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

9

 

23. 

Lê Văn Thêm

 

8

 

24. 

Nguyễn Thị Mót

 

14

 

25. 

Vũ Văn Được

 

6

 

26. 

Nguyễn Bùi Hải

 

7

 

27. 

Phạm Văn Phú

 

7

 

28. 

Dương Thị Tuyền

 

8

 

29. 

Pham Thị Nhàn

 

6

 

30. 

Nguyễn Ngọc Long

 

3

 

31. 

Nguyễn Ngọc Hải

 

12

 

32. 

Trần Anh Dũng

 

11

 

33. 

Trần Nam Trân

 

5

 

34. 

Đỗ Bá Xuân

 

3

 

35. 

Đặng Thị Kim Hiếu

 

1

 

36. 

Trần Nguyễn Thiên Triệu

 

1

 

37. 

Phùng Thị Ngọc Lịch

Tổ 2

3

 

38. 

Huỳnh Cáp

 

19

 

39. 

Đinh Sơn

 

18

 

40. 

Trần Phước Lẻ

 

6

 

41. 

Nguyễn Chánh

 

15

 

42. 

Nguyễn Sanh

 

9

 

43. 

Nguyễn Ngọc Thanh

 

6

 

44. 

Từ Thị Minh

 

4

 

45. 

Võ Thị Tám

 

7

 

46. 

Phan Văn Mỹ

 

7

 

47. 

Vũ Hoàng Anh

 

14

 

48. 

Hồ Sỹ Bình

 

7

 

49. 

Đặng Mậu Nghĩa

 

6

 

50. 

Võ Thị Tuyết

 

4

 

51. 

Trần văn Ngọc

 

7

 

52. 

Nguyễn Ngọc Phương

 

6

 

53. 

Nguyễn Duy

 

18

 

54. 

Nguyễn Văn Khôi

 

8

 

55. 

Nguyễn Văn Điệp

 

5

 

56. 

Trần Phước Chẵn

 

15

 

57. 

Lê Hoàng Hải

 

5

 

58. 

Trương Qúy Hạnh

 

5

 

59. 

Trà Kim Phong

 

5

 

60. 

Nguyễn Văn Đưa

 

5

 

61. 

Bùi Đức Hiền

 

5

 

62. 

Nguyễn Xuân Lộc

 

5

 

63. 

Nguyễn Hồng Việt

 

5

 

64. 

Trần Bá Minh

 

2

 

65. 

Trương Hữu Thú

 

5

 

66. 

Đỗ Thị Phúc

 

5

 

67. 

Trần Minh Sa

 

6

 

68. 

Trương Qúy Luận

 

3

 

69. 

Nguyễn Thị Tuyết

 

3

 

70. 

Nguyễn Thị Mỹ

 

8

 

71. 

Phùng Ngọc Vương Linh

 

3

 

72. 

Nguyễn Văn Thế

 

2

 

73. 

Phan Văn Lợi

 

4

 

74. 

Trương Hữu Hải

 

3

 

75. 

Nguyễn Thái Sơn

 

1

 

76. 

Nguyễn Thế Tài

Tổ 3 cụm 2

7

 

77. 

Đường Văn Sửu

 

17

 

78. 

Nguyễn Thị Xăm

 

5

 

79. 

Phùng Quốc Chương

 

4

 

80. 

Nguyễn Văn An

 

3

 

81. 

Lê Thị Qúy Hương

 

3

 

82. 

Trần Thị Khánh

 

6

 

83. 

Vũ Văn Thắng

 

10

 

84. 

Lê Văn Loan

 

4

 

85. 

Nguyễn Thị Của

 

10

 

86. 

Bùi Thị Năm

 

9

 

87. 

Phạm Thành Nhơn

 

9

 

88. 

Lê Thị Hải

 

1

 

89. 

Phùng Quốc Cường

 

7

 

90. 

Lâm Tấn Hùng

 

6

 

91. 

Nguyễn Thanh Tùng

 

18

 

92. 

Bùi Văn Quốc

 

1

 

93. 

Trần Tấn Thành

 

7

 

94. 

Nguyễn Công Đặng

 

6

 

95. 

Trần Nho

 

14

 

96. 

Nguyễn Thị Phước Nguyên

 

7

 

97. 

Phạm Văn Minh

 

7

 

98. 

Bùi Xuân Hiền

 

14

 

99. 

Đường Lê Thán

 

14

 

100. 

Lê Văn Thái

 

18

 

101. 

Huỳnh Văn Phong

 

4

 

102. 

Lê Trấp

 

4

 

103. 

Nguyễn Trung Nguyên

 

14

 

104. 

Tống Trần Phương

 

6

 

105. 

Nguyễn Thị Hồng Hợp

 

20

 

106. 

Trương Thị Kim Yến

 

7

 

107. 

Đường Lê Tước

 

3

 

108. 

Nguyễn Thị Thùy Trang

 

3

 

109. 

Trần Ngọc Sơn

 

3

 

110. 

Lê Thị Mỹ Nhung

 

3

 

111. 

Nguyễn Công Khánh

 

3

 

112. 

Khuất Thị Thiệp

 

3

 

113. 

Võ Siêu

 

3

 

114. 

Hoàng Tấn Minh

 

6

 

115. 

Đinh Quốc Hùng

 

3

 

116. 

Trần Thị Vỳ

 

1

 

117. 

Lê Thị Nhỏ

Tổ 4

6

 

118. 

Nguyễn Văn Hồ

 

19

 

119. 

Nguyễn Thị Thại

 

2

 

120. 

Hoàng Pháp

 

7

 

121. 

Nguyễn Thị Thu Hà

 

6

 

122. 

Trần Quang

 

10

 

123. 

Trần Quế

 

13

 

124. 

Hoàng Thị Huệ

 

19

 

125. 

Nguyễn Thị Sao

 

10

 

126. 

Nguyễn Đức Thành

 

4

 

127. 

Tạ Thị Minh

 

7

 

128. 

Trần Thị Tuyết

 

5

 

129. 

Nguyễn Văn Khoa

 

10

 

130. 

Nguyễn Ngọc Toàn

 

13

 

131. 

Hồ Văn Luyến

 

18

 

132. 

Phạm Thị Lan

 

2

 

133. 

Kiên Thị Giàu

 

7

 

134. 

Trần Bá Hạnh

 

8

 

135. 

Nguyễn Sang

 

4

 

136. 

Nguyễn Hùng Vương

 

7

 

137. 

Phạm Thị Chiến

 

3

 

138. 

Trần Bá Huệ

 

7

 

139. 

Trần Quang Chung

 

15

 

140. 

Nguyễn Ngọc Hòa

 

19

 

141. 

Vũ Văn Tiến

 

9

 

142. 

Nguyễn Thanh Hoàng

 

12

 

143. 

Trần Bá Hùng

 

10

 

144. 

Tạ Duy Công

 

14

 

145. 

Nguyễn Thị Ánh Đào

 

7

 

146. 

Nguyễn Văn Đông

 

4

 

147. 

Nguyễn Văn Nhuần

 

19

 

148. 

Nguyễn Thị Sa

 

11

 

149. 

Nguyễn Thị Kim Vui

 

3

 

150. 

Hoàng Dũng

 

3

 

151. 

Hoàng Thị Bé

 

8

 

152. 

Lê Văn Hùng

 

1

 

153. 

Trần Văn Long

 

1

 

154. 

Trần Văn Cẩm

Tổ 5

15

 

155. 

Nguyễn Văn Thắng

 

5

 

156. 

Vũ Văn Phi

 

6

 

157. 

Trần Ngọc Nguyên

 

7

 

158. 

Nguyễn Thị Bé

 

7

 

159. 

Vũ Văn Nam

 

1

 

160. 

Nguyễn Minh Đức

 

5

 

161. 

Nguyễn Hải Nam

 

6

 

162. 

Nguyễn Văn Lai

 

2

 

163. 

Lê Thanh Nhật

 

15

 

164. 

Nguyễn Duy Thuần

 

14

 

165. 

Võ Đình Thu

 

7

 

166. 

Ngô Dũng

 

6

 

167. 

Thái Xuân Ngọc Trí

 

5

 

168. 

Hỷ Lý Bảo

 

7

 

169. 

Thái Xuân Ngọc Nghĩa

 

2

 

170. 

Nguyễn Hùng Trang

 

7

 

171. 

Nguyễn Phú Qúy

 

7

 

172. 

Nguyễn Mộng Hùng

 

2

 

173. 

Lê Thị Hoàng Dung

 

6

 

174. 

Phan Học

 

8

 

175. 

Nguyễn Ngọc Thái

 

7

 

176. 

Nguyễn Hải Phúc

 

3

 

177. 

Nguyễn Thị Ái Hoa

 

7

 

178. 

Nguyễn Quang Thành

 

3

 

179. 

Nguyễn Thị Ao

 

3

 

180. 

Nguyễn Thị Sen

 

3

 

181. 

Nguyễn Trung Luân

 

4

 

182. 

Nguyễn Đức Tiến

 

2

 

183. 

Vũ Thị Đào

 

3

 

184. 

Vũ Hoài Thanh

 

3

 

185. 

Hồ Bổn

 

3

 

186. 

Nguyễn Phú Bình

 

1

 

187. 

Hoàng Văn Qúi

 

3

 

188. 

Phan Khắc Doãn

 

3

 

189. 

Hỷ Thị Lan Mùi

 

1

 

190. 

Nguyễn Toàn Quốc

 

3

 

191. 

Nguyễn Gia Mỹ

Tổ 6

12

 

192. 

Nguyễn Minh

 

8

 

193. 

Võ Thị Tám

 

2

 

194. 

Võ Đình Tâm

 

7

 

195. 

Nguyễn Đen

 

9

 

196. 

Trần Minh Duy

 

1

 

197. 

Đinh Thị Mười

 

4

 

198. 

Nguyễn Văn Chung

 

4

 

199. 

Nguyễn Phu

 

3

 

200. 

Nguyễn Ngọc Vương

 

14

 

201. 

Nguyễn Trọng Tín

 

8

 

202. 

Nguyễn Thị Kim Thơm

 

5

 

203. 

Nguyễn Văn Lý

 

7

 

204. 

Nguyễn Hữu Hùng

 

19

 

205. 

Nguyễn Việt Hải

 

8

 

206. 

Phạm Hữu Đức

 

6

 

207. 

Lê Thị Kim Quy

 

5

 

208. 

Phạm Phúc

 

2

 

209. 

Đoàn Trọng Vũ

 

19

 

210. 

Nguyễn Phê

 

5

 

211. 

Nguyễn Hữu Dũng

 

9

 

212. 

Nguyễn Đại Châu

 

12

 

213. 

Nguyễn Xuân Viễn

 

13

 

214. 

Nguyễn Hùng  Khanh

 

7

 

215. 

Huỳnh Tấn Dũng

 

3

 

216. 

Nguyễn Văn Thành

 

3

 

217. 

Nguyễn Thanh Tâm

 

2

 

218. 

Bùi Lộc

 

1

 

219. 

Đinh Quốc Cường

 

2

 

220. 

Nguyễn Hữu Trung

 

2

 

221. 

Hồ Ngọc Thủy

 

3

 

222. 

Lê Trần Thanh Tâm

 

2

 

223. 

Mai Thị Loan

 

2

 

224. 

Vũ Xuân Liễn

Tổ 7 cụm 3

11

 

225. 

Kiều Đức Nghĩa

 

9

 

226. 

Ngô Phi Cường

 

11

 

227. 

Nguyễn Thị Lành

 

4

 

228. 

Đỗ Thị Hòa

 

11

 

229. 

Nguyễn Thị Mỹ Thu

 

7

 

230. 

Nguyễn Phương

 

2

 

231. 

Ngô Đắc Thanh

 

4

 

232. 

Đoàn Thanh Hậu

 

13

 

233. 

Trần Quang Huy

 

15

 

234. 

Nguyễn Văn Tâm

 

7

 

235. 

Châu Chắn Cú

 

4

 

236. 

Nguyễn Tiến Cường

 

4

 

237. 

Nguyễn Phi Phương

 

15

 

238. 

Lại Xuân Dũng

 

13

 

239. 

Nguyễn Trung Thành

 

11

 

240. 

Nguyễn Trọng Chinh

 

7

 

241. 

Nguyễn Văn Thanh

 

12

 

242. 

Trần Đức Lân

 

12

 

243. 

Trần Thị Tâm

 

14

 

244. 

Phạm Qúy Như

 

9

 

245. 

Trần Minh Quang

 

2

 

246. 

Nguyễn Khắc Bảy

 

3

 

247. 

Nguyễn Trọng Nguyên

 

8

 

248. 

Phạm Thị Hải

 

7

 

249. 

Nguyễn Xuân Hiệp

 

1

 

250. 

Cao Thị Phà

 

2

 

251. 

Nguyễn Hữu Xú

 

20

 

252. 

Huỳnh Tấn Phước

 

6

 

253. 

Phạm Đăng Khoa

 

4

 

254. 

Đỗ Văn Đắng

 

2

 

255. 

Hoàng Văn Tuấn

 

3

 

256. 

Trần Sỹ Nghệ

 

3

 

257. 

Trương Thị Kim Phượng

 

1

 

258. 

Trần Văn Hưng

 

1

 

259. 

Nguyễn Thị Liên

Tổ 8

3

 

260. 

Phan Minh Hải

 

4

 

261. 

Lê Thị Rỏn

 

7

 

262. 

Đinh Thị Lụa

 

5

 

263. 

Phan Văn Tống

 

5

 

264. 

Lê Thị Ron

 

7

 

265. 

Nguyễn  Thanh Toàn

 

7

 

266. 

Hồ Ngọc Út

 

14

 

267. 

Nguyễn Bình

 

8

 

268. 

Nguyễn Văn Tảo

 

17

 

269. 

Nguyễn Văn Bốn

 

7

 

270. 

Lê Khâm

 

17

 

271. 

Nguyễn Thanh Hải

 

2

 

272. 

Nguyễn Lang

 

7

 

273. 

Dương Văn Phong

 

13

 

274. 

Dương Thị Tý

 

4

 

275. 

Tôn Thị Đào

 

3

 

276. 

Phạm Văn Thủy

 

18

 

277. 

Nguyễn Đức Thường

 

4

 

278. 

Nguyễn Thị Dung

 

6

 

279. 

Nguyễn Trọng Đợt

 

5

 

280. 

Lương Thị Liễu

 

2

 

281. 

Lê Đức Vinh

 

5

 

282. 

Nguyễn Văn Việt

 

4

 

283. 

Hồ Thị Phương

 

3

 

284. 

Nguyễn Quốc Thắng

 

4

 

285. 

Lê Lên

 

3

 

286. 

Hồ Ngọc Nhị

 

3

 

287. 

Phan Thị Ngọc Dung

 

1

 

288. 

Nguyễn Thanh Phong

 

1

 

289. 

Nguyễn Văn Hiếu

Tổ 9 cụm 4

7

 

290. 

Bùi Thị Ngọc Lan

 

 

 

291. 

Nguyễn Hữu Phùng

 

10

 

292. 

Nguyễn Trọng Khoa

 

12

 

293. 

Nguyễn Văn Đức

 

12

 

294. 

Cát Văn Thảo

 

4

 

295. 

Võ Thị Liễu

 

4

 

296. 

Hoàng Thị Thanh Huyền

 

4

 

297. 

Bùi Thị Khoa

 

4

 

298.V

Nguyễn Nhứt

 

14

 

299. 

Nguyễn Hòa

 

4

 

300. 

Nguyễn Thị Đại

 

7

 

301. 

Trần Thị Kim Oanh

 

6

 

302. 

Nguyễn Tự Thắng

 

12

 

303. 

Nguyễn Hồng Ân

 

17

 

304. 

Nguyễn Xuân Ngọc

 

4

 

 1.  

Nguyễn Hoài Phương

 

8

 

 1.  

Dương Hữu Phương

 

11

 

 1.  

Nguyễn Thị Liên

 

5

 

 1.  

Phạm Văn Vinh

 

4

 

 1.  

Dương Vũ

 

1

 

 1.  

Hà Văn Dũng

 

7

 

 1.  

Phạm Thành Châu

 

14

 

 1.  

Phạm Minh Hùng

 

14

 

 1.  

Nguyễn Trọng Chinh

 

3

 

 1.  

Dương Văn Năm

 

3

 

 1.  

Nguyễn Giang Châu

 

3

 

 1.  

Nguyễn Thị Mỹ Liên

 

3

 

 1.  

Đoàn Văn Châu

 

3

 

 1.  

Ngô Văn Thưởng

 

1

 

 1.  

Hà Hữu Tuấn

 

3

 

 1. N

Nguyễn Văn Hệ

 

3

 

 1.  

Dương Vũ Huyền Châu

 

1

 

 1.  

Nguyễn Thị Nghê

 

1

 

 1.  

Võ Thị Lan

Tổ 10

1

 

 1.  

Nguyễn Thị Tuyết

 

3

 

 1.  

Đặng Bắc Việt

 

6

 

 1.  

Đặng Hà Đông

 

13

 

 1.  

Chu Mai Tuyến

 

13

 

 1.  

Nguyễn Hữu Tri Tâm

 

4

 

 1.  

Đặng Đình Đồng

 

10

 

 1.  

Đặng Đình Hoàng

 

5

 

 1.  

Võ Thị Nở

 

2

 

 1.  

Đinh Văn Khánh

 

10

 

 1.  

Dương Văn Minh

 

4

 

 1.  

Đặng Thanh Oai

 

20

 

 1.  

Lê Thị Tiếu

 

20

 

 1.  

Nguyễn Hữu Ký

 

2

 

 1.  

Phạm Thị Tuyết

 

6

 

 1.  

Lê Quốc Khương

 

3

 

 1.  

Nguyễn Hữu Tấn

 

5

 

 1.  

Trần Thị Khương

 

6

 

 1.  

Nguyễn Thị Dư

 

7

 

 1.  

Nguyễn Phước Tôn

 

7

 

 1.  

Lê Phước

 

8

 

 1.  

Nguyễn Huy Bình

 

2

 

 1.  

Đoàn Thị Tần

 

5

 

 1.  

Văn Cao Thị Thúy

 

7

 

 1.  

Nguyễn Thị Điền

 

11

 

 1.  

Nguyễn Văn Luy

 

7

 

 1.  

Huỳnh  Thị Phước

 

8

 

 1.  

Nguyễn Thanh Phong

 

16

 

 1.  

Nguyễn Hữu Phương

 

20

 

 1.  

Lê Đắc Trung

 

4

 

 1.  

Nguyễn Thị Ninh

 

1

 

 1.  

Hồ Thị Phúc Vui

 

1

 

 1.  

Dương Thị Mỹ Trang

 

1

 

 1.  

Nguyễn Huy Chí

 

1

 

 1.  

Nguyễn Viết Hải

 

1

 

 1.  

Hà Văn Tuấn

 

1

 

 1.  

Nguyễn Đại Châu

 

1

 

 1.  

Tạ Đức Tâm

Tổ 11

3

 

 1.  

Lâm Phương Vũ

 

3

 

 1.  

Dương Bá Hoàng

 

3

 

 1.  

Hồ Văn Phúc

 

4

 

 1.  

Hoàng Long

 

12

 

 1.  

Lê Thị Xuân

 

5

 

 1.  

Nguyễn Thị Huy

 

5

 

 1.  

Trần Thị Thuận

 

1

 

 1.  

Trương Văn Tài

 

1

 

 1.  

Phạm Cường

 

8

 

 1.  

Trần Mạnh Thừa

 

19

 

 1.  

Hồ Thị Mỹ

 

7

 

 1.  

Nguyễn Thị Hồng

 

7

 

 1.  

Nguyễn Viết Vũ

 

8

 

 1.  

Lê Văn Bình

 

10

 

 1.  

Lê Văn Lộc

 

18

 

 1.  

Lê Văn Hòa

 

19

 

 1.  

Trần Mạnh Bé

 

4

 

 1.  

Dương Bá Mạnh

 

6

 

 1.  

Hồ Văn Thính

 

6

 

 1.  

Hồ Văn Dần

 

1

 

 1.  

Nguyễn Văn Xứ

 

1

 

 1.  

Hồ Văn Dũng

 

8

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/29/2020 8:12:22 AM

^ Về đầu trang