Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Xã Hội

DANH SÁCH ĐẠT GĐVH NĂM 2016 THÔN TÂN LẬP

DANH SÁCH ĐẠT GĐVH NĂM 2016 THÔN TÂN LẬP
THÔN TÂN LẬP

STT

HOÏ VAØ TEÂN

Địa chỉ

Thôn chấm

Xã chấm

Ghi chú

 1.  

Nguyễn Thị

Khoát

Cụm 1

Tổ 1

Đạt

6

 

 1.  

Trịnh Ngọc

Hùng

 

‘’

3

 

 1.  

Lê Văn

Bẻo

 

‘’

3

 

 1.  

Phan Văn

Hường

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn Văn

Lợi

 

‘’

3

 

 1.  

Phạm Tiến

Cường

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn Văn

 

‘’

3

 

 1.  

Hoàng Văn

Hùng

 

‘’

3

 

 1.  

Huỳnh Thị

Bảy

 

‘’

3

 

 1.  

Trần Ngọc

Nhật

 

‘’

3

 

 1.  

Phùng Thị

Bước

 

‘’

4

 

 1.  

Nguyễn Minh

Hoàng

 

‘’

3

 

 1.  

Hồ Ngọc

Luận

 

‘’

8

 

 1.  

Nguyễn Thị

Thảy

 

‘’

8

 

 1.  

Hà Thanh

Ninh

 

‘’

8

 

 1.  

Nguyễn Quốc

Hiệp

 

‘’

7

 

 1.  

Trương Thị Kim

Phượng

 

‘’

7

 

 1.  

Cao Trọng

Kính

 

‘’

6

 

 1.  

Nguyễn

Huy

 

‘’

4

 

 1.  

Nguyễn Quang

Thận

 

‘’

17

 

 1.  

Đinh

Dũng

 

‘’

17

 

 1.  

Trần Thị Thanh

Thủy

 

‘’

4

 

 1.  

Trần Minh

Trung

 

‘’

14

 

 1.  

Đỗ Thị

Hòa

 

‘’

9

 

 1.  

Nguyễn

Đặng

 

‘’

11

 

 1.  

Phạm Phú

Ân

 

‘’

8

 

 1.  

Lương Văn

Chính

 

‘’

17

 

 1.  

Đoàn Thị

Thân

 

‘’

6

 

 1.  

Nguyễn Xuân

Qúy

 

‘’

8

 

 1.  

Nguyễn Trọng

Dũng

 

‘’

7

 

 1.  

Nguyễn Thị

Chuộng

 

‘’

7

 

 1.  

Nguyễn Thị Thu

Thảo

 

‘’

4

 

 1.  

Phạm

Xuân

 

‘’

6

 

 1.  

Lê Khắc

Nghĩa

 

‘’

20

 

 1.  

Nguyễn Văn

Lộc

 

‘’

7

 

 1.  

Nguyễn Bữu

Anh

 

‘’

7

 

 1.  

Trần Văn

Kề

 

‘’

17

 

 1.  

Trần Thị

Mỹ

 

‘’

8

 

 1.  

Phạm Thị

Cụt

 

‘’

6

 

 1.  

Hoàng Thị

Hải

 

‘’

6

 

 1.  

Nguyễn Mạnh

Hùng

 

‘’

12

 

 1.  

Lê Quốc

Khanh

 

‘’

6

 

 1.  

Nguyễn Thị

Cúc

 

‘’

4

 

 1.  

Cao Minh

Nhật

 

‘’

7

 

 1.  

Nguyễn

Năm

 

‘’

13

 

 1.  

Nguyễn

Định

 

‘’

5

 

 1.  

Hồng Thị Thiện

Tâm

 

‘’

6

 

 1.  

Ngô Thị

Thân

 

‘’

5

 

 1.  

Hồ Văn

Đặng

 

‘’

8

 

 1.  

Nguyễn Văn

Nhựt

 

‘’

1

 

 1.  

Trần

Dũng

 

‘’

2

 

 1.  

Hoàng Chiếm

Phương

 

‘’

1

 

 1.  

Lê Xuân

Việt

 

‘’

1

 

 1.  

Lê Thị Ngọc

Thanh

 

‘’

1

 

 1.  

Trần Tường

Long

 

‘’

1

 

 1.  

Trần Thị

Loan

 

‘’

1

 

 1.  

Hồ Lê Huy

 

‘’

1

 

 1.  

Ngô Minh

Thành

 

‘’

1

 

 1.  

Nguyễn Văn

Quốc

 

‘’

1

 

 1.  

Phan Thị Kim

Hoa

 

‘’

1

 

 1.  

Hoàng Thị

Hiền

 

‘’

1

 

 1.  

Lê Sỹ

Dinh

 

‘’

2

 

 1.  

Đoàn Thanh

Hùng

 

‘’

1

 

 1.  

Hoàng Chiếm

Xuân

Tổ 2

‘’

10

 

 1.  

Trần

Dũng

 

‘’

2

 

 1.  

Phạm Thị Kim

Hoa

 

‘’

2

 

 1.  

Hoàng Thị

Hiếu

 

‘’

2

 

 1.  

Nguyễn Thị

Xuân

 

‘’

20

 

 1.  

Phan

Nho

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn Minh

Quyền

 

‘’

2

 

 1.  

Lê Thị

Cho

 

‘’

9

 

 1.  

Lê Công Ngọc

Ánh

 

‘’

6

 

 1.  

Nguyễn Thế

Hùng

 

‘’

13

 

 1.  

Lương A

Phúc

 

‘’

7

 

 1.  

Lê Thị

Phàn

 

‘’

2

 

 1.  

Lê Thị

Mịn

 

‘’

7

 

 1.  

Ngô Thị

Điểu

 

‘’

16

 

 1.  

Hoàng

Dũng

 

‘’

11

 

 1.  

Lương Công

Thành

 

‘’

10

 

 1.  

Lương Hoàng Mộng

Long

 

‘’

3

 

 1.  

Lương Hoàng Minh

Tuấn

 

‘’

3

 

 1.  

Lương Hoàng Minh

Sơn

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn Thị

Hương

 

‘’

8

 

 1.  

Nguyễn Văn

Hàm

 

‘’

7

 

 1.  

Nguyễn

Rằng

 

‘’

9

 

 1.  

Trà

Tàu

 

‘’

4

 

 1.  

Nguyễn Hoàng

Long

 

‘’

3

 

 1.  

Trần Thị

Dỡ

 

‘’

13

 

 1.  

Nguyễn Trung

Hải

 

‘’

5

 

 1.  

Nguyễn Hoàng

Nam

 

‘’

7

 

 1.  

Nguyễn Thị Kim

Chi

 

‘’

2

 

 1.  

Trần Minh

Tấn

 

‘’

9

 

 1.  

Dương Thị

Chàng

 

‘’

2

 

 1.  

Nguyễn Minh

Trí

 

‘’

2

 

 1.  

Trần Ngọc

Sơn

 

‘’

10

 

 1.  

Lê Công Ngọc

Thuận

 

‘’

12

 

 1.  

Trần Thị

Phận

 

‘’

11

 

 1.  

Nguyễn Thị

Sen

 

‘’

10

 

 1.  

Vũ Đức

Hải

 

‘’

4

 

 1.  

Lương Hoàng Minh

Hải

 

‘’

4

 

 1.  

Ngô Đức

Việt

 

‘’

2

 

 1.  

Nguyễn Thị

Hương

 

‘’

1

 

 1.  

Trần Văn

Minh

 

‘’

1

 

 1.  

Nguyễn Văn

Chỉ

 

‘’

1

 

 1.  

Nguyễn Hoàng

Long

 

‘’

1

 

 1.  

Võ Đức

Lập

 

‘’

1

 

 1.  

Hoàng Chiếm

Thanh

 

‘’

1

 

 1.  

Nguyễn Văn

 

‘’

1

 

 1.  

Trần Minh

Tân

 

‘’

1

 

 1.  

Nguyễn Sang

Đông

 

‘’

1

 

 1.  

Nguyễn Vĩnh

Lộc

Tổ 3 cụm 2

‘’

3

 

 1.  

Đỗ Thị

Cận

 

‘’

3

 

 1.  

Trần Minh

Khánh

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn Hữu

Châu

 

‘’

3

 

 1.  

Phạm Phú

Bình

 

‘’

3

 

 1.  

Hoàng Văn

Hiển

 

‘’

3

 

 1.  

Lê Thiên

Ánh

 

‘’

14

 

 1.  

Nguyễn

 

‘’

14

 

 1.  

Phạm Thị

Mỹ

 

‘’

5

 

 1.  

Hoàng Văn

Dũng

 

‘’

16

 

 1.  

Lê Minh

Tiến

 

‘’

10

 

 1.  

Đỗ Thị

Hải

 

‘’

1

 

 1.  

Phạm Hùng

Nhật

 

‘’

6

 

 1.  

Đặng Thị

Phụng

 

‘’

16

 

 1.  

Trịnh Phú

Cường

 

‘’

13

 

 1.  

Nguyễn Thị

Cúc

 

‘’

13

 

 1.  

Nguyễn Duy

Tuấn

 

‘’

4

 

 1.  

Nguyễn Văn

Tiến

 

‘’

6

 

 1.  

Nguyễn Thắng

Dự

 

‘’

8

 

 1.  

Nguyễn Thị Minh

Hiếu

 

‘’

2

 

 1.  

Trần Thị

Cọt

 

‘’

14

 

 1.  

Trần Minh

Tâm

 

‘’

6

 

 1.  

Nguyễn

Đông

 

‘’

9

 

 1.  

Trần Minh

Khá

 

‘’

10

 

 1.  

Nguyễn Văn

Minh

 

‘’

1

 

 1.  

Nguyễn Thị

Hoa

 

‘’

1

 

 1.  

Nguyễn Văn

Xuân

Tổ 4

‘’

6

 

 1.  

Y

Lang

 

‘’

4

 

 1.  

Nguyễn Hồng

Hiệp

 

‘’

9

 

 1.  

Nguyễn Văn

Bảy

 

‘’

1

 

 1.  

Nguyễn

Nên

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn Văn

Tấn

 

‘’

6

 

 1.  

Phạm Văn

Thành

 

‘’

8

 

 1.  

Trần Kim

Kỉnh

 

‘’

9

 

 1.  

Võ Thị

Ba

 

‘’

6

 

 1.  

Nhảy

 

‘’

6

 

 1.  

Nguyễn Văn

Đông

 

‘’

9

 

 1.  

Lê Thiên

Hoàng

 

‘’

4

 

 1.  

Nguyễn Thị

Minh

 

‘’

4

 

 1.  

Nguyễn Hữu

Hòa

 

‘’

4

 

 1.  

Lê Văn

Bích

 

‘’

4

 

 1.  

Nguyễn Hồng

Sơn

 

‘’

4

 

 1.  

Nguyễn Văn

Hùng

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn Văn

Thừa

 

‘’

1

 

 1.  

Nguyễn Thị

Thâm

 

‘’

1

 

 1.  

Trần Ngọc

Ty

 

‘’

1

 

 1.  

Y

Nghiêm

 

‘’

1

 

 1.  

Hồ Thị

Lẹt

Tổ 5

‘’

3

 

 1.  

Phạm Thị

Hải

 

‘’

3

 

 1.  

Trần Thị

Duyên

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn Đông

 

‘’

6

 

 1.  

Nguyễn Đình

Dũng

 

‘’

5

 

 1.  

Nguyễn

Hùng

 

‘’

11

 

 1.  

Vĩnh

 

‘’

12

 

 1.  

Phạm Văn

Xứng

 

‘’

8

 

 1.  

Diệp

 

‘’

6

 

 1.  

Hồ

A

 

‘’

8

 

 1.  

Phạm Thị

Nga

 

‘’

10

 

 1.  

Đào Thị Kim

Thuận

 

‘’

11

 

 1.  

Trương Công

Mỹ

 

‘’

4

 

 1.  

Đặng Thị

Hữu

 

‘’

8

 

 1.  

Nguyễn Thanh

Tuấn

 

‘’

2

 

 1.  

Nguyễn Văn

 

‘’

2

 

 1.  

Hồ

Thìn

 

‘’

9

 

 1.  

Trần Thị

Lài

 

‘’

1

 

 1.  

Trần Ngọc

Hùng

 

‘’

1

 

 1.  

Nguyễn Đình

Huy

 

‘’

1

 

 1.  

Chương

Tổ 6

‘’

3

 

 1.  

Dũng

 

‘’

3

 

 1.  

Trung

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn Thị Mai

Hương

 

‘’

2

 

 1.  

Thành

 

‘’

3

 

 1.  

H

 

‘’

4

 

 1.  

Trần Thị

Liên

 

‘’

9

 

 1.  

Lê Văn

Hùng

 

‘’

9

 

 1.  

Nguyễn Tôn

Chức

 

‘’

19

 

 1.  

Trần Ngọc

Bình

 

‘’

13

 

 1.  

Lê Thị

Thao

 

‘’

13

 

 1.  

Trần Văn

Chín

 

‘’

15

 

 1.  

Trần Ngọc

Lang

 

‘’

2

 

 1.  

Trần Ngọc

Cường

 

‘’

9

 

 1.  

Phạm Hữu

Tài

 

‘’

3

 

 1.  

Huỳnh Thị

Thoại

 

‘’

7

 

 1.  

Nguyễn Thị

Giáo

 

‘’

8

 

 1.  

Lâm Thúy

Hằng

 

‘’

3

Chết

 1.  

Lâm Thúy

Hoa

 

‘’

11

 

 1.  

Nguyễn Hữu

Chí

 

‘’

8

 

 1.  

Nguyễn Đắc

Nữ

 

‘’

3

 

 1.  

Nghĩa

 

‘’

12

 

 1.  

Vũ Thị

 

‘’

13

Chết

 1.  

Nguyễn Tấn

Long

 

‘’

10

 

 1.  

Nguyễn Tiến

Trung

 

‘’

6

 

 1.  

Nguyễn Ngọc

Phú

 

‘’

7

 

 1.  

Trần Ngọc

Dũng

 

‘’

4

 

 1.  

Nguyễn Đắc

 

‘’

2

 

 1.  

Lê Thị

Dệt

 

‘’

5

 

 1.  

Trần

An

 

‘’

1

 

 1.  

Vũ Thị

Loan

 

‘’

1

 

 1.  

Nguyễn Thị

Liên

 

‘’

1

 

 1.  

Nguyễn Đắc

Ba

 

‘’

1

 

 1.  

Phan Văn

Yên

Tổ 7 cụm 3

‘’

3

 

 1.  

Đặng Thị

Thương

 

‘’

2

 

 1.  

Nguyễn Hữu

Ninh

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn Văn

Đông

 

‘’

3

 

 1.  

Huỳnh Tuấn

Kiệt

 

‘’

3

 

 1.  

Lê Văn

Hiếu

 

‘’

3

 

 1.  

Kiều  Văn

Lang

 

‘’

3

 

 1.  

Huỳnh Bích

Phượng

 

‘’

6

 

 1.  

Phạm

Hồng

 

‘’

13

 

 1.  

Lý Ngọc

Thân

 

‘’

3

 

 1.  

Đỗ Vạn

Thành

 

‘’

18

 

 1.  

Hoàng Đình

Nối

 

‘’

20

 

 1.  

Nguyễn Đình

Đăng

 

‘’

4

 

 1.  

Lê Trung

Chinh

 

‘’

9

 

 1.  

Nguyễn Thị

Thái

 

‘’

18

 

 1.  

Võ Thành

Phụng

 

‘’

12

 

 1.  

Nguyễn Thị

Lan

 

‘’

11

 

 1.  

Nguyễn Văn

Hưởng

 

‘’

13

 

 1.  

Đào Văn

Hạch

 

‘’

8

 

 1.  

Nguyễn Cao

Toàn

 

‘’

16

 

 1.  

Trần Thị

Tự

 

‘’

8

 

 1.  

Nguyễn Ngọc

Tuấn

 

‘’

8

 

 1.  

Nguyễn Thị

Cụt

 

‘’

16

 

 1.  

Nguyễn Đắc

Nhân

 

‘’

12

 

 1.  

Hồ Trọng

Ái

 

‘’

12

 

 1.  

Trần Bá

Phúc

 

‘’

18

 

 1.  

Huỳnh Thị

Nghĩa

 

‘’

13

 

 1.  

Huỳnh Thị

Bốn

 

‘’

19

 

 1.  

Trần Thị

Sen

 

‘’

5

 

 1.  

Nguyễn Xuân

Phương

 

‘’

11

 

 1.  

Trần Vinh

Quang

 

‘’

7

 

 1.  

Lê Thị

Nhung

 

‘’

4

 

 1.  

Phan Văn

Thơm

 

‘’

11

 

 1.  

Lê Minh

Tuấn

 

‘’

5

 

 1.  

Hà Thảo

Thảo

 

‘’

5

 

 1.  

Phạm Trọng

Tài

 

‘’

11

 

 1.  

Lê Văn

Hào

 

‘’

20

 

 1.  

Nguyễn Thị Thu

Minh

 

‘’

6

 

 1.  

Nguyễn Thanh

Hoàng

 

‘’

11

 

 1.  

Trần

Bình

 

‘’

10

 

 1.  

Trần Bá Ngọc

Lợi

 

‘’

7

 

 1.  

Phan

Năm

 

‘’

12

 

 1.  

Nguyễn Thị

Thảo

 

‘’

4

 

 1.  

Nguyễn Thị Hồng

Thủy

 

‘’

11

 

 1.  

Lê Thị

Anh

 

‘’

8

 

 1.  

Nguyễn Thái

Bình

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn Ngọc

Cầm

 

‘’

7

 

 1.  

Nguyễn

Học

 

‘’

2

 

 1.  

Nguyễn Văn

Thành

 

‘’

7

 

 1.  

Lê Thị Thanh

 

‘’

2

 

 1.  

Trần Như

Tuấn

 

‘’

1

 

 1.  

Nguyễn Xuân

Thanh

 

‘’

1

 

 1.  

Nguyễn Thị Thu

Trúc

 

‘’

1

 

 1.  

Chung Thị Ngọc

Anh

 

‘’

1

 

 1.  

Trần Huy

Khánh

 

‘’

1

 

 1.  

Đinh Kim

Quảng

Tổ 8

‘’

3

 

 1.  

Hồ Tùng

Quang

 

‘’

3

 

 1.  

Dương Tiến

Dũng

 

‘’

3

 

 1.  

Hồ Anh

Tuấn

 

‘’

3

 

 1.  

Lê Văn

Sang

 

‘’

3

 

 1.  

Lâm Thanh

Xuân

 

‘’

3

 

 1.  

Kim Ngọc

Tuấn

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn Anh

 

‘’

3

 

 1.  

Lê Văn

Oánh

 

‘’

3

 

 1.  

Lê Văn

Dũng

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn Thanh

Hiền

 

‘’

3

 

 1.  

Võ Thị

Gía

 

‘’

6

 

 1.  

Nguyễn Văn

Ân

 

‘’

10

 

 1.  

Nguyễn Văn

Bái

 

‘’

5

 

 1.  

Lâm Thanh

Đông

 

‘’

4

 

 1.  

Nguyễn Thị

Em

 

‘’

4

 

 1.  

Tô Văn

Khánh

 

‘’

1

 

 1.  

Trần

Nương

 

‘’

4

 

 1.  

Trần

Luận

 

‘’

5

 

 1.  

Phùng Thị

 

‘’

4

 

 1.  

Nguyễn Thị

A

 

‘’

10

 

 1.  

Phùng Thành

Thật

 

‘’

4

 

 1.  

Trần Thị

Lài

 

‘’

2

 

 1.  

Nguyễn Thị

Phước

 

‘’

4

 

 1.  

Trịnh Thị Trung

Thu

 

‘’

5

 

 1.  

Huỳnh Mộng

Hoa

 

‘’

9

 

 1.  

Nguyễn Văn

Hậu

 

‘’

7

 

 1.  

Nguyễn Thị

Tám

 

‘’

4

 

 1.  

Ngô Thị

 

‘’

7

 

 1.  

Đinh Thị

Hằng

 

‘’

4

 

 1.  

Nguyễn Thời

Luyện

 

‘’

10

 

 1.  

Nguyễn

Ngọc

 

‘’

10

 

 1.  

Nguyễn Minh

Đức

 

‘’

6

 

 1.  

Nguyễn Xuân

Phong

 

‘’

5

 

 1.  

Trần Anh

Tuấn

 

‘’

4

 

 1.  

Lê Thanh

Tâm

 

‘’

20

 

 1.  

Lê Thị

Nghĩ

 

‘’

9

 

 1.  

Hoàng Thị

Long

 

‘’

8

 

 1.  

Hoàng Văn

Anh

 

‘’

4

 

 1.  

Trần Kỳ

Bắc

 

‘’

2

 

 1.  

Tô Văn

 

‘’

2

 

 1.  

Danh Thị

Lợi

 

‘’

2

 

 1.  

Nguyễn Xuân

Long

 

‘’

2

 

 1.  

Nguyễn Thành

Tâm

 

‘’

2

 

 1.  

Lâm Thanh

Hạ

 

‘’

2

 

 1.  

Khiêm

 

‘’

2

 

 1.  

Trần Thị Thủy

Chung

Tổ 9 cụm 4

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn Huy

Hoài

 

‘’

3

 

 1.  

Hà Xuân

Thảo

 

‘’

3

 

 1.  

Tạ Đức

Thường

 

‘’

3

 

 1.  

Lê Thị

Cụt

 

‘’

3

 

 1.  

Dương Tiến

Trí

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn Thị Kim

Ngân

 

‘’

3

 

 1.  

Nguyễn

Hòa

 

‘’

12

 

 1.  

Nguyễn Văn

Khi

 

‘’

14

 

 1.  

Hoàng

An

 

‘’

8

 

 1.  

Nguyễn Văn

Trinh

 

‘’

5

 

 1.  

Bùi Đức

Minh

 

‘’

8

 

 1.  

Bùi  Dũng

Sơn

 

‘’

6

 

 1.  

Lê Thị Ngọc

Thanh

 

‘’

7

 

 1.  

Trần Thị Lệ

Thủy

 

‘’

9

 

 1.  

Đặng Xuân

Công

 

‘’

12

 

 1.  

Nguyễn Văn

Cát

 

‘’

4

 

 1.  

Nguyễn Anh

Vinh

 

‘’

20

 

 1.  

Trần Văn

Hải

 

‘’

6

 

 1.  

Nguyễn Minh

Cảnh

 

‘’

11

 

 1.  

Nguyễn Thị

Mỹ

 

‘’

3

 

 1. V

Trọng

 

‘’

4

 

 1.  

Trần Minh

Hiền

 

‘’

9

 

335. 

Nguyễn

Dòn

 

‘’

5

 

336. 

Nguyễn

Linh

 

‘’

6

 

337. 

Huỳnh Ngọc

Tiến

 

‘’

10

 

338. 

Huỳnh Ngọc

Tấn

 

‘’

7

 

339. 

Huỳnh Ngọc

 

‘’

8

 

340. 

Nguyễn Thị

Hốt

 

‘’

6

 

341. 

Huỳh Thị

Thèo

 

‘’

8

 

342. 

Huỳnh Thanh

Tuấn

 

‘’

2

 

343. 

Nguyễn Thị

Nữ

 

‘’

1

 

344. 

Huỳnh Tấn

Di

Tổ 10

‘’

13

 

345. 

Nguyễn Văn

Tài

 

‘’

5

 

346. 

Nguyễn

Ngô

 

‘’

12

 

347. 

Võ Văn

Châu

 

‘’

6

 

348. 

Kim Thị

Liên

 

‘’

15

 

349. 

Kim Ngọc

Đức

 

‘’

1

 

350. 

Phạm Ngọc

Đường

 

‘’

8

 

351. 

Nguyễn Minh

Sơn

 

‘’

9

 

352. 

Huỳnh Tấn

Dương

 

‘’

9

 

353. 

Trương Công

Chính

 

‘’

8

 

354. 

Nguyễn Văn

Nghĩa

 

‘’

8

 

355. 

Võ Văn

Hòa

 

‘’

7

 

356. 

 

‘’

5

 

357. 

Kiều Văn

An

 

‘’

6

 

358. 

Nguyễn Thị Thảo

Ly

 

‘’

1

 

359. 

Đoàn Thị

Tuyết

 

‘’

3

 

360. 

Phạm Thành

Thiện

 

‘’

1

 

361. 

Nguyễn Văn

Thanh

 

‘’

3

 

362. 

Trần Thị Kim

Nga

 

‘’

3

 

363. 

Kim Ngọc

Dũng

 

‘’

1

 

364. 

Nguyễn Thành

Tiên

Tổ 11

‘’

18

 

365. 

Trương Công

Nam

 

‘’

7

 

366. 

Cao Hữu

Toán

 

‘’

9

 

367. 

Nguyễn

Mười

 

‘’

15

 

368. 

Nguyễn Cảnh

Sơn

 

‘’

4

 

369. 

Trần Thị

Hứng

 

‘’

2

 

370. 

Lê Thị Ngọc

Phương

 

‘’

1

 

371. 

Nguyễn Phước

Ninh

Tổ 12

‘’

3

 

372. 

Phan Tiến

Lộc

 

‘’

3

 

373. 

Nguyễn

 

‘’

3

 

374. 

Phan Thị Hồng

Hoa

 

‘’

3

 

375. 

Phan Văn

Đông

 

‘’

7

 

376. 

Nguyễn

Lập

 

‘’

8

 

377. 

Đinh Huy

Cảnh

 

‘’

16

 

378. 

Nguyễn Thị

Thâu

 

‘’

5

 

379. 

Vũ Thị

Hòa

 

‘’

16

 

380. 

Phạm Thị

Đua

 

‘’

15

 

381. 

Trần Thị

Thanh

 

‘’

7

 

382. 

Biện Minh

Bình

 

‘’

8

 

383. 

Nguyễn

Hớn

 

‘’

7

 

384. 

Phan Thanh

 

‘’

11

 

385. 

Nguyễn Thị

Bước

 

‘’

7

 

386. 

Thắng

 

‘’

6

 

387. 

Túc

 

‘’

3

 

388. 

Hệ

 

‘’

5

 

389. 

Lê Văn

Minh

 

‘’

1

 

390. 

Lê Thị Hồng

Hoa

 

‘’

10

 

391. 

Nguyễn Quang

Hiển

 

‘’

6

 

392. 

Hùng

 

‘’

14

 

393. 

Nguyễn

Trường

 

‘’

12

 

394. 

Nguyễn Thị

Thanh

 

‘’

13

 

395. 

Thiều Thị Hồng

Hoa

 

‘’

4

 

396. 

Bùi Thị

 

‘’

7

 

397. 

Nguyễn Văn

Sinh

 

‘’

5

 

398. 

Huỳnh Trung

Du

 

‘’

8

 

399. 

Cao Thị Lệ

Thủy

 

‘’

5

 

400. 

Trần  Minh

Nhã

 

‘’

4

 

401. 

Nguyễn Văn

Phúc

 

‘’

6

 

402. 

Nguyễn

Lẽ

 

‘’

7

 

403. 

Nguyễn Văn

Nhơn

 

‘’

2

 

404. 

Nguyễn Tiến

Triển

 

‘’

2

 

405. 

Nguyễn Thị

 

‘’

2

 

406. 

Nguyễn Thị Minh

Hiếu

 

‘’

2

 

407. 

Lê Minh

 

‘’

2

 

408. 

Võ Văn

Thưa

 

‘’

1

 

409. 

Lê Văn

Minh

 

‘’

1

 

410. 

Thạnh

 

‘’

1

 

411. 

Lê Văn

Làm

 

‘’

1

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/29/2020 9:22:58 AM

^ Về đầu trang