Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Giáo dục - Y tế

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-YT.01 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-YT.01 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: Y TẾ

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: Y TẾ

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-GD.05 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-GD.05 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

UBND xã Ninh Sim Mãhiệu: QT-GD.04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

UBND xã Ninh Sim Mãhiệu: QT-GD.04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-GD.03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-GD.03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-GD.02 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-GD.02 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-GD.01 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-GD.01 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: GIÁO DỤC

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: GIÁO DỤC
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/2/2023 2:34:50 AM

^ Về đầu trang