Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tuyên truyền về chế độ, chính sách lao động

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội
ÔngVũ Văn Báu (53 tuổi), tổ trưởng tổ TK&VV thôn Trung, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa. Từ chỗ gia đình ông chỉ có 1 con bò, giá trị kinh tế thấp, ông Báu đã kịp thời vay vốn NHCSXH thị xã Ninh Hòa, số tiền 40 triệu đồng của chương trình Hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.

Xem chi tiet http://ninhhoa.khanhhoa.gov.vn/vi/tin-noi-bat/hieu-qua-nguon-von-tin-dung-chinh-sach-gop-phan-giam-ngheo-tao-viec-lam-dam-bao-an-sinh-xa-hoi

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/26/2020 2:38:30 PM

^ Về đầu trang