Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Kê hoạch/Lịch công tác

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2022

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2022

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2022

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2022

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2022

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2022

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2022

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2022

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2022

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2022

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2022

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2022

Kết luận thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2021

Kết luận thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2021

Kết luận thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2021

Kết luận thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2021

Kết luận thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2021

Kết luận thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2021

Kết luận thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2021

Kết luận thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2021
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/2/2023 3:01:27 AM

^ Về đầu trang