Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
VB chỉ đạo điều hành đảng ủy

Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Sim tháng 5/2019

Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Sim tháng 5/2019
Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Sim tháng 5/2019

Ngày 31/5/2019, tại Phòng họp UBND xã Ninh Sim, đồng chí Nguyễn Duy-Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Sim tháng 5 năm 2019. Tham dự cuộc họp có các đ/c Phó chủ tịch UBND xã, các cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức công nghệ thông tin, cải cách hành chính xã Ninh Sim.

Sau khi nghe công chức phụ trách Cải cách hành chính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Sim tháng 5 năm 2019 và các ý kiến thảo luận trong cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Duy kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2019

- Trong tháng 5 Bộ phận TN và TKQ có nhiều có 96% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn và sớm hẹn; 4% hồ sơ trễ hẹn. Có 6 hồ sơ trễ hẹn ( trong đó 02 hồ sơ trễ hẹn liên thông tại Bảo hiểm xã hội, 04 hồ sơ trễ hẹn tại cán bộ, công chức, lý do không thực hiện trên phần mềm, công chức Tư pháp đã làm bản kiểm điểm nêu lý do vì sao trễ hẹn).

- Đối với hồ sơ trực tuyến được quy định tiếp nhận mức độ 3: tiếp nhận 06 hồ sơ.

- Tác phong, lề lối tại bộ phận TN và TKQ có nhiều chuyển biến

- Các biểu mẫu tương đối hoàn thiện.

- Thực hiện tốt việc hướng dẫn bằng phiếu cho nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện Đề án phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ xã Ninh Sim: Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra kỷ hồ sơ đầu vào, không để thiếu hồ sơ khi nhận.

- Niêm yết Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4.

-  Niêm yết Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND

Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

 

2. Để khắc phục những hạn chế trong tháng 6, đề nghị cán bộ, công chức có liên quan đến Bộ phận TN và TKQ thực hiện tốt một số nội dung sau

- Không để hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm một cửa

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện việc hướng dẫn bằng phiếu hoàn thiện hồ sơ ban đầu.

- Quan tâm thái độ ứng xử phục vụ nhân dân, ứng xử trong quan hệ công tác với đồng nghiệp, đặc biệt là bộ phận một cửa. Xác định việc thực hiện những giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân là nhiệm vụ thường xuyên.

- 100% cán bộ, công chức, không chuyên trách trong cơ quan sử dụng hệ thống quản lý văn bản (Eoffice) trong trao đổi văn bản, giấy mời họp.

- Tiếp nhận TTHC theo đúng quy trình của Quyết định 14 của UBND tỉnh Khánh Hòa

- Phấn đấu nâng cao chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ thực hiện các TTHC tại địa phương./.

            3. Giao cán bộ, công chức có liên quan thực hiện tốt các nội dung đã triển khai nói trên; công chức phụ trách công tác CCHC theo dõi, đôn đốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ảnh đến lãnh đạo UBND phường giải quyết./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/1/2020 5:02:36 AM

 
 
 
 
Thiết kế website    
^ Về đầu trang