Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

lĩnh vực công khai dự toán

Quyết định chương trình tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Quyết định chương trình tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách xã năm 2022

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách xã năm 2022

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022

Công khai Quyết toán ngân sách xã Ninh Sim năm 2021

Công khai Quyết toán ngân sách xã Ninh Sim năm 2021

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Ninh Sim Quý 1 năm 2022

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Ninh Sim Quý 1 năm 2022

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Ninh Sim Quý 2 năm 2022

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Ninh Sim Quý 2 năm 2022

Công khai thực hiện 6 tháng ngân sách xã năm 2022 xã Ninh Sim

Công khai thực hiện 6 tháng ngân sách xã năm 2022 xã Ninh Sim

Công khai dự toán ngân sách xã Ninh Sim năm 2021

Công khai dự toán ngân sách xã Ninh Sim năm 2021

công khai dự toán năm 2020

công khai dự toán năm 2020

quy chế chi tiêu nội bộ quản lý tài sản công

quy chế chi tiêu nội bộ quản lý tài sản công
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/14/2022 9:41:08 PM

 
 
 
 
 
Thiết kế website      
 
^ Về đầu trang