Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực đất đai - tài nguyên môi trường

UBND XÃ Mã hiệu: QT-DD-07 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục xác nhận đang sử dụng đất nông nghiệp để tiếp tục sử dụng đất

UBND XÃ Mã hiệu: QT-DD-07 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục xác nhận đang sử dụng đất nông nghiệp để tiếp tục sử dụng đất

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-DD-06 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Niêm yết thông tin thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã đượ

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-DD-06 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Niêm yết thông tin thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-DD-05 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-DD-05 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-DD-04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-DD-04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-DD-03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận lần đầu (tiếp nhận hồ sơ đầu vào tại cấp xã)

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-DD-03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận lần đầu (tiếp nhận hồ sơ đầu vào tại cấp xã)

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-DD-02 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-DD-02 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-DD-01 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã Ninh Sim

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-DD-01 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã Ninh Sim

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - ĐẤT ĐAI

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - ĐẤT ĐAI
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/26/2019 12:49:31 PM

 
Thiết kế website   
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang