Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực nội vụ

QT-NV-05

Thong bao danh muc hoat động tôn giao có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

QT-NV-04

THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VÓI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH SIM

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

ĐỊA CHỈ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI PHẢN ÁNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐỊA CHỈ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI PHẢN ÁNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị theo đường dây nóng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Sim phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Ninh Sim (Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 218 /QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của Chủ tịch UBND xã Ninh Sim) Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành Ninh Sim, ngày 29 tháng 11 năm 2018 CHỦ TỊCH Nguyễn Duy

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-14 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-14 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

11/28/2022 3:20:47 PM

^ Về đầu trang