Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực nội vụ

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-13 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-13 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-12 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục danh hiệu Lao động tiên tiến

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-12 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục danh hiệu Lao động tiên tiến

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-11 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục danh hiệu Gia đình văn hóa.

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-11 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục danh hiệu Gia đình văn hóa.

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-10 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-10 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-09 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục tặng Giây khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-09 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục tặng Giây khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-08 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-08 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-07 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-07 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – NV.06 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 / 12 /2016 QUY TRÌNH Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – NV.06 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 / 12 /2016 QUY TRÌNH Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-05 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận đăng ký người vào tu

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-05 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận đăng ký người vào tu

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NV-04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

11/28/2022 3:37:19 PM

^ Về đầu trang