Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

DANH MỤC NIÊM YẾT

Kế hoạch hỗ trợ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kế hoạch hỗ trợ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Tổ chuyển đổi số xã Ninh Sim.

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Tổ chuyển đổi số xã Ninh Sim.

Kế hoạch Chuyến đối số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên đia bàn xã Ninh Sim năm 2022.

Kế hoạch Chuyến đối số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên đia bàn xã Ninh Sim năm 2022.

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khá

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh hòa

Kế hoạch hỗ trợ, thức đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sỏ giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch hỗ trợ, thức đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sỏ giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dự liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoan 2022-2025, tầm nhìn 2030"

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dự liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoan 2022-2025, tầm nhìn 2030"

Quyết định Ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống GIS Khánh Hòa

Quyết định Ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống GIS Khánh Hòa

Quyết định Ban hành kế hoạch chuyển đổi số thị xa Ninh Hòa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định Ban hành kế hoạch chuyển đổi số thị xa Ninh Hòa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định chương trình tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Quyết định chương trình tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách xã năm 2022

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách xã năm 2022
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/2/2023 2:50:51 AM

^ Về đầu trang