Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

DANH MỤC NIÊM YẾT

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-07 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-07 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-06 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-06 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-05 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-05 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực khổng thể ký, không

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực khổng thể ký, không thể điểm chỉ được)

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: TƯ PHÁP

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: TƯ PHÁP

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NN-05 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 /12/2016 QUY TRÌNH Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-NN-05 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 /12/2016 QUY TRÌNH Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: XÂY DỰNG

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: XÂY DỰNG
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/4/2021 5:29:39 PM

^ Về đầu trang