Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực thương binh xã hội

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT - LĐTBXH.40 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT - LĐTBXH.40 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT-LĐTBXH. 39 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 /12/2016 QUY TRÌNH Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT-LĐTBXH. 39 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 /12/2016 QUY TRÌNH Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 38 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 2/12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận đối tượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập trung học cơ sở

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 38 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 2/12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận đối tượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập trung học cơ sở

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 37 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 /12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận đơn xin vay vốn của hộ gia đình có con em là học sinh, sinh viên

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 37 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 /12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận đơn xin vay vốn của hộ gia đình có con em là học sinh, sinh viên

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 36 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chấp thuận cho cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đặt trụ sở tại xã

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 36 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chấp thuận cho cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đặt trụ sở tại xã

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 35 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 /12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 35 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 /12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 34 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 /12/2016 QUY TRÌNH Trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 34 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 /12/2016 QUY TRÌNH Trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 33 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 /12/2016 QUY TRÌNH Chấm dứt hưởng TCTX cho đối tượng BTXH

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 33 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 /12/2016 QUY TRÌNH Chấm dứt hưởng TCTX cho đối tượng BTXH

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 32 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 /12 /2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 32 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26 /12 /2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 31 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT – LĐTBXH. 31 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/26/2019 1:00:28 PM

 
 
 
 
 
 
Thiết kế website          
 
 
 
^ Về đầu trang