Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực thương binh xã hội

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.15 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chến chống mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chế độ, chính sách của Đả

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.15 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chến chống mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.14 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận hồ sơ và xác nhận đơn hưởng chế độ Bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chế độ,

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.14 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận hồ sơ và xác nhận đơn hưởng chế độ Bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chế độ, chính sách của đảng, nhà nước

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.13 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ 1 lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chế độ, chính sách của đảng nh

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.13 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ 1 lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chế độ, chính sách của đảng nhà nước hiện đã về gia đình

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.12 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận hồ sơ cấp lại Sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho người có công

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.12 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận hồ sơ cấp lại Sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho người có công

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.11 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.11 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.10 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 2612/2016 QUY TRÌNH Xét duyệt và đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.10 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 2612/2016 QUY TRÌNH Xét duyệt và đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.09 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đổi hoặc cấp lại “Bằng Tổ quốc ghi công”

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.09 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đổi hoặc cấp lại “Bằng Tổ quốc ghi công”

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.08 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.08 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.07 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận mua bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.07 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận mua bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.06 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hưởng mai táng phí đối với người có công cách mạng từ trần

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.06 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hưởng mai táng phí đối với người có công cách mạng từ trần
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/27/2022 8:39:05 PM

^ Về đầu trang