Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực thương binh xã hội

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.05 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ giải quyết chế độ Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân Khi người có công với cách mạng từ trần

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.05 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ giải quyết chế độ Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân Khi người có công với cách mạng từ trần

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Quy trình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Quy trình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ giải quyết chế độ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ giải quyết chế độ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.02 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Quy trình giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.02 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Quy trình giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.01 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Quy trình hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.01 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Quy trình hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/2/2021 8:30:37 AM

^ Về đầu trang