Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực thương binh xã hội

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT-LĐTBXH.25 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao đọng trong thời kỳ kháng chiến.

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT-LĐTBXH.25 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao đọng trong thời kỳ kháng chiến.

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT-LĐTBXH.24 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT-LĐTBXH.24 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT-LĐTBXH.23 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT-LĐTBXH.23 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT-LĐTBXH.22 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ v

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT-LĐTBXH.22 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

UBND XÃ NINH SIM Mãhiệu: QT-LĐTBXH.21 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

UBND XÃ NINH SIM Mãhiệu: QT-LĐTBXH.21 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

UBND XÃ NINH SIM QT-LĐTBXH.20 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia nước bạn Lào, Campuchia

UBND XÃ NINH SIM QT-LĐTBXH.20 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia nước bạn Lào, Campuchia

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.19 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.19 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.18 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.18 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.17 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận văn bản đề nghị cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.17 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận văn bản đề nghị cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.16 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.16 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/27/2022 9:26:23 PM

^ Về đầu trang