Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực tư pháp hộ tịch

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-35 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-35 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-34 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục Chi trả tiền bồi thường

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-34 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục Chi trả tiền bồi thường

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-33 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục chuyển giao giải quyết bồi thường

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-33 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục chuyển giao giải quyết bồi thường

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-32 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-32 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/4/2017 QUY TRÌNH Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-11 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: QUY TRÌNH Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-11 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: QUY TRÌNH Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-10 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-10 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-09 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-09 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-08 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực di chúc

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-08 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực di chúc

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-07 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-07 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-06 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

UBND Xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-TP-06 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/26/2019 1:44:52 PM

 
 
 
Thiết kế website  
 
^ Về đầu trang