Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực VHTT-TDTT

thông báo lễ hội

thông báo lễ hội

công nhận gia đình văn hóa

công nhận gia đình văn hóa

công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

lĩnh vực thư viện

lĩnh vực thư viện

UBND xã Ninh Sim Mãhiệu: QT-VH.03 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 03/4/2017 QUY TRÌNH Công nhận giađình văn hóa

UBND xã Ninh Sim Mãhiệu: QT-VH.03 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 03/4/2017 QUY TRÌNH Công nhận giađình văn hóa

UBND xã Ninh Sim Mãhiệu: QT-VH.02 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

UBND xã Ninh Sim Mãhiệu: QT-VH.02 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-VH.01 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản.

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-VH.01 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản.

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC: VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/16/2019 9:51:13 AM

^ Về đầu trang