Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Phổ biến giáo dục pháp luật

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật mới lần 1 năm 2022

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật mới lần 1 năm 2022

Triển khai Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

KẾ HOẠCH Rà soát và vận động đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa đăng ký khai sinh

KẾ HOẠCH Rà soát và vận động đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa đăng ký khai sinh

Kế Hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn xã Ninh Sim

Kế Hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn xã Ninh Sim

Công tác Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Công tác Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Công tác phổ biến giáo dục Pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2021 trên địa bàn xã Ninh Sim

Công tác phổ biến giáo dục Pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2021 trên địa bàn xã Ninh Sim

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2021

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2021

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2021

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2021

Tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo năm 2021.

Tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo năm 2021.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/21/2022 4:34:00 PM

^ Về đầu trang