Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin cải cách hành chính

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyển của UBND xã

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyển của UBND xã
Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyển của UBND xã

Ngày 30/7/2019 UBND Tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2440/QĐ-

UBND ngày 30/7/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyển của UBND xã

Có 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung các thủ tục đã được công bố tại Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa: Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học; Thành lập nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập; cho phép nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập; cho phép nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại; Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/2/2023 1:43:29 AM

^ Về đầu trang