Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

THỐNG KÊ, BÁO CÁO

DỰ THẢO KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

DỰ THẢO KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO

THỐNG KÊ NĂM 2018-2019

BÁO CÁO

Thống kê 6 tháng đầu năm

BÁO CÁO

Sơ kết 6 tháng đầu năm

BÁO CÁOTháng hành động vì môi trường thế giới 2019

Tháng hành động vì môi trường thế giới 2019

BÁO CÁO Tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn xã Ninh Sim năm 2018 và quý 1 năm 2019

Tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn xã Ninh Sim năm 2018 và quý 1 năm 2019

BÁO CÁO

Công tác tài nguyên và môi trường năm 2018

BÁO CÁO kết quả thực hiện tháng ATTP tại xã Ninh Sim

kết quả thực hiện tháng ATTP tại xã Ninh Sim

BÁO CÁO

Kết quả triển khai các hoạt động duy trì mô hình điểm đảm bảo vệ sinh ATTP tại xã Ninh Sim

báo cáo kinh tế xã hội năm 2018-2019

báo cáo kinh tế xã hội năm 2018-2019
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/27/2023 3:56:43 AM

^ Về đầu trang