Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CHIA SẼ DỰ LIỆU THÔNG QUA NỀN TẢNG THÍCH HỢP CHIA SẼ DỰ LIỆU QUỐC GIA (NDXP)

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CHIA SẼ DỰ LIỆU THÔNG QUA NỀN TẢNG THÍCH HỢP CHIA SẼ DỰ LIỆU QUỐC GIA (NDXP)

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật mới lần 1 năm 2022

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật mới lần 1 năm 2022

Triển khai Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

TUYÊN TRUYỀN Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nghày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/NQ-QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

TUYÊN TRUYỀN Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nghày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/NQ-QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

KẾ HOẠCH Rà soát và vận động đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa đăng ký khai sinh

KẾ HOẠCH Rà soát và vận động đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa đăng ký khai sinh

Kế Hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn xã Ninh Sim

Kế Hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn xã Ninh Sim

Công tác Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Công tác Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

CÔNG ĐIỆN CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BÃO, MƯA LŨ

CÔNG ĐIỆN CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BÃO, MƯA LŨ

Triển khai giới thiệu trang Zalo Official Account "Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa"

Triển khai giới thiệu trang Zalo Official Account "Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa"

Công tác phổ biến giáo dục Pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2021 trên địa bàn xã Ninh Sim

Công tác phổ biến giáo dục Pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2021 trên địa bàn xã Ninh Sim
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

11/28/2022 3:14:14 PM

^ Về đầu trang