Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hội Người cao tuổi xã Ninh Sim: Tổ chức lễ mừng thọ, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác giữa nhiệm kỳ 2016-2001.

Từ những năm xã xưa chống giặc ngoại xăm các bô lão của hội nghị Diên Hồng đến lời kêu gọi “ Kính cáo đồng bào” và “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão” vào ngày 06/6/1941 Của Nguyễn Ái Quốc, các bô lão luôn đưa ra nhiều hiến kế hay nhằm bảo vệ đất nước bảo vệ dân tộc từ đó đất nước Việt Nam được giải phóng, dân tộc Việt Nam được tự do độc lập, chính vì thế Ngày 06/6 được coi là ngày người cao tuổi Việt Nam. Vào sáng ngày 06 tháng 6 năm 2019, Hội NCTVN xã Ninh Sim tổ chức lễ mừng thọ cho 102 cụ cao tuổi, tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết giữa nhiệm kỳ 2016-2021.
xã Ninh Sim: Tổ chức hội nghị giới thiệu các văn bản Luật mới lần thứ 3 năm 2019

xã Ninh Sim: Tổ chức hội nghị giới thiệu các văn bản Luật mới lần thứ 3 năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 2319/KH-UBND ngày 22/7/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc tổ chức hội nghị phổ biến văn bản Luật mới lần 3 năm 2019 Vừa qua sáng ngày 14/8/2019, xã Ninh Sim đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản Luật mới lần thứ 3 năm 2019 cho cán bộ, công chức, không chuyên trách cấp thôn.
Xã Ninh Sim: Tổ chức buổi truyền thông hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký cấp giấy xác nhận khuyết tật và quản lý ca đối với người khuyết tật và nạn nhân bom mìm năm 2019.

Xã Ninh Sim: Tổ chức buổi truyền thông hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký cấp giấy xác nhận khuyết tật và quản lý ca đối với người khuyết tật và nạn nhân bom mìm năm 2019.

Vào sáng ngày 13 tháng 8 năm 2019, UBND xã Ninh Sim phối hợp với trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội thị xã Ninh Hòa tổ chức Tổ chức buổi truyền thông hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký cấp giấy xác nhận khuyết tật và quản lý ca đối với người khuyết tật và nạn nhân bom mìm năm 2019.
xã Ninh Sim: Tổ chức hội tuyên truyền các văn bản Luật mới lần thứ 2 năm 2019

xã Ninh Sim: Tổ chức hội tuyên truyền các văn bản Luật mới lần thứ 2 năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 1268/KH-UBND ngày 25/4/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc tổ chức hội nghị phổ biến văn bản Luật mới lần 2 năm 2019 Vừa qua chiều ngày 25/7/2019, xã Ninh Sim đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản Luật mới lần thứ 2 năm 2019 cho cán bộ, công chức, không chuyên trách cấp thôn. Về tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo báo cáo, viên phòng Tư pháp thị xã, lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, trưởng phó các ban ngành đoàn thể xã, bí thư chi bộ trưởng phó thôn trên địa bàn toàn xã cùng về tham dự.
Xã Ninh Sim: Tổ chức truyền thông hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS 01/12/2018

Xã Ninh Sim: Tổ chức truyền thông hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS 01/12/2018

Vừa qua ngày 01/12/2018 UBND xã Ninh Sim tổ chức truyền thông hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS.
Bản tin:

Đảng ủy xã Ninh Sim tổ chức Hội nghị quán triệt kết quả hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng khóa XII, Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2016, Đảng ủy xã Ninh Sim tổ chức Hội nghị quán triệt kết quả hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng khóa XII, xem phim tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Giáo sư Hoàng Chí Bảo cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động của UBND xã, 03 trường học, Trưởng, phó thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận 06 thôn, thôn đội trưởng, BCH các đoàn thể.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/6/2022 8:59:16 PM

^ Về đầu trang