Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Tin cải cách hành chính

Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Ninh Sim năm 2022

Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Ninh Sim năm 2022

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Sim phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Ninh Sim

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Sim phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Ninh Sim

Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc bãi bỏ thủ tục “ Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú” ban hành kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc bãi bỏ thủ tục “ Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú” ban hành kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Ninh Sim trong tháng 7 năm 2019

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Ninh Sim trong tháng 7 năm 2019

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyển của UBND xã

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyển của UBND xã

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyển của UBND xã

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyển của UBND xã

Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/2/2023 3:07:41 AM

^ Về đầu trang