Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin Tức - Sự Kiện

Ủy Ban nhân dân xã Ninh Sim tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Ủy Ban nhân dân xã Ninh Sim tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Ủy Ban nhân dân xã Ninh Sim tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Ủy Ban nhân dân xã Ninh Sim tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 

 

Thực hiện Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và mức đạt chuẩn nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công nhận xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020;

Thực hiện Công văn số 515/UBND ngày 01/3/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc hướng dẫn tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhằm biểu dương thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Sim trong xây dựng NTM, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, góp phần tuyên truyền, động viên cán bộ và nhân dân địa phương giữ vững danh hiệu đạt được, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian đến. Sáng ngày 11/3/2022 Ủy Ban nhân dân xã Ninh Sim tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.