Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn bản CCHC

kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2020

kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2020

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2019

thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2019

quyết định 1125/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019

quyết định 1125/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019

quyết đinh 341/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019

quyết đinh 341/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019

quyết định 985/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019

quyết định 985/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019

quyết định 560/UBND ngày 27/02/2019

quyết định 560/UBND ngày 27/02/2019

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIEN KÉT

CỦA UBND TỈNH
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/20/2021 6:26:00 AM

^ Về đầu trang