Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn hóa - Xã Hội

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO XÃ NINH SIM LẦN THỨ VIII NĂM 2021

KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO XÃ NINH SIM LẦN THỨ VIII NĂM 2021

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.10 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 2612/2016 QUY TRÌNH Xét duyệt và đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.10 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 2612/2016 QUY TRÌNH Xét duyệt và đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.09 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đổi hoặc cấp lại “Bằng Tổ quốc ghi công”

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.09 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Đổi hoặc cấp lại “Bằng Tổ quốc ghi công”

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.08 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.08 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.07 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận mua bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.07 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận mua bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.06 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hưởng mai táng phí đối với người có công cách mạng từ trần

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.06 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hưởng mai táng phí đối với người có công cách mạng từ trần

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.05 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ giải quyết chế độ Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân Khi người có công với cách mạng từ trần

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.05 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ giải quyết chế độ Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân Khi người có công với cách mạng từ trần

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Quy trình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Quy trình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ giải quyết chế độ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ giải quyết chế độ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.02 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Quy trình giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

UBND XÃ NINH SIM Mã hiệu: QT– LĐTBXH.02 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Quy trình giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/27/2023 5:30:07 AM

^ Về đầu trang