Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

VB chỉ đạo điều hành đảng ủy

thông báo kết luận cuộc họp tháng 1

thông báo kết luận cuộc họp tháng 2

thông báo kết luận cuộc họp tháng 11

thông báo kết luận cuộc họp tháng 11

thông báo kết luận cuộc họp tháng 6

thông báo kết luận cuộc họp tháng 6

thông báo kết luận cuộc họp tháng 9

thông báo kết luận cuộc họp tháng 9

Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Ninh Sim tháng 6 năm 2019

kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Ninh Sim tháng 6 năm 2019

thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã ninh sim tháng 7

thông báo kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã ninh sim tháng 7

thông báo kết luận cuộc họp tháng 8

thông báo kết luận cuộc họp tháng 8

thông báo kết luận cuộc họp tháng 7

thông báo kết luận cuộc họp tháng 7

thông báo lịch tiếp công dân

thông báo lịch tiếp công dân

Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Sim tháng 5/2019

Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Sim tháng 5/2019
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/2/2023 2:09:13 AM

^ Về đầu trang